141 whiplashskadede udsat for bagfrapåkørsel samt 40 mennesker i en kontrolgruppe indgik i undersøgelsen.
Styrke og udholdenhed af nakkemuskler ved bøjning og strækning blev målt efter hhv. 1 mdr., 3 mdr., 6 mdr. og 1 år efter skaden.
Undersøgelsen viste ved samtlige kontroller bemærkelsesværdig reduktion af muskelstyrken – 23 – 30 % – i nakkemusklerne i begge retninger sammenlignet med kontrolgruppen.
Udholdenhed ved stræk var reduceret ved kontrollerne efter 1 uge, 1 mdr., 3. mdr. Der var også reduktion efter 6 mdr. og 1 år, men den var ikke signifikant efter 6. mdr. og 1 år.
I Whiplashgruppen havde dem, der ikke var vendt tilbage til samme arbejdskapacitet som før skaden, 50 % reduktion i styrken af deres nakkemuskler i begge retninger ved alle målinger sammenlignet med dem, der atter fungerede som de plejede efter whiplash.
Konklusionen er, at muskelstyrken i nakken er nedsat i mindst et år efter en whiplashskade, hvilket er langt ud over den tid, hvor nakkemobilitet og smertefølelse var genoprettet.
Hos whiplashudsatte personer er manglende bedring forbundet med betydelig muskelsvaghed. Der er behov for tidligt øget klinisk fokus på nakkefunktion efter whiplash.

Kilde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29767228/