Forskning i forskelligt vedrørende whiplash

INDHOLD:

2021 - Gennemtrængelig blod-hjernebarriere kan give depression
2017 - Nuværende antiwhiplashsystemer giver kvinder mindre beskyttelse
2015 - Ingen evidens for, at psykologiske interventioner virker ved whiplash
2014 - Whiplash og sikkerhedssele
2012 - Ingen forskel på mænds og kvinders coping efter whiplash
2011 - Whiplashskadede bliver ikke mere syge af at anlægge erstatningssag
2011 - Eksisterende whiplashforebyggelse er mere effektiv for mænd end for kvinder
2011 - Ingen beviser for at whiplashskadede bliver syge af at søge erstatning
2010 Lette til moderate whiplashsymptomer efter lavhastighedsulykker
2010 - Svære whiplashskader trods ikke usynlige skader på bilen
2008 - Whiplashskadede har indtægtsnedgang trods erstatning

2021
GENNEMTRÆNGELIGE BLOD-HJERNEBARRIERE KAN GIVE DEPRESSION
Når blodhjernebarrieren bliver gennemtrængelig, fx ved whiplashtraume eller hjernerystelse, ændres det kemiske miljø i hjernen og der kan opstå inflammation, hvilket kan føre til depression. Der forskes nu i bla. antiinflammatorisk medicin. 
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/4574-ny-forskning-varsler-en-revolution-i-maden-at-se-psykisk-sygdom-pa.html 


2017  
NUVÆRENDE ANTIWHIPLASHSYSTEMER GIVER KVINDER MINDRE BESKYTTELSE
Undersøgelser foretaget af svenske forskere af antiwhiplash-systemer i 2017 har afsløret, at de nuværende systemer giver mindre beskyttelse til kvinder end til mænd. Normen for crash-test dummies er nemlig en gennemsnitlig mand. For nylig er den første virtuelle model af en gennemsnitlig kvindelig crash-test dummy udviklet. Simuleringer lavet med hhv. den mandlige og den kvindelige dummy model afslørede forskelle i dynamisk respons relateret til ulykkesalvorligheden mellem de to dummies, som sad i to forskellige sædemodeller – en til mænd og en til kvinder - i den samme test. Resultaterne af undersøgelsen fremhæver behovet for en udvidet testmatrix, der indeholder en gennemsnitlig kvindelig dummy model til vurdering af niveauet af den beskyttelse, forskellige sæder giver mhp. at sikre, at både kvinder og mænd er bedst muligt beskyttet
Linder A, Holmqvist K, Svensson MY. ”Average male and female virtual dummy model (BioRID and EvaRID) simulations with two seat concepts in the Euro NCAP low severity rear impact test configuration”. Accid Anal Prev. 2017 Jun 13. pii: S0001-4575(17)30192-6. doi: 10.1016/j.aap.2017.05.029 Tilgængelig på nettet den 18.6 2017 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2862284

…………………………………………………………………………………………………

2015
INGEN EVIDENS FOR, AT PSYKOLOGISKE INTERVENTIONER VIRKER VED WHIPLASH
Der ingen evidens for, at psykoterapi/psykologiske interventioner ikke har effekt på whiplash. Whiplashskadede har ingen psykiske symptomer fra start, men kan få psykiske problemer efterfølgende pga. en total ændring af deres liv.Shearer HM et al.”Are psychological interventions effective for the management of neck pain and whiplash-associated disorders? A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration”. Spine J. 2015 Aug doi tilgængelig på nettet den 24.11 2018 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26279388   

………………………………………………………………………………………………

2014 m.m. WHIPLASH OG SIKKERHEDSSELE
Den hidtil bedst beskrevne og hyppigste årsag til whiplash er påkørsel bagfra i personbil i byzonetrafik.
Kilde: Uhrenholt L. ”Whiplashskader. Diskrete læsioner i halshvirvelsøjlen”. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på: http://www.whiplashforskning.dk/articles/Uhrenholt_NordiskWhiplashKonference2010_Proceedings.pdf
Det er oftest den, der beskrives.  En sådan påkørsel afstedkommer en pludselig opadgående bevægelse af kroppen (torsoen) med sammenpresning af rygsøjlen, forvridning (hyperekstension) af de nederste led i nakken samt overdreven foroverbøjning (hyperfleksion) af leddene øverst i nakken. Halshvirvelsøjlen kommer således helt ud i yderstillingerne. 
Kilde: Foreman SM, Croft AC. “Whiplash injuries- the cervical acceleration/deceleration syndrome”. 3rd. ed. Lippincott. Williams & Wilkins; Baltimore, MD, USA, 2002. 
Dette kan selvsagt forårsage skade(r)).
Accelerations-decellerationskræfterne ved whiplash er overvældende. Et direkte hovedtraume producerer kræfter mellem 10.000-15.000 N på hovedet og mellem 1000 og 1500 N på nakken, afhængig af vinklen mellem objekt og hoved. Nakkens ledbånd kan blive slappe med en kraft på så lidt som 5 N. Selv lav-hastigheds-påkørsler bagfra kan forårsage, at hovedet bevæges med en stor kraft (7 G). Talrige eksperimentelle undersøgelser tyder på, at omfanget af skader på halshvirvelsøjlen og andre strukturer afhænger af retning, grad af acceleration og decelleration, overførelse af rotationskræfter, position og holdning af hoved og hals og endda sædets konstruktion. 
Kilde: Steilen D, Hauser R, Woldin B, Sawyer S. “Chronic Neck Pain: Making the Connection Between Capsular Ligament Laxity and Cervical Instablity”. Open Orthop J. 2014; 8: 326-345. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4200875/23.11

Risikoen for whiplash øges paradoksalt nok ved brug af sikkerhedsseler. Sikkerhedsselen begrænser skader på kroppen, men forøger antallet af nakkeskader, fordi kroppen begrænses i sin bevægelse. 
Kilde: Hain T.”Vertigo and hearing symptoms after whiplash. Tilgængelig på nettetden 23.11 2018 på http://www.dizziness-and-balance.com/disorders/post/whiplash.html

To læger fra Birmingham Accident Hospital and Rehabilitation Centre har da også i deres arbejde erfaret, at ”whiplash” er langt mere almindeligt blandt dem, der anvender sikkerhedsseler end blandt dem, der ikke anvender sikkerhedsseler. Det smertefulde nakkesyndrom som almindeligvis kaldes whiplash er en følge af påkørsler bagfra og beror på en pludselig overstrækning af nakken, hvilket sikkerhedsseler ikke kan beskytte imod. Derfor er der en stærk anbefaling af brug af nakkestøtte. 
Kilde: Gissane W. & JP Bull. “”Whiplash” injuries and seatbelts”. Br Med J. 1976 Dec 18; 2(6050): 1505. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018  på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1689853/?page=1
Ved voldsomme påkørsler, hvor kroppen bliver skubbet langt bagud i sædet, er sikkerhedsselerne oftest ikke konstrueret til at spole hurtigt nok op, hvilket betyder, at kroppen når langt frem og hovedet flekteres voldsomt, når bæltet endelig virker.  
Ved brug af selen stoppes kroppens bevægelse fremad desuden meget pludseligt, hvilket betyder, at flexionsskader (bøjeskader) er mere signifikante end ekstensionsskader (strækkeskader).  
Antallet af spinalt relaterede bløddelsskader og skader i maven er vokset proportionalt med brugen af sikkerhedssele. Selerne forhindrer til gengæld ansigts- og brystskader, men har signifikant øget antallet af mindre og til tider invaliderende skader i nakke, ryg og lænd samt flere typer skader i mave og på blodkar.  
Typiske whiplashskader uden fractur eller alvorlige rygmarvsskader opstår tre gange så hyppigt hos brugere af sikkerhedsseler som brugere uden. 

…………………………………………………………………………………………………………..

2012 - INGEN FORSKEL PÅ MÆND OG KVINDERS COPING EFTER WHIPLASH
Det epokegørende ved denne forskning er, at den stammer fra forskningsklinikken for funktionelle lidelser, som i forskningen undersøger, om kønsforskelle i håndtering af whiplashtraumet har betydning for udvikling af kronisk whiplash.  

740 patienter er undersøgt max 5 dage efter traumet samt efter 3 mdr. og 12 mdr. 
De finder INGEN forskel på, mænds og kvinders håndtering af deres whiplashtraume, der kan forklare, at der er forskellig prognose for hhv mænd og kvinder!!! 
De har dog fundet, at det er klinisk relevant at foretage yderligere forskning i, hvilken indflydelse hhv "katastrofetænkning" og "bøn og håb" har for prognosen. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21715200

………………………………………………………………………………………………………

2011 - WHIPLASHSKADEDE BLIVER IKKE MERE SYGE AF AT ANLÆGGE ERSTATNINGSSAG
Det viser sig, at det er en myt, at whiplashskadede bliver mere syge, hvis de får erstatning for deres skader. En analyse fra University of Queensland i Australien viser, at der IKKE er beviser for, at whiplashpatienter bliver mere syge, når de har anlagt en erstatningssag. Det er en myte, men en sejlivet en af slagsen. http://www.medicaljournals.se/jrm/

…………………………………………………………………………………………………………………………


2011– EKSISTERENDE WHIPLASHFOREBYGGELSE ER MERE EFFEKTIV FOR MÆND END FOR KVINDER
En række undersøgelser har vist, at den eksisterende whiplashforbyggelse i biler er mere effektiv for mænd end for kvinder, og at risikoen for at få whiplash dermed også er større for kvinder, end for mænd. Der er kun én størrelse crash test dummy til rådighed. Den er ikke repræsentativ for kvinder i forhold til deres højde og vægt. Derfor konstateres, at forebyggende foranstaltninger nedsætter risikoen for whiplash med 60 % hos mænd, men kun med 45 % hos kvinder.

Carlsson A..”EvaRID: A 50th Percentile Female Rear Impact Dummy FE Model”. (2011): Publ ID 128706.Chalmers Publication Library.Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på http://publications.lib.chalmers.se/publication/145227-evarid-a-50th-percentile-female-rear-impact-dummy-fe-model

………………………………………………………………………………………………………………….

2011
INGEN BEVISER FOR AT WHIPLASHSKADEDE BLIVER SYGE AF AT SØGE ERSTATNING

Ifølge en analyse fra University of Queensland i Australien, er der ingen beviser for, at whiplashpatienter bliver mere syge, hvis de lægger sag an eller i det hele taget bruger retssystemet til at få erstatning for deres skader”.
Schmidt D. ”Whiplashforskningen rykker markant”. Livtag nr. 5 2011 side 24. Tilgængelig på nettet den 25.11 2018  på https://issuu.com/ksoptu/docs/13559_livttag__5_2011_web

……………………………………………………………………………………………..

2008 WHIPLASHSKADEDE HAR INDTÆGTSNEDGANG TRODS ERSTATNING
I et dansk studie undersøgtes  i 2008, om der var et økonomisk incitament hos patienter med vedvarende gener efter whiplashskade. Det viste sig ikke at være tilfældet. De, der fik en økonomisk erstatning, havde en indtjeningsnedgang i forhold til, hvad de kunne have tjent, hvis de ikke havde haft en whiplashskade.
Leth-Petersen S, Rotger GB. “Long-term Labour Market Performance of Whiplash Claimants”. CAM. Working Paper no. 2008-1. Tilgængelig på nettet den 9.2 2017 på http://static-curis.ku.dk/portal/files/5240927/PDF

………………………………………………………………………………………………………………….

 

2010 LETTE TIL MODERATE WHIPLASHSYMPTOMER EFTER LAVHASTIGHEDSTRAUMER
Lars Uhrenholt skriver: ”Traumerne sker ved både høje såvel som lave hastigheder, hvor de fleste sker med hastighedsændringer omkring 5-20 km/t for den tilskadekomne. Risikoen for at pådrage sig alvorlige whiplashskader, såsom fraktur og diskusprolaps, ved lavhastighedskollision anses for at være ganske lille. Derimod synes der at være evidens, der taler for en markant risiko for at pådrage sig lette til moderate symptomer efter lavhastighedskollisioner. Der foreligger ikke videnskabelig evidens for fastsættelse af en nedre grænseværdi for personskade ud fra materiel skade eller hastighedsændringen da disse variable hverken kan bestemmes præcist eller korrelerer overbevisende med rapporterede personskader og WAD-symptomer. Der findes andre traumemekanismer efter trafikulykker der kan lede til udviklingen af WAD lignende symptomer, men mekanismer er ikke belyst i samme grad som trafikulykkerne”.
Uhrenholt L. ”Whiplashskader – diskrete læsioner i halshvirvelsøjlen”. Resumé af whiplashpræsentation ved nordisk whiplashkonference 22 april 2010. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på http://www.whiplashforskning.dk/articles/Uhrenholt_NordiskWhiplashKonference2010_Proceedings.pdf


…………………………………………………………………………………………………………………

2010
SVÆRE WHIPLASHSKADER TRODS IKKE SYNLIGE SKADER PÅ BILEN

Skadens sværhedsgrad kan ofte fejlvurderes pga. ikke synlige skader på bilen. Påkørsler forårsager relativt større hoved-krop bevægelser og dermed større risiko for skader end andre typer af ulykker. Det skyldes elasticiteten/eftergiveligheden i bilsædet ved selv lave hastigheder. Asymmetriske belastninger øger også risikoen for skader (f.eks. at hovedet drejes i ulykkesøjeblikket).
Bunketorp O.” Whiplash-associated disorders – Injury Mechanisms, Diagnostics and Prevention”.  Fifth International Whiplash Trauma Congres 2011. J Rehabil Med 2011; Suppl 50: 1–36. Side 8. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018.  http://www.adseat.eu/files/pages/22/suppl50-whiplash-2-.pdf

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE