Muligheder for at få bedre livskvalitet

"If you’re going through hell, keep going”. (Winston Churchill)

At leve et liv med whiplash, kroniske smerter og andre ubehagelige og invaliderende symptomer, kan være meget vanskeligt. Alligevel er det vigtigt at fortsætte, hvis du ønsker at få et bedre liv. Livet er ikke forbi, fordi du har fået en kronisk sygdom. Men livet begynder på en ny og anderledes måde. Det kan kræve hårdt arbejde og viljestyrke, men det kan lade sig gøre.

Noget af det, du kan være opmærksom på, er, at du let kan komme til at skabe mere lidelse oven i de generende symptomer, du har. Tankeskabte lidelser. Har du fx mange smerter, forfalder nogle til at tænke på hvor forfærdeligt, det er at have så svære smerter. Det er såre menneskeligt, men det kan desværre forværre din tilstand, fordi dårlige tanker om smerterne kan føje lidelse oven i smerterne. Du kan få ondt af sig selv, og det er sjældent fremmende, men såre menneskeligt. Du fortæller måske også dig selv, hvor svært det hele er, og at du er nødt til at passe på med at bevæge dig for meget, fordi det kan forværre dine symptomer. Men gør du nu også det? Det gør det måske en tid, men det går som regel over igen. Al forskning viser, at det er bedre at bevæge sig end at sidde stille. 
Whiplash er på ingen måde en psykisk lidelse, men alligevel kan tankerne være med til at spille dig et puds og forværre det hele. Prøv derfor at være opmærksom på dine tanker og indholdet  af dem. Du behøver faktisk ikke at forfølge enhver af de talrige tanker, der strømmer gennem dit hoved hver eneste dag. I stedet for at have ondt af dig selv, kan du prøve at dæmpe dine tanker eller tænke på noget helt andet.
Dette er et velment råd, som jeg håber, du vil tage op til overvejelse. 


Her følger en kort oversigt over de underafnsit, der er til afsnittet Lev med whiplash:

Mht. smerter kan du læse mere under afsnittet "Lev med smerter". Her står meget mere om, hvad du kan gøre for at få et bedre liv med smerter. 

Får du smertestillende medicin, er det vigtigt, at du ved, hvad du tager og hvad det gør ved din krop - både mht virkning og bivirkninger. Mange havner i en situation, hvor intet virker, fordi de fx ikke ved, at man kan få smerter af smertestillende medicin i sig selv.
Læs mere under afsnittet "Smerte
r og medicin". 

Du kan finde nye måder at håndtere hverdagen på, som gør, at livet efterhånden kan blive lettere. Det er f.eks. meget vigtigt at lytte til din krop og finde en balance mellem aktivitet og hvile. Balancen kan være lige så svært som at bevæge dig på en knivsæg. Ofte mærker du først konsekvenserne af det, du gør, bagefter. Netop derfor er det vigtigt at FOREBYGGE ved at lære at passe på dig selv.
Nogle har glæde af afslapning, meditation og mindfulness.
Læs mere under afsnittet "Balance i hverdagen").

Der findes muligheder for både træning og øvelser, som du kan undersøge. Det er meget individuelt, hvad man kan, hvor skaderne sidder og hvad man har brug for. Derfor kan det også være meget forskelligt, hvilken virkning - eller mangel på samme - en konkret træning/konkrete øvelser kan give netop dig. Det er dig, der skal finde ud af, hvad der er bedst for dig. Læs mere under "Træning/øvelser".

Tænker du over, hvad du spiser og drikker eller har du lyst til at vide mere, er der også muligheder her for f.eks. at formindske smerter og for at gøre noget ved evt. betændelsesprocesser i kroppen, som mange med kroniske smerter lider af.
Læs mere under afsnittene "Kost og kosttilskud" samt "Kost og Inflammation". 


I afsnittet "Søvn" kan du finde råd til, hvordan du kan forbedre din søvn. Mange whiplashskadede sover dårligt.

Du kan også finde nye måder at gøre tingene på, så du belaster kroppen mindre.
Der findes en del gode råd. Husk dog stadig, at det er meget individuelt, hvad den enkelte har brug for. 
Har du lyst til at få gode råd kan du læse mere under afsnittet "Gode råd".

For at få et bedre eller et godt liv med whiplash, er accept vigtigt. De færrest accepterer et fuldstændig ændret liv fra den ene dag til den anden. Ting tager tid, men det lader sig gøre at komme dertil, at du accepterer, at dit liv er forandret. Læs mere under afsnittet "Accept af lidelsen". 

Mange har glæde af at møde ligestillede. Der findes forskellige muligheder herfor. Dels har de to patientforeninger "Whiplashforeningen" og "UlykkesPatientForeningen" mødesteder flere steder i landet. Desuden er der mulighed for at finde et fællesskab med andre skadede, udveksle erfaringer og få gode råd på facebookgrupper. Whiplashforeningen har flere facebooksider for whiplashskadede. Læs mere under afsnittet "Mød ligestillede".

Da mindfulness er blevet en trend og ikke helt ukompliceret, har jeg valgt at lave et specielt afsnit med dette - ud over det, der også står under. Læs mere under afnittet "Mindfulness". 

Et sidste afsnit handler om "Bilkørsel". Om bil- og trafiksikkerhed, om hvordan du bedst passer på dig selv og din familie, når I kører bil. 

Der er især tre ting, der er vigtige, når du har fået kronisk whiplash, og det er:
1. PAS PÅ DIG SELV
2. PAS PÅ DIG SELV og
3. PAS PÅ DIG SELV.
Der er ikke andre, der kan passe på dig.

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE