Whiplashskader, undersøgelse, behandling

På videoen ses, hvordan nakkehvirvelsøjlen bevæges. Men også hjernen kan traumatiseres. Ved påkørsel bagfra kastes hovedet først bagud og dernæst fremad. Ved påkørsel forfra kastes hovedet først forud og dernæst bagud. Da kroppens bevægelse standses af sikkerhedsselen – ved både bagfra- og forfrapåkørsel - vil nakken automatisk drejes over mod den skulder, sikkerhedsselen sidder over. Hovedets bevægelse bremses således i en roteret bevægelse, hvilket øger risikoen for skader i nakken. Hovedet får to stød, dels mod airbagen, dels mod nakkestøtten eller omvendt. Hjernen ”skvulper” derfor nærmest rundt mod kraniet. Der sker således skader på både bitte små blodkar og hjernevæv. Skader, der ikke kan ses med eksisterende undersøgelser. Kun ved mikroskopi af hjernen efter død.

SKADER SOM FØLGE AF WHIPLASHBEVÆGELSEN

De syv nakkehvirvler.

SKADER SOM FØLGE AF WHIPLASHBEVÆGELSEN 

Nakken består af 7 hvirvler. C1 er den øverste hvirvel og danner led med bunden af craniet. C7 er den nederste nakkehvirvel og danner led med den øverste af de 12 ryghvirvler. Herefter kommer de 5 lændehvirvler, korsbenet og nederst halebenet.

Whiplashbevægelsen, som du kan se på videoen ovenfor, fører oftest til skader i nakken, men kan også føre til lændeskader.  Whiplashbevægelsen udgår faktisk fra lænden og går derfra op i nakken.

Whiplashbevægelsen kan være meget voldsom ved voldsom påkørsel. Det betyder dog langt fra, at man ikke skades ved f.eks. langsom påkørsel. Ved en bagfrapåkørsel med ex. med 15-20 km/time, viser forskning, at der kan opstå alvorlige skader. 

Mellem de fleste af hvirvlerne er der såkaldte discus (i flertal disci), som er bruskskiver, der virker som stødpuder under bevægelse. 
I nakken er der discus/stødpude af brusk mellem C3-C4, C4-C5, C5-C6 samt C6-C7.

Til gengæld er der ikke discus/stødpuder mellem hverken kraniet og C1 eller C1 og C2, hvilket gør disse led specielt sårbare. 
C2 (Axis) har en knogleudvækst – en tap – som går op gennem C1 (Atlas), der danner en ring. 

 

1. og 2. nakkehvirvel.

Leddene øverst stabiliseres som tidligere nævnt ikke vha. disci, men af ledbånd. Disse ledbånd kan skades ved whiplahsbevægelsen.

Også de ledbånd, der holder hovedet stabilt i forhold til nakken, kan skades.

Det samme kan ledbåndene mellem ledene længere nede i nakken samt på de lange ledbånd, der løber på hhv forsiden og bagsiden af nakken. 

Ledbåndsskader kan – i modsætning til skader på discus – ikke ses på røntgen eller scanning. En undtagelse er dog en såkaldt funktionel røntgen, der i nogle tilfælde kan afsløre, at leddene ikke er stabile. Når jeg skriver i nogle tilfælde, skyldes det, at en funktionsrøntgen efterhånden er blevet til et billede henholdsvis foroverbøjet og bagoverbøjet stilling, hvorimod alle de mellemliggende bevægelser som regel ikke undersøges.

Skader i øverste del af nakken kan ikke ses på røntgen, kun på en scanning med belastning af hovedet (i siddende eller stående stilling) og under samtidig bevægelse.
I f.eks. USA anvendes desuden en undersøgelsesmetode, som hedder DMX (digital motion x-ray), som også er en undersøgelse under bevægelse. Læs mere om disse undersøgelser under afsnittet ”Mulighed i udlandet” og ”Nyere forskning”.

Vær opmærksom på, at sådanne skader IKKE afsløres ved en almindelig scanning i rygliggende stilling og uden hverken belastning eller bevægelse af hovedet.  

Skader efter en whiplashbevægelse sker oftest i den midterste del af nakken, hvor der findes disci - bruskskiver. Disse disci kan beskadiges. Hvis den midterste kerne presses let ud uden at trykke på nerven, kaldes det for en diskusprotusion. Presses kernen ud, har man en diskus prolaps, som kan kan trykke på en nerve og give stærke smerter.

Der kan også opstå revner i ledbrusken. Sådanne revner giver en mindre stabilitet i leddet, ligesom det kan forårsage en hurtigere nedbrydning af ledbrusken. Dette kan være forklaringen på, at mange udvikler senfølger (se under dette afsnit). 

 

Hvert led i nakken ser – altså bortset fra de to øverste nakkehvirvler - ud nogenlunde som på ovenstående illustration.

Leddenes knogler er de ”prikkede”. De omslutter rygmarven, som er i midten sammen med den hårde og den bløde hjernehinde, der løber omkring hele rygmarven, som danner forbindelse til hjernen. De røde streger er arterier, som fører iltet blod til knoglen, mens de blå er vener, der fører blodet tilbage til lungerne til ny iltning. De gule er nerver, som udspringer ved rygmarven og forsyner en del af kroppen med nervetråde. 
Muskler og ledbånd holder sammen på alle leddene. Disse strukturer ses IKKE på illustrationen.

Når man ser på denne illustration, giver det en god fornemmels af, HVOR mange steder, der kan gå galt, hvis nakken udsættes for et traume. 
Der kan ske skader på alle strukturer. Dvs. på knogler, led, bruskskiver (disci), muskler, ledbånd, led, blodkar (arterier og/eller vener), nerver og rygmarv. 
Kiropraktor Lars Uhrenholt har gennemgået litteratur vedrørende forskning af afdøde efter trafikuheld. Han har også selv forsket i afdøde og fundet, at de har mange skader (se senere). Man kan ikke umiddelbart overføre dette til whiplashskadede; men man kan så afgjort heller ikke sige, at whiplashskadede ikke også kan have sådanne skader, idet skaderne jo netop ikke kan ses, før man undersøger nakken ved hjælp af mikroskopi efter døden. 
Du kan se, hvilke skader Lars Uhrenholt har fundet i sin gennemgang af forskning i nedenstående link, hvor der også er en fin illustraion over skaderne. 
http://previewer.org/?pdfurl=1qeXpurpn6Wih-SUpOGumainh7DY6dDmzdmQ3iwU58_k29jc0OrU4NfM2ZLg1t3W4c7Y1JGx2K6Zn5LYi6nnoK6jn47X6tnkopSf6eDlot3d1tXY0OnN2tfX493X1-LNo9HQm9Do2d3L0dXlmMPc2Nrbzdvb6sTC19fU29zZy87e3dHN4t6w49bL1eTO3NfLp52WnM7G1-PLytXW0tzb2aPdydKRseI  
 
I Lars Uhrenholts egen forskning undersøgtes de døde vha. de almindelige undersøgelsesmetoder (røntgen, MR-scanning, CT-scanning). Dernæst undersøgtes nakken ved at lave små snit, blev lagt under et mikroskop. Det viste sig, at der fandtes mange og meget forskelligartede skader hos de afdøde. Det mest bemærkelsesværdige var, at kun en meget lille del af skaderne kunne ses ved de almindelige undersøgelsesmetoder. Han kunne først se dem, når han så dem under mikroskopet. Hans forskningsrapport er på engelsk og er nævnt under afsnittet "Links og litteratur".

Skader på bruskskiver kan f.eks. trykke på både rygmarv og nerver, hvilket kan ses på billedet underneden. 

Ud over skader på brusskiverne kan der ske skader på musklerne, hvilket fører til blødninger i muskelvævet.

Der kan også ske skader på arterier, hvilket fører til nedsat blodforsyning.

Hjernestammen i selve hjernen kan ligeledes beskadiges ved skader på arterier. 

Skader på ledbånd fører til instabile led. Skader på nerver kan føre til føleforstyrrelser og nedsat kraft.

Med andre ord kan der ske utroligt mange skader på mange forskellige strukturer ved en sådan bevægelse. De fleste skader kan man som sagt ikke se med de undersøgelsesmetoder, der er tilgængelige i dag i Danmark. Kun skader på knogle og disci kan man være ret sikre på bliver opdaget, hvis man vel at mærke får foretaget røntgen og scanning.  Bløddelsskaderne ses desværre ikke (skader på kar, nerver, muskler, sener, ledbånd, bindevæv etc).

Der kan ske skader – ikke blot i nakken – men også inde i hovedet, fordi hjernen ved whiplashbevægelsen slynges både bagud og forud, hvorved der kan opstå f.eks. blødninger eller andre skader. Mange får efter whiplash derfor også diagnosen commotio cerebri (hjernerystelse), som senere kan udvikles til postcommotionelt syndrom (syndrom efter hjernerystelse).

De skader, der opstår som følge af en whiplashbevægelse i nakken og som man KAN se, ses oftest på C4-C5-C6. 

Drejes eller bøjes hovedet i ulykkesøjebliket, er skadernes omfang ofte meget forøget. En drejning af hovedet sker faktisk automatisk, hvis man har sikkerhedssele på, fordi sikkerhedsselen stopper bevægelsen fremad. Derved roteres hovedet til den side, selen sidder. 

LÆS MERE UNDER AFSNITTET "Senfølger".
Se evt. også videoen, der ligger allerførst i afsnittet "Nyere forskning".
Desuden kan du læse i enten "Hvidbog om whiplash/piskesmæld" eller "Sammenfatning af hvidbog", hvor der står meget mere. 
Hvidbog:
http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/hvidbog-om-whiplash-piskesmaeld-et-modsvar-til-whiplash-som-funktionel-lidelse.pdf
 
Sammenfatning: 
http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/sammenfatning-af-hvidbog-om-whiplash-piskesmaeld-et-modsvar-til-whiplash-som-funktionel-lidelse.pdf
 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE