Funktionel lidelse, Bodily Distress Syndrome

"En funktionel lidelse er en samlebetegnelse for en gruppe af sygdomme, hvor man er belastet af eller bekymret over fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Det er endvidere en betingelse, at symptomerne ikke kan tilskrives en anden kendt og veldefineret diagnose.  Man kan forstå en funktionel lidelse som en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer normalt".
Kilde: http://funktionellelidelser.dk/

"Konceptet" er opfundet af det, der tidligere hed ”Forskningsklinikken for funktionelle lidelser”, men som nu er omdøbt til afdelingen for ”Funktionelle lidelser” ved Aarhus Universitetshospital. De arbejder dels med "funktionelle lidelser", dels med forskningsdiagnosen Bodily Distress Syndrome (BDS) og dels med helbredsangst. Ingen af diagnoserne er anerkendte. 

Definitionen lyder måske umiddelbart tilforladelig, men erfaringen viser, at det langt fra er tilfældet. Egentlig er det blot en erstatning for tidligere tiders hysteri. Tidligere blev betegnelsen "funktionel lidelse" brugt om nedsat funktion i kroppen, som fx nedsat produktion af mavesyre. Men i dag anvendes begrebet som en en mere spiselig erstatning for den gamle diagnose hysteri eller for andre psykiatriske sygdomme som giver sig udslag i fysiske symptomer. Fx somatoform lidelse eller neurasteni. 

Min hensigt med at skrive om "funktionel lidelse", er at informere dig om konsekvensen af at få en sådan diagnose. Egentlig er det ikke en diagnose, som der også står i definitionen, men en samlebetegnelse. Betegnelsen samler ca. 30 forskellige fysiske sygdomme, bla. whiplash, ME, fibromyalgi, irriteret tyktarm, hypermobilitet, borrelia, tinnitus etc. under ét. De betragtes som en og samme sygdom, de undersøges på samme måde og de behandles på samme måde. 

Der er stærke kræfter i gang i denne sammenhæng, fordi det er betydeligt billigere for samfundet at behandle folk psykiatrisk end at tage hånd om 30 forskellige fysiske sygdomme, som er både komplekse og vanskelige at behandle, da man endnu ikke kender årsagen til dem. 
Men det betyder ikke, at der ikke er en årsag. Og det betyder heller ikke, at de ikke er fysisk syge. Det betyder blot, at lægerne endnu ikke har fundet årsagen til deres fysiske sygdom.  

 En stor del af årsagen til, at man psykiatriserer så mange syge mennesker - ca. 300.000 - ligger i, at specialiseringen af sundhedsvæsenet har taget overhånd. Der er kun plads til patienter, der passer ned i bestemte kasser, som fx diabetes, korsbåndsskade, galdesten etc. Men når man fejler noget, der går på tværs af flere specialer som fx whiplash, kroniske smerter, ME etc., er sundhedssystemet ikke længere i stand til at tage vare på de syge. Det overlades til dem selv at finde veje i systemet, hvilket selvfølgelig slet ikke er godt nok.  

For at råde bode på de mange frustrerede patienters rundgang i systemet, har man opfundet en ny diagnose, nemlig "funktionel lidelse". Forskningsdiagnosen er Bodily Distress Syndrome. Også helbredsangst hører ind under "funktionelle lidelser". 

Mange bliver chokerede, når de opdager, at det rent faktisk er en psykiatrisk diagnose, de har fået for deres fysiske sygdom. De har krav på at kende sandheden. Derfor skriver jeg om det her.  

Hvis du selv har en "rigtig" "funtktionel lidelse" og glæde af psykiatrisk behandling, er afsnittet her ikke skrevet til dig. For der findes nogle, der har glæde af det, og det er godt for dem. Det er bare ikke godt for alle dem, der
føler det som en "skraldespandsdiagnose" og en "syltekrukke", der bevirker, at de ikke tages alvorligt. 

Vil du se en udsendelse fra TV2 Østjylland fra den 8.4 2014, som på glimrende vis fortæller, hvordan afdelingen for "funktionelle lidelser" ser på det hele, kan du finde den her: 
http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/04/08?video_id=46028&autoplay=1 


 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE