Generelt om smerter

Kroniske smerter er ikke uhelbredelige

Smerter er med ICD-11 blevet opprioriteret, fordi smerter har fået sin helt egen diagnosekode. Dermed følger forhåbentlig også, at der i fremtiden forskes langt mere i smerter. 
Jeg har derfor valgt at lave et afsnit om kun smerter. Også fordi smerter for mange er det symptom, der ødelægger livskvaliteten allermest. Desuden vil jeg gerne pege på, at det er et problem, at fagersponer i dag har forskellige syn på smerter.   

Ét er, hvad patienterne mærker noget andet, hvad fagpersoner ved.
Ifølge IASP (International Association for Study of Pain) er smerter altid det, patienten siger, det er.
Lige nu står vi dog i en brydningstid af forskellige syn på smerter, et såkaldt paradigmeskifte. Et sådant skifte kan skabe stor forvirring indtil det nye er implementeret. Patienter med kroniske smerter, som møder fagpersoner med forskellige holdninger, kan let blive frustrerede. Uenigheden er langt fra hjælpsomt for patienterne.
Det fortæller jeg mere om, især under afsnittet "Nyere smerteteori".

Kroniske smerter har i mange år været underprioriteret. Derfor har mange fagpersoner ingen eller utilstrækkelig viden om kroniske smerter. Fx undervises ikke i kroniske smerter på lægeuddannelsen. Det "smitter" også af på fx fysioterapeuter og sygeplejerskers viden. 

Mange enkeltstående fagpersoner har dog fået øjnene op for den nyere viden om, hvad kroniske smerter er. Mange har også fået øjnene op for, at de hjælper patienterne bedre med den nye viden om smerteteori, end med den gamle. Men da teorierne er modsatrettede og uenigheden (uvidenheden) stor, kan det skade patienterne. 
 
Kort fortalt er der to forskellige måder at se på kroniske smerter på:
1. Kroniske smerter er forårsaget af vævsskader (gammelt paradigme) eller
2. Vævsskaden ved kroniske skader er helet op, og smerterne har både fysiske, psykiske og sociale årsager (nyt paradigme).

Dertil kommer en gruppe af læger med psykiatere i spidsen, som mener, at kroniske smerter er psykisk betinget. Det er dem, der ser på kroniske smerter som en såkaldt "funktionel lidelse". Dem vælger jeg ikke at medtage her, for smertespecialister siger, at ingen smerter alene er psykisk betinget!

Selv om smerter kaldes for kroniske, og selv om nogle siger, at smerten aldrig forsvinder, er der mennesker - inklusive mig selv - der bliver smertefrie trods kroniske smerter. gennem mange år
Selv mange år efter whiplash (eller anden smertediagnose, fx fibromyalgi), kan mennesker blive smertefrie. Kroniske smerter er med andre ord ikke uhelbredelige, men det kræver, at både fagpersoner og patienter ved, hvad det drejer sig om.

Jeg har brugt år på at forsøge at sætte mig ind i smertens mysterier, og jeg vil gerne dele den viden, jeg har fundet frem til, med jer. 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE