Medicin og toleransudvikling

MEDICINSK BEHANDLING AF SMERTER

Resumé:

Dette afsnit handler primært om medicinsk smertebehandling. Her kan du bla. læse  om forskellige formere for medicin og hvordan du undgår at udvikle såkaldt tolerans og afhængighed.
Udvikler du f.eks. tolerans risikerer du, at den medicinske smertebehandling forværrer dine smerter fremfor at afhjælpe dem! Dette er en på alle måder pinefuld situation. Desværre er det også en situation, mange læger - ifølge en anæsthesilæge og ekspert i smertebehandling - ikke kender til. Derfor er det ekstra vigtigt, at du selv er opmærksom på det.
Det er også vigtigt, at du kender til, at du kan få abstinenssymptomer ved brat ophør af f.eks. morfica og visse muskelafslappende præparater. 
For at undgå forviklinger i din smertebehandling er det vigtigt at have én koordinerende lægemiddeludskriver (egen læge eller en smertelæge).
Afsnittet afsluttes med oplysninger om medicinsk cannabis.INDHOLD:

1. Smertestillende medicin (ikke-opoider, svage opoider, stærke opoider)
2. Indtagelse af flere typer præparater samtidig
3. Andre lægemidler, der virker på smerter
4, Morfica som depotmedicin
5. Om at undgå afhængighed/narkomani og toleransøgning
6. Abstinenssymptomer
7. Én koordinerende lægemiddeludskriver
8. Omregningstabel mellem forskellige slags morfica
9. Nationale kliniske retningslinjer ved brug af morfin

10. Indberetning af bivirkninger til medicin
11. Forstoppelse ved brug af morfinpræparater
12. Medicinsk cannabis
13. Afsluttende bemærkninger

 

.......................................................................


1. SMERTESTILLENDE MEDICIN: 
Når behovet for smertestillende medicin skal vurderes, drejer sig først og fremmest om at finde ud af, hvad og hvor meget medicin, du har behov for, for at have et rimeligt aktivitetsniveau. 

Der startes naturligvis med de mildeste præparater først. 
Brug din praktiserende læge som sparringpartner i behandlingen. 
Er smerterne meget svære, kan det på et tidspunkt være aktuelt at få en henvisning til en smertelæge.

"MEDICIN-STIGEN":
Betragt følgende præparater som en stige, hvor de førstnævnte er de mildeste og de sidstnævnte er de stærkeste præparater.

Ikke-opioider:
Paracetamol/Pamol og Kodimagnyl er mildest. 
Dernæst kommer lægemidler af gruppen gigtpræparater, som f.eks. Ipren, Ibuprofen etc. 
Det er altsammen håndkøbspræparater. Det vil sige, at de kan købes i håndkøbsudsalg, men kun i pakninger med 20 stk. På apoteket kan du dog købe flere, idet de er uddannede til at vejlede dig i, hvordan du skal tage dem. 
Tag dog ikke håndkøbsmedicin fast uden først at konfere med lægen. 
De mildeste smertestillende præparater (ikke-morfica) har en øvre virkning. Dvs. at det ikke hjælper at indtage større doser af præparatet, fordi man virkningsmæssigt ”støder mod et loft” (ceiling-effekt). Derefter virker præparaterne ikke mere; men bivirkningerne kan blive kraftigt forværret. 
F.eks. ved man at indtagelse af 10 g Pamol på én dag eller 7,5 g tre dage i træk kan give alvorlig forgiftning, da det kan skade især leveren.
Kodimagnyl indeholder Kodein, som kan skabe afhængighed, selv om det stadig er et håndkøbspræparat. Desuden kan det give mavesår og -blødning.
Gigtmidler af typen NSAID anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man undlader at tage eller kun tager i lav dosis i kort tid, hvis man har hjerteproblemer, idet de kan give blodpropper i ben og lunger. http://www.dr.dk/sundhed/sygdom/artikler/2012/0711125128.htm
Alt for mange danskere tager gigtpræparater (mellem 700.000-800.000). Sundhedsstyrelsen anbefaler lægerne at være langt mere forsigtige, fordi de kan give hjertessygdom, blodpropper og blødende mavesår. Da der ikke findes alternativer, der ikke er stærkere, er der stadig for mange, der får disse præparater. Derfor er du nødt til selv at være ekstra opmærksom på evt. bivirkninger.
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2139295/sundhedsstyrelsen-nogle-gigtmidler-er-for-farlige-at-bruge/

Se desuden mere om bivirkinger af de enkelte præparater på www.Promed.dk

Svage morfica:
Efter håndkøbspræparaterne følger Kodein, som er receptpligtig (ligesom resten af nedenstående). Kodein har i modsætning til de førstnævnte præparater en afhængighedsskabende effekt, fordi det omdannes til morfin i kroppen.

Dolol/Tramadol er de næste på stigen og hører til i de stærkere smertestillende midler, idet det drejer sig om syntetiske morfinpræparater; men også med dette præparat, kan man "støde mod et loft".

Stærke morfica: 
Temgesic hører til et trin længere oppe på stigen. Udvikling af afhængighed/narkomani og tolerans af Temgesic er dog mindre end ved de egentlige morfinpræparater, idet det er syntetisk morfin.

Sluttelig kommer de egentlige morfinpræparater. Om disse midler udtaler narkose- og smertelægen, at temgesic- og morfinplaster er det værste i forhold til udvikling af afhængighed/narkomani og tolerans (se nedenfor). Dernæst kommer tablet Ketogan. På tredjepladsen følger tablet Oxynorm. Dernæst kommer de øvrige morfinpræparater, hvoraf depotpræparaterne (f.eks. tablet Contalgin) er dem, man udvikler mindst tolerans overfor, hvis man overholder visse spilleregler (se længere nede).

Lægemidlerne indenfor de enkelte grupper har mange forskellige navne. Undersøgelser viser, at der ikke er forskel på bivirkninger af de forskellige præparater, når man tager en bred gruppe patienter, selv om den enkelte kan opleve, at et præparat giver mere f.eks. kvalme eller forstoppelse end et andet præparat indenfor samme gruppe.

Læs om Sundhedsstyrelsens regler for brug af fx morfin til kroniske smertepatienter her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209474 

 


........................................................................................
2. INDTAGELSE AF FLERE TYPER PRÆPARATER SAMTIDIG

Midlerne virker ind på forskellige steder i smertemekanismen. Derfor kan det være en fordel at anvende flere præprater på én gang. F.eks. Pamol og et gigtpræparat. Eller Pamol og et morfinpræparat. Naturligvis afhængigt af behov.

Hvis du indtager flere præparater samtidig, kan det dog være en god ide i samarbejde med lægen at forsøge at trappe ned ind imellem for at se, om de stadig har behov for to præparater. Jeg fik fx Paracetamol fast 2 stk 4 gange dagligt, hvilket er maksimal dosis pr dag, men det viste sig, at det ikke gjorde en forskel, om jeg fik dem eller ej. Smerten var den samme, men jeg undgik bivirkninger ved ikke at tage dem fast. Desuden fik jeg ved ophør et håndkøbspræparat (altså Pamol), som jeg kunne bruge, hvis jeg en dag syntes, at smerten blev for slem. Og da har de en effekt. Om end ringe.


..........................................................................................3. ANDRE LÆGEMIDLER, DER VIRKER PÅ SMERTER
Også lægemidler indenfor andre grupper af medicin kan have en vis smertestillende effekt sammen med egentlige smertesstillende præparater, fordi de indeholder stoffer, der går ind og påvirker smerten på forskellig vis. 

Bl.a. kan visse både midler mod epilepsi (f.eks. Garbapentin) og depression påvirke smertereceptorerne. Det er altså ikke effekten på epilepsi eller den antidepressive effekt, lægen går efter, når disse præparater ordineres, men den smertestillende – med mindre man selvfølgelig har epilepsi eller en depression. Typisk gives det i langt mindre doser mod smerter, end mod epilepsi og depression.

Har man stærke muskelspændinger kan muskelafslappende præparater være aktuelle sammen med smertestillende, f.eks. Klorzoxazon, som er det mildeste.

Derudover findes der blandingspræparater. F.eks. Palexia, som også indeholder både smertestillende og antidepressiva i ét, og som er specielt virksom ved nervesmerter. De findes kun som depottabletter.

Læs om Sundhedsstyrelsens vejledninger vedr. brugen af muskelafslappende medicin her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209474

..........................................................................................4. MORFICA SOM DEPOTMEDICIN 
Depotmedicin har en længere halveringstid i kroppen end ikke-depotmedicin. Det betyder, at det varer længere tid, før det er udskilt. Det betyder også, at det tager tid, før medicinen virker ved opstart. F.eks. tager det ca. 72-80 timer før virkningen er Contalgin har nået sit maximum i kroppen. Derfor bør der startes med en større dosis - ud fra det/de præparater og den dosering, man hidtil har fået ved overgang til et depotpræparat. Alternativt gives et kortevarende middel samtidig, indtil den endelige virkning er opnået.

Doseringen af depotmedicin og evt. anden medicin så som Pamol skal naturligvis virke på en sådan måde, at man har et rimeligt aktivitetsniveau, men man kan som kronisk smertepatient ikke forvente, at man aldrig har smerter. Der vil kunne komme gennembrudssmerter, hvis man har lavet for meget eller forkerte bevægelser etc., og det skal man acceptere som en del af sin situation (se mere om dette senere).

OVENSTÅENDE ER UNDER FORUDSÆTNING AF, AT MAN ER "STABIL". Sker der forværring i tilstanden, er situationen selvfølgelig helt anderledes.....................................................................................
 


5. OM AT UNDGÅ AFHÆNGIGHED/NARKOMANI OG TOLERANSØGNING

Mange mennesker med kroniske smerter udvikler desværre både afhængighed/narkomani og toleransøgning ved indtagelse af morfica eller morficalignende medicin i længere tid. 


Afhængigheden viser sig fysisk ved, at du ikke kan undvære præparatet; men du er IKKE narkoman, fordi du er fysisk afhængig. Det er du derimod, hvis du tager medicin for at få "et kick" eller "blive høj". Det er en såkaldt psykisk afhængighed, fordi tanker og liv bliver styret af trangen til at indtage medicin. 

Toleransøgningen viser sig ved, at dosis af medicinen med tiden må øges for at opnå den samme effekt. På den måde kan du komme op på endog meget store doser medicin.

Husk at nedenstående fortsat er afhængig af, at du fysisk befinder sig i en stabil periode, og at der "gælder andre regler", hvis der sker forværringer. F.eks. at udvikling af en discusprolaps.

Du kan undgå udvikling af afhængighed/narkomani og tolerans/dosisøgning på to måder. Først og fremmest ved ikke at tage ekstra medicin, men "holde dig til" den doserede mængde depotmedicin. Ekstra medicin er i sig selv en dosisøgning, hvilket altså skal undgås, hvis du vil undgå afhængighed/narkomani og yderligere toleransøgning med øget dosering til følge.

Ud over dette nedsætter du dosis af præparatet i 3 uger to gange årligt, således at du i disse perioder får en mindre mængde medicin. Derved kan du undgå at skulle øge doseringen for at opnå den samme virkning.

Gennemfører du ikke to årlige pauser med en mindre dosis, vil du i stedet risikere fortsat at skulle stige i dosis, og i værste fald sluttelig få en så stor dosis, at den smertestillende medicin i sig selv kan give smerter. Fordi du har udviklet såkaldt hyperalgesi, hvilket betyder at balancen i smertebanerne er forrykket, og at du derfor oplever stærkere smerter. Derfor får du automatisk brug for endnu mere smertestillende. Det er ”en ond cirkel” og desværre ifølge en smertelæge et ret overset fænomen, som hverken de praktiserende læger eller mange smertelæger gør noget ved eller måske endda ikke kender til.

Fænomenet opstår, hvis den daglige dosis af morfin er 80 mg eller derover - det gælder selvfølgelig den samlede dosering af både den faste medicin samt evt. ekstra medicin. 
Der tales om morfin, men det samme gør sig også gældende for mange andre præparater. 
Nederst på siden kan du se eksempler på ækvivalente medicindoser, dvs. samstemmende medicindoser. F.eks. svarer 10 mg Morfin til 100 mg Dolol eller 5 mg Oxynorm/Oxycontin. Hyperalgesi kan altså også opstå, hvis man får 800 mg Dolol eller 40 mg Oxynorm/Oxycontin dagligt. Har man først udviklet hyperalgesi (se ovenfor), kan man risikere at opleve behandlingssvigt, mistænkliggørelse, men også endnu værre sidevirkninger med ”falsk” for stærke smerter, neurologiske symptomer, der ligner apoplexi (slagtilfælde), muskelsmerter, og ved gennembrudssmerter: lidelse og abstinenser.

Den smerte, der måtte komme ind imellem, når du måske har lavet lidt for meget eller gjort en forkert bevægelse, eller måske kan komme i de perioder, du nedsætter dosis, skal IKKE dulmes med andre morfica eller lignende midler, f.eks. Dolol/Tramadol (der som tidligere nævnt er syntetisk morfin). Så er du lige vidt. Du er nødt til at tåle smerter. Har du brug for ekstra, kan du dog tale med din læge om at få et supplerende præparat - f.eks. et gigtpræparat eller måske Kodimagnyl.

Nedsættelse af den faste depotmedicindosis er bedst at foretage, når der sker noget andet i livet, der kan aflede fra smerten. F.eks. under ferier..........................................................................................
6. ABSTINENSSYMPTOMER
Allerede efter indtagelse af morfica i 2-3 uger opstår der ubehagelige abstinenssymptomer ved pludseligt ophør. 

Hvordan symptomerne er og hvor voldsomme afhænger selvfølgelig af den dosis, du har fået. 
Fra en dag til flere uger kan du have influenzalignende symptomer, uro, søvnforstyrrelser, rysten, skiftevis svenden og frysen, dårlig mave, gaben, nysen, muskelkramper og smerter.
Derfor er det vigtigt, at du ALTID rådfører dig med din læge, hvis du ikke længere enten har brug for morfica eller ønsker at tage det. Der skal laves en plan for aftrapning, så du ungår de mange ubehagelige symptomer.
Også visse muskelafslappende midler (f.eks. stesolid og Oxapax) kan afstedkomme samme abstinenssymptomer og skal trappes langsom ned. ...................................................................................7. ÈN KOORDINERENDE LÆGEMIDDELUDSKRIVER
Det er vigtigt, at du kun har én koordinerende lægemiddeludskriver - enten egen læge eller en smertelæge - så der ikke opstår misforståelser. Du skal bare have én fast læge, som du skal henvende dig til, hvis der opstår problemer, så du undgår forviklinger.

Læs også dette link. Det giver virkelig stof til eftertanke: http://curezone.com/blogs/fm.asp?i=1352984..................................................................................8. OMREGNINGSTABEL MELLEM FORSKELLIG SLAGS MORFICA


Skal du gå fra et morfica til et andet, kan det være en fordel at kende lidt til, hvordan dosis omregnes. 10 mg af det ene præparat er nemlig aldrig lig med 10 mg af det andet. 

Du kan bruge denne omregningstabel, hvis du vil vide, fx hvor meget ren morfin et præparat indeholder eller, hvis du skal skal skifte præparat. 
Den finder ud her: 
https://pro.medicin.dk/Generelt/Nyheder/264 
Du skal trykke på ikonet lommeregner. Så kommer der en omregner frem. Vælg "Præparat". 
Indtast det præparat, du får øverst samt dosis og det præparat, du skal skifte over til nederst. Så fremkommer den dosis på det nye præparat, som svarer til dosis af det "gamle". 

Fx.
100 mg Tramadol svarer til 20 mg Morfin (OR - oralt - som tablet)
100 mg Kodein svarer til 10 mg Morfin som tablet.
10 mg Buprenorfin plaster til 15 mg Morfin som tablet. 


.......................................................................................... 


 

9. NYE NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER (NKR) FOR OPIOIDBEHANDLING AF KRONISKE NON-MALIGNE SMERTER GÆLDER FRA 1. JANUAR 2019

OM GUIDEN:
Retningslinjen/guiden er udarbejdet fra en canadisk guideline og tilpasset danske forhold.
Den omhandler voksne med kroniske ikke-ondartede smertetilstande. Smertetilstanden skal have varet mere end 3 mdr.
Formålet med anbefalingen er at give evidensbaserede anbefalinger om, hvornår smertepatienter kan få opioider, samt at give evidensbaserede anbefalinger om begrænsning af opioddosis, om skift til andet opioid og om aftrapning af opioider.
NRK kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

RETNINGSLINJER:
Start med ikke-farmakologiske metoder og anden farmakologisk behandling end opiod hos patienter med kroniske ikke-maligne smertetilstande.
Anbefalingen herfor er STÆRK.
Giv andre famakologiske præparater som fx tricykliske antidepressiva og antiepileptisk medicin ved nervesmerter. Af andre smertestillende præparater anbefales gigtmidler ved smerter fra knogler, muskler og led, men kun i særlige tilfælde og kortest mulig tid pga. ikke ufarlige bivirkninger.
Gruppen har ikke undersøgt evidensen for paracetamol, og de har ikke undersøgt SNRI-præparater (en form af antidepressiv medcin) og lidokain plaster hos patienter, der ikke har nervesmerter.
Ikke-farmakologisk behandling kan fx være træning, neuromodulation (afledning fx), psykologisk behandling, mindfulness baseret stress reduktion, tværfaglig rehabilitering, manipulationsbehandling og akupunktur.

Overvej afprøvning af opioider hos patienter med kroniske non-maligne smerter, når anden non-farmakologisk og farmakologisk behandling er afprøvet.

Anbefalingen er SVAG.
”Opioidbehandling kan være indiceret hos en mindre gruppe patienter med svære invaliderende smerter, hvor afprøvning af opioidbehandlingen medfører effekt på såvel smerter som funktionsniveau indenfor kort tid”.

Opioider anvendes ikke hos patienter med et aktuelt alkohol- og/eller stofmisbrug.
Stærk anbefaling MOD.

Overvej afprøvning af opioider, når anden non-farmakologisk og farmakologisk behandling er afprøvet, hos patienter med kroniske non-maligne smerter og aktuel psykiatrisk sygdom (men først når den psykiatriske sygdom er under kontrol).
SVAG anbefaling.

Problemer med tanker og humør samt personlighedsforstyrrelser bør ”adresseres”, før man behandler med opioider. Antidepressiv behandling bør som minimum være opstartet og have begyndende effekt. Følelsesmæssig belastning og traumatiske oplevelser bør også først adresseres.

Overvej afprøvning af opioider, når anden non-farmakologiske og farmakologisk non-opioidbehandling er afprøvet, hos patienter med kroniske non-maligne smerter og tidligere alkohol- og/eller stofmisbrug. 

SVAG anbefaling.

Overskrid ikke max dosis på 100 mg morfinekvivalenter for patienter med kroniske nonmaligne smerter, der skal opstarte behandling med opioider. 

STÆRK anbefaling.

Patienten observeres stærkt for psykisk afhængighed.
Har patienten brug for mere end 100 mg morfinekvivalenter konfereres med speciallæge.
Begrebet morfinekvivalenter bruges, fordi der findes mange præparater, som har forskellige dosering. Fx dolol med styrker på 50 og 100 mg. 100 mg dolol svarer til 10 mg morfin. Jeg har lavet en omregningstabel, der ligger under punkt 8 under afsnittet ”Smerter og medicin” under ”Lev med whiplash”, hvis du ikke er klar over, hvor mange morfinekvivalenter, du evt. får)

Overvej at begrænse dosis af opioider til 50 mg morfinekvivalenter for patienter med kroniske non-maligne smerter, der skal opstarte behandling med opioider.
SVAG anbefaling.


Overvej omlægning til et andet opioid hos patienter med kroniske non-maligne smerter i opioidbehandling, som fortsat har invaliderende smerter og/eller uacceptable bivirkninger.
SVAG anbefaling.

Uacceptable bivirkninger er sedation, påvirket kognitiv funktion, kvalme/opkastning og skal føre til reduktion af dosis eller skift til et andet opioid.
Acceptable bivirkninger er obstipation og mundtørhed.

Overvej aftrapning af opioidbehandlingen hos patienter med kroniske non-maligne smerter fremfor at fortsætte med uændret dosis. Denne overvejelse bør især foretages hos patienter, som er i behandling med 100 mg morfinekvivalenter eller mere.
SVAG anbefaling.

Aftrapning kan være aktuelt ved manglende effekt på smerter og/eller funktionsniveau, manglende overholdelse af behandlingsplan, tegn på misbrug, alvorlige opioidrelaterede bivirkninger eller at patienten ønsker at trappe ned.

Overvej tværfaglig indsats for patienter i opiodbehandling for kroniske non-maligne smerter, som ønsker at trappe ud af behandlingen, men som oplever svære udfordringer hermed.
SVAG anbefaling.

Kilde: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/25686858E4D641648EEE0FF4448CA060.ashx

  

..........................................................................


10. FORTSTOPPELSE VED BRUG AF MORFIN-PRÆPARATER
Morfinpræparater, hvad enten det er kunstig morfin eller ej, kan give forstoppelse. Derfor bør man altid begynde at tage afføringsmidler samtidig med, at man påbegynder behandling med morfin eller mofinlignende præparater. 

Det er vigtigt, at maven fungerer 1 gang dagligt. 

Maven holdes normalt i gang på to måder, nemlig vha: 
1. motion
2. fiberrig kost

Hvis du er i stand til det, er det derfor en god ide at gå ture flere gange dagligt for at få bevægelse i tarmen.

Mht. kost bør man tænke på spise mad med masser af fibre = grøntsager og frugt. Sørg for som minimum at få de 600 g, der er den daglige anbefaling.

Er det ikke nok, hvad det sjældent er, hvis man får lægemidler, der virker forstoppende, kan man forsøge sig ad naturlig vej med udblødte svesker, dadler, figner eller rosiner, som også alt sammen kan sætte gang i maven. 
Du kan også prøve sveskejuice, figenmarmelade eller figenkugler (lavet af figner og kokosolie). 

Det næste, du kan forsøge, naturprodukter. F.eks. HUSK, som er hørfrøskaller, der virker ved at fylde op i maven og trække væske ind i tarmen. 

Har du stadig problemer, er næste skridt at tage egentlige afføringsmider. Du bør du tale med din læge om dette.
Det er ofte nødvendigt at prøve sig frem både mht præparat og dosering, da det kan virke forskelligt på forskellige personer (det afhænger jo også af, om du er i stand til at motionere og hvor mange grøntsager, du f.eks. spiser). 


Der findes to hovedgrupper af afføringsmider
- midler, der indholder et stof, der trækker vand ind i tarmen vha. osmose - f.eks. Magnesia, Movicol, Lactulose, HUSK, 
- midler, der fremmer tarmens peristaltik (bevægelser) - f.eks. Dulcolax, Perilax o.lign.

På apoteket vejleder de om, at man skal tage peristaltikfremmende midler, hvis man får morfin; men jeg har drøftet det med min læge, som har en anden mening. Hvis man i længere tid bruger disse præparater, kan tarmen blive "doven", og kommer der en dag, hvor man ikke længere har brug for morfin, kan tarmen ikke selv transportere affaldsstoffer, selv om man ikke længere tager medicin, der virker stoppende. 
Derfor er det vigtigt, at du spiser masser af fibre og kun bruger de stoffer, der på en naturlig måde trækker væske ind i tarmen, så indholdet blødgøres og lettere kan kvitteres. 

................................................................................................


11. INDBERETNING AF MEDICINBIVIRKNINGER

Antallet af danskere, der klager over medicinbivirkninger er 6681 i 2013. Det virker som ganske få i den store sammenhæng. Vi ved, at 460.000 mennesker spiser lykkepiller og 800.000 gigtmedicin. Der må være langt flere, der har bivirkninger. 
Ved du, at man selv kan indberette bivirkninger? 
På Sundhedsstyrelsens hjemmside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/meld-en-bivirkning/mennesker/meld-bivirkning-ved-medicin-til-mennesker-for-medicinbrugere-og-paaroerende-e-blanket.aspxV
Hvis DU har bivirkninger, vil jeg opfordre dig til at indberette dem. Det kan gøre Sundhedsstyrelsen klogere.


...........................................................................................12. MEDICINSK CANNABIS – HVAD ER DET?
 


Cannabis sativa hedder planten, som er i hampefamilien, og som indeholder stoffer med gavnlig medicinsk effekt, men også utilsigtede bivirkninger, står der på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 
Det er samme plante, som anvendes til fremstilling af de euforiserende stoffer hash, marihuana, skunk og pot pga. et højt indhold af THC, som har en euforiserende virkning. 

Der findes dog også flere sorter af cannabis med et meget lavt indhold af THC. Disse stoffer bruges til industrihamp som anvendes til garn og isoleringsmateriale. 

Begge planteformer indeholder det aktive stof CBD, som ikke er euforiserende. 
Betegnelsen medicinsk cannabis bruges om alt lige fra tørrede cannabisblomster, cannabisolie, kapsler, tabletter, mundhulespray m.m. De indeholder alle enten dele af cannabisplanten eller aktive stoffer fra planten eller syntetiske cannabioider. Desuden er det fælles for dem, at de anvendes til at lindre sygdom.

Det er lovligt, når lægen udskriver recept, og det købes på apoteket.
Der findes flere forskellige former for medicin baseret på cannabis:

12.1 Gokendt medicin
Lægemidlet Sativex, mundhulesprau, anvendes til behandling af spasmer ved multipel sklerose. 
Indholdet er cannabisekstrakter og kan udskrives af speciallæger. 
Indholdet er præcist og virkningen kendt. Stoffet er officielt godkendt og testet i kontrollerede laboratorieforsøg, dyreforsøg og menneskeforsøg. 
Sativex er godkendt i Danmark, fordi virkningen opvejer risikoen for bivirkninger. 
Producenten er GW Pharmaceuticals.

12.2 Ikke godkendt medicin på udleveringstilladelse
Lægemidlerne Marinol og Nablione indeholder syntetisk fremstillede cannabioider, og produkterne er godkendt i USA; men der er ikke søgt om godkendelse i Danmark. Ønsker en læge at udskrive disse produkter, kan der ansøges om udleveringstilladelse hos Lægemiddelstyrelsen. 

12.3 Magistrelt fremstillet medicin med cannabis
Dette er medicin tilberedt på et apotek til en specifik patient efter en læges anvisning, når en patient har særlige behov. Apoteket tilbereder lægemidlet med de aktive stoffer, patienten har brug for ud fra lægens recept. En læge må gerne udskrive recept på fx THC eller CBD som fx olie eller kapsler og få et apotek til at fremstille det.
Medicinen fremstilles ud fra specifikke regler, men har ikke gennemgået grundige kontrollerede forsøg. 

12.4 Forsøgsordningen med medicinsk cannabis

1. januar 2018 er en forsøgsordning startet i Danmark. Det betyder, at det er muligt for lægen at udskrive en ny type cannabisprodukter, som hverken er godkendte eller magistrelt fremstillet. 

Produkternes betegnelse er medicinsk cannabis. Formen kan være cannabisblomster, cannabisolie, kapsler, tabletter m.m.
Produkterne skal leve op til fastsatte krav om dyrkning og til, hvordan produktionen foregår. Produktet skal være standardiseret, så producenten kan dokumentere, hvad produktet indeholder. Det betyder, at styrken og mængden er ens fra pakning til pakning. Produkterne er dog ikke testede for virkning og bivirkninger. 

Lægemiddelstyrelsen advarer imod cannabisholdig medicin, ofte kaldet cannabisolier, CBD-olier mv. som primært forhandles på internettet, men også i butikker. Ifølge sælgerne er der tale om lovlige produkter eller kosttilskud. Som regel er det dog ikke korrekt, og olierne kan ikke sammenlignes med de lovlige standardiserede og kontrollerede former for cannabisholdig medicin.

Der er stor usikkerhed i forhold til, hvordan medicinen er lavet, og hvad det egentlig indeholder. Det er ikke kontrolleret og kan indeholde noget helt andet, end der oplyses på pakningen, og indholdet kan variere fra flaske til flaske. 
Det er farligt for syge personer at indtage ukendte stoffer, som man ikke ved, hvordan påvirker sygdommen og den øvrige medicin. Patienten risikerer at blive mere syg.

Lægemiddelstyrelsen advarer mod køb af ulovlig medicin og vejleder til, at man taler med sin læge om den rigtige behandling.

Kilde: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/hvad-er-medicinsk-cannabis/ 

Forsøgsordning med cannabis: 
Det drejer sig om en 4-årig periode og startede fra 1. januar 2018. Da de produkter, der udskrives ikke er godkendte, skal lægen tage det fulde ansvar for ordinationen.

Følgende patienter er omfattet: Patienter med smertefulde spasmer pga. sklerose eller rygmarvsskadet, patienter med kvalme efter kemoterapi, ved neuropatiske smerter (smerter som følge af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver), når gængs behandling ikke virker. 
Ingen læge har dog pligt til at udskrive medicinsk cannabis.

Kilde: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/forsoegsordningen-med-medicinsk-cannabis/

Prisen på medicinsk cannabis: 
Prisen på medicinsk cannabis fastsættes for 14 dage ad gang.
Priserne kan ses på dette link: http://medicinpriser.dk/Default.aspx?id=422  

Bivirkninger:
Viden om bivirkninger stammer fra internationale kliniske undersøgelser af lægemidler som Sativex, Casamet/Nablione og Marinol. 
THC-holdige produkter kan bla. give træthed, svimmelhed, ændret stemningsleje, angst, påvirkning af koncentration og hukommelse, risiko for blodtryksfald, besvimelse samt trafikfarlighed. Dertil kommer depression, hallucinationer, paranoia, vrangforestillinger og selvmordstanker.

Langvarig brug øger risikoen for udvikling af afhængighed.

Generelt er der begrænset viden om virkninger ved længere tids brug. Negativ påvirkning af koncentration og hukommelse kan ikke udelukkes. 

Mht. CBD er der meget begrænset viden om bvirkninger. Det kan påvirke leveren og muligvis også immunforsvaret. 

Alle bivirkninger bør indberettes af lægen; men patienten kan også selv foretage inberetninger.

Kilde: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/bivirkninger-og-sikkerhed-ved-medicinsk-cannabis/ 


Erstatning:
Det er muligt at søge erstatning ved sjældne og alvorlige bivirkninger, der overstiger, hvad man skal acceptere; men det skal være ordineret af en læge udtaler Patienterstatningen. 

 

.................................................................................................

 

 

13. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER:
Jeg håber, ovenstående har øget din viden om medicin. 

Du bør altid samarbejde med din læge om medicinindtagelse og -forbrug.
Det virker måske umiddelbart uoverskueligt for dig ikke at måtte tage ekstra medicin eller at skulle nedsætte medicindoseringen, hvis du får et stærkerevirkende smertestillende præparat. Det forstår jeg godt, fordi jeg selv har været der. 
Jeg må desværre sige, at alternativet kan være langt, langt værre. Det håber jeg også, du har fået en forståelse af ved at læse denne side.

Held og lykke, pas på dig selv og indtag så lidt smertestillende, som du kan nøjes med.

Vil du vide, hvad jeg har gjort for i dag at være både smerte- og medicinfri, kan du holde øje med et nyt afsnit, jeg er i færd med at skrive. Det hedder: "Smerter - nyt syn".

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE