Generelt om smerter

Kroniske smerter er ikke uhelbredelige

Smerter er med ICD-11 blevet opprioriteret og fået sin helt egen diagnosekode. Dermed følger forhåbentlig også, at der i fremtiden forskes langt mere i smerter. 
Jeg har derfor valgt at lave et afsnit om kun smerter. Også fordi smerter for mange er det symptom, der ødelægger livskvaliteten allermest. Desuden vil jeg gerne pege på, at det er et problem, at fagersponer i dag har forskellige syn på smerter.   

Lige nu står vi dog i en brydningstid af forskellige syn på smerter, et såkaldt paradigmeskifte. Et sådant skifte kan skabe stor forvirring indtil det nye er implementeret. Patienter med kroniske smerter, som møder fagpersoner med forskellige syn på smerter, kan let blive frustrerede. Uenigheden er langt fra hjælpsomt for patienterne.
Det står fast, at mange - måske de fleste - fagpersoner i dag kører videre med viden fra "det gamle syn" på smerter, selv nyere smertevidenskab viser noget andet og ofte mere hjælpsomt, når det kommer til kroniske smerter. Men kroniske smerter har i mange år været fagligt underprioriteret. Derfor har mange fagpersoner ingen eller utilstrækkelig viden om kroniske smerter. Fx undervises ikke i kroniske smerter på lægeuddannelsen. Det "smitter" også af på fx fysioterapeuter og sygeplejerskers viden fra deres grunduddannelse. 
Det fortæller jeg mere om, især under afsnittet "Nyere smerteteori".

Mange enkeltstående fagpersoner har dog fået øjnene op for den nyere viden om, hvad kroniske smerter er. Mange har også fået øjnene op for, at de hjælper patienterne bedre med den nye viden om smerteteori, end med den gamle. Men da teorierne er nærmest modsatrettede og uenigheden (uvidenheden) stor, kan det skade patienterne. 
 
Kort fortalt er der to forskellige måder at se på kroniske smerter på:
1. Kroniske smerter er forårsaget af vævsskader (gammelt paradigme) eller
2. Vævsskaden ved kroniske skader er oftest helet op, og smerterne har både fysiske, psykiske og sociale årsager (nyt paradigme).

Det nyd paradigmed betyder ikke, at smerter er "noget psykisk". Slet ikke. 
Men en gruppe fagpersoner med psykiatere i spidsen har til gengæld introduceret "funktionel lidelse", og de mener, at kroniske smerter er psykisk betinget. DDem vælger jeg ikke at medtage her, for smertespecialister siger, at ingen smerter alene er psykisk betinget! Og diagnosen er ikke godkendt, men tværtimod droppet af WHO i ICD-11.

Selv om smerter kaldes for kroniske, og selv om nogle siger, at smerten aldrig forsvinder, er der mennesker - inklusive mig selv - der er blevet smertefrie trods kroniske smerter. gennem mange år
Selv mange år efter whiplash (eller anden smertediagnose), kan mennesker blive smertefrie. Kroniske smerter er med andre ord ikke uhelbredelige, men det kræver, at både fagpersoner og patienter ved, hvad det drejer sig om.

Jeg har brugt år på at forsøge at sætte mig ind i smertens mysterier, og jeg vil gerne dele den viden, jeg har fundet frem til, med jer. 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE