Mød andre i samme situation som dig

Når livet bliver svært pga. kronisk lidelse kan det være en hjælp at møde ligestillede – mennesker, der er i samme situation, som du selv er i. Dit bagland betyder alverden; men det er og bliver svært for andre, der ikke har været eller er i samme situation at forstå, hvordan du egentlig har det.

Det, der er godt ved at møde ligestillede, er, at du kan føle dig forstået uden at bruge så mange ord. De andre ved præcist, hvordan du har det.

Der er mange muligheder for at møde andre, der har det – om ikke så samme måde – så i hvert fald er i en situation, der ligner. Andre, der f.eks. ved, hvordan det er at leve med en usynlig lidelse, at have daglige stærke smerter, ikke altid at føle sig forstået af sine omgivelser, at miste sit job osv.

Jeg har kun ét forbehold i denne sammenhæng, og det kan muligvis provokere nogle; men tænk alligevel over det. At tale om sygdom og handicap er fint. Det kan hjælpe dig til at finde dit eget ståsted at få råd og vejledning af andre. Det er helt, som det skal være.
Det, der til tider foruroliger mig, er at det at blive bekræftet i, at man har det dårligt eller at bekræfte andre i samme, kan komme til at fylde for meget. Det kan tjene i helt specielle situationer, men ikke konstant.
Se også under afsnittet ”Accept af lidelsen”, hvor jeg beskriver forskellige måder at betragte sin lidelse på.


“Husk følgende: Respekt for dig selv – Respekt for andre – Ansvar for dine handlinger” (Dalai Lama)

Jeg har selv været med i en del grupper efterhånden. Der er stor forskel på, hvordan de fungerer; men jeg anser det for værende vigtigt at opmuntre hinanden, når livet er svært. At have ondt af hinanden er langt fra altid det mest befordrende; men at møde forståelse på de værste dage, kan være det, der gør, at du kan komme videre. Desuden er der masser af gode råd at hente på alle planer – i forhold til smerter, muligheder, hjælpemidler, undersøgelser, behandlinger, sagsbehandlere, forsikringssager etc. etc. En gruppe kan være en guldgrube af oplysninger, hvis man er indstillet på at hjælpe hinanden.

Der findes to patientforeninger i Danmark, der arbejder for whiplashskadede, nemlig:

  1. Whiplashforeningen som fortrinsvis består af frivillige, der selv har whiplash eller har en interesse i whiplash http://www.whiplashforeningen.dk/

  2. UlykkesPatientForenignen - tidligere PTU, som er en stor organisation med – som navnet siger – andre end blot whiplashskadede. Whiplashskadede er de sidst tilkomne. I organisationen er ansat mange professionelle medarbejdere. http://www.ptu.dk/ 
    Da foreningen skriftligt har givet udtryk for deres holdninger til whiplash, har jeg valgt under hovedafsnittet "Diverse" at offentliggøre skriftet som punkt fem. Foreningen mener, at whiplash er er en bio-psyko-social lidelse (det samme meder Forskningsklinikken for Funktionelle LIdelser - læs evt. dette afsnit også). Med andre ord ser jeg, at foreningen har en skjult dagsorden, som du skal kende til, hvis du vælger at blive medlem af
    foreningen. 

Begge foreninger har tilbud om samvær med andre i mange danske byer. Se foreningernes hjemmeside. 
Foreningerne har også andre tilbud, som du kan læse om på deres hjemmesider. 

Da mange whiplashskadede har en samtidig hjernerystelse er Hjernerystelsesforeningen også en mulighed. http://www.hjernerystelsesforeningen.dk/  


Der findes også en del grupper på facebook for whiplashskadede. Mange af dem har stor aktivitet, andre mindre. Vælg ud og søg om optagelse, hvis du er interesseret:

Whiplashforeningen –piskesmæld har en to grupper - ens større og en mindre
https://www.facebook.com/groups/14686184601/  
https://www.facebook.com/groups/429567000429483/ 
Begge grupper er lukkede grupper, selv om der på den ene står "Lukket gruppe". 

Dertil kommer Whiplashforeningen UNG – for whiplashramte unge under 30 år https://www.facebook.com/groups/whiplashforeningenung/ 
samt café-grupper, hvis man bliver medlem af en café-gruppe. 

UlykkesPatientForeningen – vi støtter piskesmældsskadede https://www.facebook.com/ulykkespatientforeningen/ 


Andre grupper for whiplashskadede


Gruppe for folk med piskesmæld og deres pårørende https://www.facebook.com/groups/242515019131219/ 


Os med piskesmæld og funktionsforstyrrelse

https://www.facebook.com/groups/22199335836/P


Piskesmæld, hjernerystelse og naturlige løsninger 

https://www.facebook.com/groups/450237495056659/ 


Hjernerystelsesforeningen

https://www.facebook.com/groups/hjernerystelsegruppetre/ 


Andre interessante grupper:
 


Menneskesynet bag TERM-modellen og lægekonsulenters arbejde https://www.facebook.com/groups/178532408882649/ 


Kronisk smerte Kroniske smerter, Danmark
https://www.facebook.com/groups/281362778546027/ 


Unge med kroniske smerter 
https://www.facebook.com/groups/unge.smerter/


Behandling af kroniske sygdomme https://www.facebook.com/behandlingafkroniskesygdomme/ 


Patientforeningen Danmark
https://www.facebook.com/groups/31659740998/ 


Der er mange flere. Søg og find det, du har brug for. 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE