Chokbølgeterapi

Hvad er chokbølgeterapi?

Jeg har fået hjælp af en specialist til at lave dette afsnit om hhv. ”Fokuserende chokbølger” og ”Radierende Chokbølger” samt forskellen herpå, da det er svært tilgængeligt stof. 

Chokbølgeterapi er nemlig ikke bare chokbølgeterapi. Der er to forskellige slags, og det er vigtigt at forstå forskellen på de to behandlingsformer, så man ikke risikerer at behandlingen skader mere end gavner. 

Lidt historie: 

Chokbølgeterapi / Ekstrakorporal Shock Wave Terapi (ESWT + RSWT) er en behandlingsform, der er i hastig vækst i den alternative behandlerverden og meget udbredt i lande som Tyskland, Schweiz og Østrig, ligesom det vinder mere og mere indpas i Scandinavian, Europa og rundt omkring i hele verden. Begge behandlingsformer bruges både til mennesker og i veterinær regi (til dyr).   

Det startede med knusning af nyresten. Allerede i 1970’erne blev brugen af den første Ultralyds Lithotripter brugt til behandling af urinvejssten / nyresten. Hermed var en ny metode grundlagt for ”non invasiv” nyrestensknusning, altså behandling uden en operation. 
I begyndelsen af 1987 havde den førende virksomhed Storz Medical AG, Schweiz udviklet en ”Exstracorporal shockwave Lithotripter, som de året efter patenterede som den første Lithotripter i verden med det unikke elektromagnetiske cylinder system. (Denne behandlingsform kan dog kun udføres på hospitaler).

 

Fra 1990’erne og frem til dato har det Schweiziske firma udviklet yderlige patenter og behandlingsmetoder, også til brug for mindre klinikker så som: Ortopædi, Kardiologi, Urologi, Rehabilitering, Reumatologi, æstetik, og veterinær behandling inden for de to forskellige chokbølgeterapier. 

Hvad er chokbølgeterapi (og hvad er det ikke):
Chokbølgeterapi består af to forskellige terapier: 
- ”Fokuserende shockwave”/chokbølger(ESWT) og 
- ”Radierende shockwave”/chokbølger (RSWT)

Chokbølger - radierende og fokuserende.

For en ordens skyld nævnes, at ”Ultrasound”/ultralyd IKKE er det samme som chokbølgeterapi, da det har skabt stor forvirring blandt patienter, fordi mange tror, det er det samme.

Ultralyd

Her følger en teknisk forklaring for dem, der har brug for en sådan: De akustiske chokbølger har forskellige egenskaber i forhold til ultralyd. Ultralyd består normalt af periodiske svingninger med begrænset båndbredde. Fokuserende chokbølger er single, hovedsagelig positive trykimpulser, der efterfølges af forholdsvis mange bølger i en række efterfølgende bølgekomponenter der spreder sig i kroppen, som ringe spreder sig i vandet.

Radierende chokbølger har en mekanisk pistol-lignende effekt og består af noget der ligner et pistolrør og en kugle, der stimulerer området med en meget høj og hurtig fart, som accelereres ved hjælp af en kompressor og en elektromagnetisk mekanisme.

Fælles for de radierende og fokuserende chokbølger er, at der overføres forskellige former for energier til det beskadigede væv vha. lydbølger og mekaniske trykbølger.

Fokuserende chokbølger bliver enten dannet af en elektromagnetisk spole, ved elektrohydraulik eller via keramiske krystaller og er en enkelt accelererende akustisk bølge, som er hurtigere en lydens hastighed.

Fokuserende chokbølge

Fokuserende chokbølger måles i energier fra 0,03 – 0,50 Milli joule pr. Kvadrat millimeter (mJmm2) og udføres typisk med antal chok på patienten med 2.000 – 3.000 skud, som måles i Hz og som indikerer hastigheden mellem hver chokbølge.  Chokbølgen rammer med stor energi, som rammer det skadede område ekstremt præcist. Energien, hastigheden og dybden afgøres af hvilke områder der ønskes behandlet og kan svinge fra en gennemtrængningsevne, der er meget effektiv. Den opnåede dybde man kan behandle i, vil typisk være fra 0-125 mm. Penetrationsdybden justeres med forskellige applikationer som sidder på behandlingshovedet, samt ved at energien og antal chok justeres på maskinen. 


Energien, som lyder som små enkelte svage ”klik lyde” føres fra behandlingshovedet ud til stedet på kroppen, som dermed har en stimulerende og helende effekt på muskulaturen, knoglerne, det cellulære væv og kroppens blodcirkulation. Dvs. at der med kroppens egen reparationsevne hermed opstår en øget blodgennemstrømning i vævet. Det bevirker på sigt, at kroppen bl.a. danner nye kapillærer, der hermed øger stofskiftet og forbedrer blodets cirkulation. Samtidig med stimulering af kroppens egen helings proces, hjælper man dermed til at nedbryde eventuelle brusk- og kalkaflejringer, der kunne være en af årsagerne til smerten og -eller man hjælper den skadede muskulatur, bursae (slimsække), sener eller ledbånd til atter at blive genopbygget til deres rette stuktur.

De Fokuserede chokbølger kan anvendes ved overfladiske og dybere smerter, på muskelvæv, arvæv, sener, ledbånd, samt ved ødemer, hæmatomer (blodansamlinger), på knogler og på ikke helede sår (typisk hos diabetes patienter), men dette bør kun udføres af rette fagfolk med medicinsk baggrund. Tennis -og golfalbue, musearm, betændelse og smerter i skulderens slimsække, knæ og hofte, karpaltunnel syndrom, fodsål og hæl (fx hælspore), knæ / meniskskader, akillessenebetændelse, løberknæ, springerknæ, smerter i fodens trædepude, skinnebensbetændelse, rastløse ben -og compartment syndrom (akut blødning i muskel) samt Artroser/slidgigt. Inden for urologien behandles f.eks. mænds rejsningsproblemer, slemt arvæv i skeden efter fødsler, andre muskel- og sene lidelser, samt meget mere. 

Man har typisk en succes rate med behandlingen på over 90 % og hver behandling koster typisk fra 800 - 1.500 kroner.

Alle behandlinger bør dog kun udføres af sagkyndige specialister, der har gennemgået korrekt brug af chokbølge udstyr og minimum har en anatomisk uddannelse bag sig. Disse specialister er typisk fysioterapeuter, osteopather, kiropraktorer, læger eller veluddannede massagespecialister. På veterinærområdet vil det typisk være dyrlæger.

NB! Akustisk hjerte chokbølge behandling forefindes kun på enkelte specielle hjerteklinikker eller hospitaler i Europa og bl.a. Rusland. Alle hjertebehandlinger med denne form for højenergi chokbølger, kan kun udføres af hjertespecialister på etablerede hospitaler der er i besiddelse af en ”MODULITH SLC”, som er verdens første chokbølgemaskine til kardiologi (hjertesygdomme). Den fokuserende chokbølge har derfor en langt bredere effekt end dens ”lillebror” Den såkaldte ”Radierende chokbølge” RSWT.

Radierende chokbølger (RSWT) også kaldet Radial Pressure Wave (RSW) er den terapiform, der bruges af langt de fleste behandlere, fordi det er en billigere investering og dermed billigere for patienten, som typisk betaler 150 – 250 kroner pr. behandling. RSWT er derfor IKKE det samme som fokuserede chokbølger. Typisk kan man kun opnå 35-45 % succesrate i forhold til ESWT fordi man ikke kan bruge det overalt på kroppen, men hvis man kombinerer de to typer, opnår man en succesrate på over 90 %.

RSWT er en mekanisk trykbølge. Maskinen er opbygget omkring et kompressorsystem. Behandlingshovedet lyder som om man affyrer et automatisk maskingevær med støjende og hurtige gentagende skud. Man kan på den måde altid genkende forskellen mellem fokuserende og radierende chokbølger. Derudover ligner behandlingshovedet faktisk også en pistol.  

Radierende chokbølge

 

 

Radierende chokbølger måles typisk i ”Energi Bar" tryk fra 1.0 – 5.0 og det vil ikke være usædvanligt at der gives mellem 3-5000 skud ind i det område, der behandles. Frekvensen er typisk målt fra 0-21 Hz, som fortæller hvor hurtigt skuddene bliver afgivet fra behandlingshovedet.Penetrationsdybden justeres med forskellige udskiftelige applikationer, som sidder på behandlingshovedet, samt ved at justere energi og antal chok på maskinen eller på pistolen.

Det meget høje og støjende energiniveau sendes dermed ind i det område, der skal behandles. Så snart applikationen, som sidder ved enden af behandlingshovedet, berører huden, absorberes energien og spreder sig derfra til vævet og muskulaturen. Trykbølgerne overfører hermed energien til vævet umiddelbart under huden og ikke så meget i dybden som med fokuserende chokbølger.

RSWT er typisk velegnet og målrettet til behandling af mere eller mindre overfladiske og begrænsede vævsområder og smerter, såsom sene lidelser, fascie problemer under foden (fascier er bindevævshinder omkring muskler), akillessenebetændelse, golf -og tennisalbuer, musearm, hælspore, løber -og springerknæ, karpaltunnel syndrom, udjævning af muskelspænding før eller efter fokuseret chokbølger, terapi af lokale og lidt dybere smertepunkter (triggerpunkter) samt vedmyofascielt smertesyndrom (akut blødning i musklen).

Det frarådes generelt at man bruger radierende chokbølger i og omkring nakken, ligesom man ikke kan bruge terapiformen direkte på knogler, urinveje, indre organer, til cellulær behandling, på nerver, åbne sår, til diabetespatienter eller på kraniet. Desuden skal det bruge med megen forsigtighed i nærheden af hele ansigts -øre og hals regionen.

Ved anvendelse af et for højt energiniveau ved radierende chokbølger kan der opstå en mulig skadevirkning på væv, knogler og andre strukturer i kroppen. Lavere energiniveauer kan derimod skabe positive ændringer i strukturen, som dermed bidrager til, at de biologiske processer aktiveres positivt.

Fælles for radierende og fokuserende chokbølger:
Man kan arbejde med begge typer samtidig og dermed arbejde dybere i vævet og behandle skader, der er opstået dybere under huden. Kombinationen af begge behandlingsformer giver generelt en succesrate på over 90 %.

Al behandling med chokbølger bør kun udføres af sagkyndige specialister der har gennemgået korrekt brug af chokbølgeudstyr og som minimum har en anatomisk uddannelse bag sig.

Nogle af behandlingerne kan være med kortvarig effekt, mens andre behandlinger kan have en varig og positiv effekt for patienterne.

Antal behandlinger og effekten heraf:
Typisk anvendes 6- 8 behandlinger pr. proces og med en varighed pr. behandling på 15-25 minutter for at give kroppen de optimale betingelser for helbredelse. Det anbefales at man maksimum får 2 behandlinger pr. uge og gerne med 3-5 dage mellem hver behandling. Mange patienter oplever en forbedring allerede efter 2-3 behandlinger og mange oplever også ofte en umiddelbar smertelindring allerede efter første behandling.  

Bivirkninger:

Flere patienter oplever at behandlingen kan være noget smertefuld, når man behandler i området omkring knogler, sener, ledbånd og nerver. Ved radierende chokbølger kan man ofte opleve, at der umiddelbart efter behandling eller efter et par timer kan komme rødme, uro, summen eller føleforstyrrelser og diffus ømhed omkring det behandlede område. Dette er dog ofte helt ufarligt hvis behandlingen er foregået korrekt, men bør være forsvundet inden næste dag. 
Der kan også ind imellem opstå væskeansamling og i sjældne tilfælde blodansamlinger, hvorefter behandlingen absolut bør sættes i bero, da det kan tyde på enten en overaktiveret behandling med for høje energier eller fejlbehandling.

Generelt er fokuserede chokbølger en meget sikker behandlings metode og risikofri, hvis behandling udføres og udstyr anvendes korrekt. Dog skal man være opmærksom på, at ved forkert og uerfaren brug af både fokuseret og radieret chokbølgebehandling, kan der laves umådelig meget skade - specielt hvis de radierende trykbølger anvendes forkert.

Træning og chokbølger:
Det kan være en god ide at få en fysioterapeut til at udforme et øvelses program i forbindelse med chokbølgeforløbet med henblik på forbedring af den nye helingsproces. Afhængigt af skadens omfang hos patienten, kan der anbefales normal aktivitet i behandlingsforløbet, men ikke forøgelse i træning før behandlingsforløbet er afsluttet og helingstiden er optimal. Få derfor råd hos din behandler, om hvad du må og ikke må og få gerne et individuelt/personligt genoptræningsprogram.

Kontraindikationer for anvendelse af chokbølger

Absolutte kontraindikationer - behandling må IKKE foretages direkte på:

  • Lunger. Man må ikke behandles direkte på lunge området. 
  • Hjertet. Behandling på hjertet må kun foretages af en specialtrænet hjertespecialist inden for chokbølgebehandling.
  • Øjne, hjerne, store blodkar i nakke og lår. Store nerver som fx nerver i det brachiale plexus (ved skulderen) og nerver i armen. Det er muligt at behandle rundt om kar og nerver, men ikke direkte på dem.
  • Åbne sår med eller uden lim, sting eller steristrips, (må ikke behandles med radierende chokbølger). Ved brug af fokuserende chokbølger skal det forgå under meget sterile forhold og med sterilt gele som kontaktmiddel mellem huden og behandlingshovedet. Det har vist sig at virke fremmende og positivt på helingsprocessen og efterfølgende under -og overliggende arvæv. Dette bør dog kun udføres af en medicinsk uddannet fagperson.
  • Implanterede elementer som en Pace Maker, samt implanterede hormoner og vækstlinjer (epiphysis).
  • Tumorer, akutte betændelsesprocesser eller blodpropper. Heller ikke ved udprægede rytmeforstyrrelser i hjertet/pulsen må det anvendes.
  • Direkte på maven under graviditet
  • Epiphysale vækstplader (børn i voksealderen bør ikke behandles med fokuserende chokbølger)

Relative kontraindikationer er behandling:

  • På kønsorganer, ved karsygdomme, antikoagulations behandling, på udskiftede led, ved infektion, kræft eller hvis man får injektioner af binyrebarkhormon.

Tilskud til behandling:
Det er muligt at få tilskud fra sygesikringen ”Danmark” og Sundhedsforsikringer til behandlingen. Spørg dog først din forsikring, inden I vælger at gennemgå en behandling med shockwave.


Kilder: 
https://www.storzmedical.com
https://youtu.be/-d9A2oq1N38
http://www.kiropraktorerne.dk/behandling/chokboelgeterapi/ 

http://rygcenteraarhusnord.dk/chokboelgeterapi/ http://www.vb24.dk/Chokboelgebehandling.htmhttp://rygcenteraarhusnord.dk/chokboelgeterapi/
http://www.shockwavetherapy.education/index.php/theory/contraindications

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE