Om bilindretning, sikkerhed og medicin

Der er visse ting, man kan overveje, når man kører bil med whiplash. 
1. Tør jeg køre igen efter en trafikulykke?
2. Er der noget specielt ved bilen, jeg kan tænke på
3. Bilkørsel og medicin

 


Ad 1) TØR JEG KØRE IGEN EFTER EN TRAFIKULYKKE?


Hvis dit whiplash er forårsaget af en trafikulykke, kan det være svært at komme i gang med at køre bil igen. Specielt hvis ulykken har været voldsom. Du kan have flashbacks, hvor du genoplever påkørslen igen og igen. Dette kan gøre, at du er bange for at sætte dig bag rattet igen. Det kan også være svært for dig at være passager i en bil.

For alle gælder det om, at komme ind bag rettet igen så hurtigt som overhovedet muligt. Det er en hurdle, man skal over; men det kan lade sig gøre. 
Måske har du brug for at tale med en psykolog forinden, som kan hjælpe dig med evt. flashbacks. 
Ellers vælger du en god dag. Tag en person med som passager, som du er tryg ved. Kør ikke alene. Vælg et sted, hvor der ikke er særlig meget trafik. 
I starten kan det være angstskabende at køre, og din opmærksomhed på trafikken omkring dig kan være overvældende; men du vil opleve, at du langsomt, men støt - hvis du fortsætter kørslen - får fornemmelsen af din gamle sikkerhed tilbage. Du vil opleve, at du reagerer automatisk, skifter gear pr automatik, kobler ud pr automatik, blinker pr automatik, når du skal dreje. Rutinen tager over, og det kan genoprette trygheden ved at køre. Kør så tilpas lang en tur, at du når at opleve denne tryghed igen. For nogle kræver det måske kun 10 km for andre 100 km eller mere.
Derefter har du forhåbentlig ikke længere have problemer med at sætte dig bag rettet.

Du kan dog i lang tid kigge dig i bakspejlet, hvis du er blevet påkørt bagfra eller holde skrapt øje med alt, hvad der kommer fra venstre, hvis du er blevet påkørt fra venstre. Efterhånden aftager også dette.
Held og lykke. 

 

...................................................................


Ad 2) ER DER NOGET SPECIELT VED BILEN, JEG KAN TÆNKE PÅ? 
Der er faktisk mange ting, du kan tænke på. 


2.1. Først og fremmest kan du tænke på din egen sikkerhed, når du kører. Du kan sikre dig mod at få whiplash igen. Det har jeg skrevet indgående om i et afsnit, der hedder "Forebyg whiplash". Afsnittet finder du under hovedafsnittet " Om whiplashskader". 

2.2 Dernæst kan du tænke på, om bilens og bilens indretning er god for dig.
Har du problemer,  når du kører over bumpler eller på ujævn vej i det hele taget, kan det være bilens affjedring, der generer dig. Der er meget forskellig affejdring i de forskellige biler. Når du skal skifte bil, bør du medtænke dette, hvis du har sådanne problemer. Måske kan det hjælpe dig at få et andet sæde med en bedre affjedring.
Nogle bruger en smal luftmadras at sidde på på passagersædet. Den dæmper stødene fra vejen.


Har du nedsat kraft eller smerter i armene, kan du måske have hjælp af en bil med automatgear. Det kan søges gennem kommunen. 

Har du problemer med at kigge bagud, f.eks. når du bakker, kan du få installeret et webcam. Det er et alternativt til at skulle vende sig om. En skærm på frontpanelet viser, hvad et kamera, der er monteret bag på bilen viser. På den måde kan du se bagud. Et webcam kan søges gennem kommunen og er gratis, hvis du får det bevilget. Det kræver lægeattest og der vil stå en notits på dit kørekort om, at du kun må køre en bil med et sådant kamera installeret. 

Specielle spejle kan også komme på tale. 

Mange har gavn af en baksensor, der alarmerer, hvis du er på vej til at køre ind i noget, når du bakker. 

Nogle har glæde af en "høj" bil, så du stiger ind i bilen og ikke ned i bilen.

Sædevarme er ligeledes en god ting for mange. 

Der kan laves indretninger, som passer til dig - f.eks. et nyt rat, et armlæn på bildøren, drejesæde i bilen, et sæde, der er justerbart i højden, bremseforstærker etc. 
Man kan få hjælp gennem kommunen til at finde ud af, hvad man præcist kan have glæde af, hvis det kniber med at køre bil med dens nuværende indretning. 

Aftageligt træk eller ingen trækkrop, idet en trækkrog kan øge risikoen for whiplashskader (se mere under "Forebyg whiplash", som du finder under "Generelt om whiplash)).

Vær opmærksom på, at du, når du søger kommunen om at få ændret din bil, vil få en påtegning i dit kørekort - afhængig af, hvad der skal til for, at du kan køre. Din egen læge skal udfylde en skematisk helbredsattes med detaljeret udfyldelse af medicin. Attesten sendes til politiet, som sender den videre til vurdering i Sundhedsstyrelsen.  
Der er grænser for, hvor meget medicin, man må køre på. Derfor risikerer du med en sådan ansøgning, at du kun kan få dit kørekort fornyet i et begrænset tidsrum eller i værste fald slet ikke kan få det fornyet af hængig af, hvilken medicin du får. Se næste afsnit.

 

...............................................................................

3. BILKØRSEL OG MEDICIN

BILKØRSEL OG MEDICIN
Her skrives om almindelig kørsel. Ved erhvervskørsel er kravene strengere.
Hvis du er det mindste i tvivl, om du må køre eller ej, så lad være og tal med din læge om det. Siger lægen god for det, er det en god ide af have en recept på dig, som du kan vise frem, hvis du stoppes af politiet.
Megen medicin påvirker dømmekraften, og involveres du i en ulykke og får stærk medicin, kan du få skylden.
Vær derfor aldrig ligeglad med lægens vejledning og forbud mod kørsel. Kører du alligevel, risikerer du at skade andre mennesker.
Straffen for at køre med trafikfarlig medicin er blodet er det samme som ved promille-kørsel og afhænger af, hvor påvirket du er.
Det meste af den trafikfarlige medicin er mærket med en rød advarselstrekant, men ikke alt.

 

Medicin, du ikke må køre på:
Du må ikke køre bil, hvis du anvender beroligende eller bedøvende medicin, især stærkere smertestillende medicin, beroligende medicin og sovemedicin, i mængder, der reducerer din opmærksomhed eller køreevne. Medicinen kan nedsætte din opmærksomhed samt reducere din kritiske sans og dermed også din køreevne.  

Hvis du påbegynder stærk smertestillende eller beroligende medicin, svarer det ca. til at køre med en promille på mellem 0,6-1.
Ved opstart af stærkere smertestillende midler må du ikke køre bil i formentlig 4 uger.
Du må ikke køre på er diazepam (fx Valium, Stesolid, Apozepam, Hexalid). 15 mg betragtes som en promille på 1 mht. kørefærdigheder.
I anbefalede doser kan det være tilladt at køre bil, men hvis du får høje doser eller flere lægemidler i gruppen, overskrides grænsen hurtigt.

Der er også visse andre typer af medicin, som ikke er nævnt ovenfor, der kan omfattes af reglerne om kørselsforbud. Fx nogle typer psykofarma, som tricykliske antidepressiva (fx Imipramin, Saroten, ). Det samme gør sig gældende for nogle antiepilepsimidler og for nogle allergimidler (fx Phenergan). Fordi virkningen kan vare i fra 9 timer til 100 timer.

Det er lægens pligt at sikre, at dit medicinforbrug reduceres og er indenfor acceptable grænser, hvis du vil køre bil. Formår du ikke at have et medicinforbrug indenfor de accepterede doser, skal lægen rapportere det til embedslægen.

Indberetning af medicinforbrug til embedslægen:
Lægen er forpligtet til at indberette dit medicinforbrug, hvis du fx får ét præparat i forvejen og senere får ordineret ét mere blandt ovennævnte præparater.
Ved kort brug kan lægen indstille til patienten, at vedkommende ikke må køre bil, men hvis lægen ved, at patienten ikke vil overholde forbuddet, skal det indberettes til embedslægen.
Det er lægens pligt at gøre det.
Der gives aldrig dispensation ved dagligt brug af diazepam (se eksempler på præparater ovenfor).
For oxazepam (Oxapax, Oxabenx, Alopam) er indtag for det meste heller ikke foreneligt med kørsel.
Tager du fx 4 Kodipar dagligt samt sovemedicin, må du ikke køre.

Hvad man godt må køre på:
Det er tilladt at bruge sovemidler i almindelige doser om aftenen.
Også indtag af smertestillende midler i almindelige doser er acceptabelt. Der er dog restriktioner ved opstart af stærkere smertestillende medicin, og generelt skal der bruges depotmedicin.

Vær opmærksom på:
Alkohol øger virkningen af meget medicin. Så får du fx smertestillende eller beroligende medicin, kan tåle langt mindre eller intet alkohol. Og slet ikke i forbindelse med bilkørsel.

Kilde:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/medicininformationer/generelle-raad/bilkoersel-og-vanedannende-medicin/ og

https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/medicin

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE