Forskning i whiplashskader

Dette afsnit handler om forskning på forskellige områder i forhold til whiplash.  

Du skal vide, at der findes langt mere forskning vedrørende whiplash i "Hvidbog om whiplash", som jeg har skrevet sammen med Hanne Nikodam.
Hvidbogen ligger på Whiplashforeningens hjemmeside: http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/hvidbog-om-whiplash-piskesmaeld-et-modsvar-til-whiplash-som-funktionel-lidelse.pdf

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen - som den øverste sundhedsmæssige instans i Danmark ikke har a´jourført deres skrift "Redegørelse om Whiplash" siden år 2000. Link: http://www.sst.dk/publ/Publ2000/whiplash/kap02.html  
Det vil sige, at Sundhedsstyrelsen IKKE refererer til nyere forskning, men til litteratur fra før årtusindeskiftet, hvilket siger lidt (alt) om, hvordan de betragter whiplash i dag. 

I sommeren 2018 har Sundhedsstyrelsen da også  udgivet anbefalinger vedr. "funktionelle lidelser"/psykisk sygdom, hvortil også whiplash efter deres opfattelse hører. Deri er jeg selvfølgelig fuldstændig uenig. 

Fakta er, at der heldigvis stadig i udlandet forskes i de fysiske aspekter af whiplash.

Underneden kan du se en lille video med, hvor DMX - digital motion x-ray anvendes til at påvise skader efter whiplash. Metoden anvendes fortrinvsvist af forsikringsselskaber i USA, men der er også planlagt forskning i Danmark. 
Der er nemlig endnu ikke evidens for brug af metoden.
Men når man ser nedenstående optagelse, kan der ikke være tvivl om, at vedkommende har skader i nakken. 

Under denne side finder du underafsnittene forskning: 
- i skader efter whiplash
- i undersøgelser
- i behandling
- i smerter
- i andet

Skader ved whiplash kan bl.a. ses vha. DMX
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE