Forside

KRONISKE SMERTER ANERKENDES SOM EN SYGDOM I IDC-11

At kroniske smerter i WHO´s IDC-11 anerkendes som en sygdom og ikke et symptom, får stor betydning for de 20 % af danskerne, der lider af kroniske smerter, mener de to danske smerteeksperter og professorer Nanna Brix Finnerup og Peter Svensson, som har deltaget i en arbejdsgruppet i mere end 10 år. Årsagen er, at der kan stilles mere præcise diagnoser og derfor også gives en mere målrettet behandling. 
Det er IASP (International Association for the study of Pain), som står bag arbejdsgruppen, som de to danske professorer har deltaget i. 

”WHO anerkender, at behandling af kroniske smerter er noget helt andet end behandling af akutte smerter, og at der skal andre former for behandling til, når det drejer sig om kroniske smerter. Det er en blåstempling af, at kroniske smerter tages mere alvorligt end hidtil, og den vil få stor betydning for patienter og for sundhedsvæsenet”. 

Det kan også få stor betydning for fremtidig forskning. Der kommer nu et fælles sprog og en fælles forståelse, så man for første gang får ”fælles klassifikation, systematisering og kategorisering”. Det vil kunne bruges internationalt i forskning. 

Det næste katalog over anerkendte sygdomme vedtages i maj måned i år.

Kilde: https://dagensmedicin.dk/kronisk-smerte-anerkendes-som-sygdom/?fbclid=IwAR0457_YTF5yXNL87gCxmhO-HgHFZ2MmThpHV8Z1zineETLzHLsvdja7cNw

MINE KOMMENTARER: 
Det er en fantastisk nyhed, at forskningen indenfor kroniske smerter nu kan øges, fordi kroniske smerter fremover betragtes som en sygdom og ikke som et symptom. 
Når det er sagt, er der også meget dårligt at sige om den sag. 

Jeg har før skrevet om, at Peter la Cour, leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser, har spurgt Whiplashforeningen, hvordan de mente, at diagnosekriterierne for whiplash skulle være. Han foreslog selv noget, der minder om Quebec Task Force, men udvidet med psykiske symptomer! Så svaret var, at vi afventer en ændret udgave af Quebec Task Force. Han skrev dengang, at kronisk whiplash vil blive rubriceret under kroniske smerter i IDC-11. Det virkede allerede dengang som ”en trussel”, fordi kroniske smerter generelt indgår under ”funktionelle lidelser”. 

Vi ved nu, at Per Finks forskningsdiagnose BDS ikke kommer med i ICD-11. Vi ved også, at kroniske smerter som følge af whiplash fremover kan blive rubriceret under ”Chronic post traumatic pain” eller ”Chronic secondary musculoskeletal pain” eller ”Chronic neuropatic pain”. De tre diagnoser er alle rubriceret under ”General symptoms, signs or findings not elsewhere classified”. Her nævnes en række symptomer, som man uden tvivl ikke kan finde årsagen til. 

Placeringen bekymrer mig, fordi der således ikke fokuseres på at finde årsagen til smerterne, og fordi der ikke længere er noget, der hedder kronisk whiplash. Derfor forskes der måske heller ikke så meget i whiplash mere?! Måske skal vi lige nu være mere bekymrede for WHO end for Per Fink. For uden årsag ingen forskning. Forskningen bliver da forskning i kroniske smerter. 

Samtidig har Danmark også i mange år underkendt kroniske smerter. Der har manglet specialuddannede læger, og regeringen har ikke ønsket at lave en specialuddannelse for smertelæger. I forhold til de regler, IASP har foreskrevet, har Danmark i årevis haltet langt bagud på smerteområdet. Også i forhold til de øvrige nordiske lande. IASP foreskriver fx, at patienter med kroniske smerter følges regelmæssigt. Ligesom man følger op på andre sygdomme. Men det sker ikke i Danmark, hvor de kroniske smertepatienter, der har diagnoser, som i dag betragtes som såkaldte ”funktionelle lidelser”, overlades fuldstændig til sig selv. Det har været mere end almindeligt dårligt for de mange mennesker, der til og med først meget sent i forløbet, får mulighed for at komme på en smerteklinik. IASP beskriver det som en menneskeret at have adgang til en smerteklinik. 

At smerter får sin egen diagnose er uden tvivl rigtig fint, fordi det giver håb for fremtiden både mht. mere forskning og bedre behandlingsmetoder, så patienter i fremtiden ikke blot spises af med kognitiv terapi og mindfulness. 
Men når det drejer sig om whiplash, er nyheden dog alt andet end god; for det kan meget vel betyde, at fordi man ikke kan se/veje/måle whiplash, får de skadede blot en ”symptomdiagnose”, som lægerne ikke behøver beskæftige sig mere med. Blot de smertestilles. Så smertelægerne klapper i deres små hænder over det, men…… 

Igen må jeg konstatere, at de enkelte specialer går med skyklapper overfor alt, der ikke handler om lige netop deres eget speciale. Få jer nu hævet op i luftballonen og skaf jer det overblik, der er nødvendigt, hvis Danmark skal behandle alle patienter lige og ikke bruge 80 % af sundhedsbudgettet på ca. 3 sygdomme. 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE