Faser/grader og symptomer ved whiplash

KLIK PÅ BILLEDET. Dette er et billede af rygrad og nakke. Det beskriver det cervicale (stammende fra nakken) syndrom. Desværre står det på svensk; men du kan oversætte på Google translate, hvis du ikke forstår og også se længere nede i min tekst.

Vil du læse mere om det, end jeg skriver her, kan jeg anbefale dig at læse min bog ”Tag piskesmæld alvorligt. Forløb, erfaring og rådgivning”. Der har jeg skrevet en del mere uddybet om symptomer samt "Hvidbog om whiplash/piskesmæld" (http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/hvidbog-om-whiplash-piskesmaeld-et-modsvar-til-whiplash-som-funktionel-lidelse.pdf ) eller sammenfatningen af hvidbogen (http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/sammenfatning-af-hvidbog-om-whiplash-piskesmaeld-et-modsvar-til-whiplash-som-funktionel-lidelse.pdf ) 

Du kan finde noget om bogen og indholdet af den under afsnittet ”Tag piskesmæld alvorligt”. I bogen beskriver jeg mit eget forløb, og der er samtidig mange forklaringer og mange litteraturhenvisninger. Den er skrevet til både patienter, pårørende og fagpersoner. Bogen kan lånes på biblioteket eller købes. Den findes også som lydbog i CD og MP3 format.

Indhold på siden:

1. Whiplashfaser
    1.1 Den akutte fase
    1.2 Den kroniske fase
    1.3 Quebech Task Force skalaen
2. Symptomer på og årsager til whiplash
    2.1 Min egen oversigt over symptomer og årsager
    2.2.En svensk læges oversigter over symptomer stammende fra nakken  
         2.2.1 Symptomer stammende fra nakken
         2.2.2 Symptomer som følge af hjernerystelse
         2.2.3 Symptomer pga. commotionelt syndrom (PTSD)
3. Hovedpine som følge af whiplash 
    3.1 Spændingshovedpine
    3.2 Occipital neuralgi (hovedpine pga. traume mod nerver i baghovedet)
    3.3 Cervicogen hovedpine (hovedpine stammende fra nakken)
    3.4 Hovedpine som følge af hjernerystelse



..............................................................................


1. WHIPLASHFASER

1.1. Den akutte fase
1.2. Den kroniske fase - også kaldet WAD - Whiplash Associated Disorder
1.3  Quebech Task Force Skalaen


Den akutte fase
 efter whiplashskade kalder man tilstanden i op til ½ år efter skaden. Derefter kaldes tilstanden for kronisk whiplash eller for WAD – whiplash associated disorder.

Hvad du kan gøre for dig selv i hhv det akutte og det kroniske stadie, kan du se i hovedafsnittet  ”Lev med whiplash”. Her finder du også mange underafsnit om mulige måder at få det bedre på. 

En whiplahsskade gradinddeles stadig efter Quebech Task Force, som Danmark tilsluttede sig helt tilbage i 1995.

Grad 0: Ingen symptomer fra nakken
Grad 1: Smerter, stivhed eller ømhed i nakken. INGEN kliniske fund (undersøgelser viser ingenting).
Grad 2: Smerter, stivhed eller ømhed i nakken. Kliniske fund fra muskel/skelet, herunder nedsat bevægelighed, ømme triggerpunkter.
Grad 3: Smerter, stivhed eller ømhed i nakken. Kliniske neuroligiske fund, herunder svækkede eller ophævede senereflekser, lammelser og nedsat følsomhed i huden
Grad 4: Symptomer fra nakken. Knoglebrud eller forskydning af nakkehvirvler.
http://www.sst.dk/publ/publ2000/whiplash/kap02.html

De fleste whiplashskader rubriceres under grad 1 og 2. I dansk forskning er grad 3 og 4 ofte blevet ekskluderet fra forskning, hvilket desværre ”forvrænger” det reelle billede.
Selv om Danmark er tilsluttet Quecbech Task Force, er der kun meget få læger i Danmark, der anvender gradinddelingen, bortset fra i forbindelse med forskning.

Mange whiplahskadede har desuden en hjernerystelse uden at vide det. Hjernerystelsen forårsages af whiplashbevægelsen. http://www.lef.org/magazine/mag2012/jan2012_Using-Hormones-Heal-Traumatic-Brain-Injuries_01.htm 

Mange får  også posttraumatisk stress pga voldsomme oplevelser i forbindelse med traumet.

Mange får desuden lændesmerter som følge af whiplashtraumet, som kan påvirke hele rygsøjlen. Se mere om dette under afsnittet senfølger. 

 

2. SYMPTOMER SOM FØLGE AF WHIPLASHBEVÆGELSEN

Whiplash forekommer ved både trafikulykker, fald fra hest, trapper, efter ulykke på cykel etc.

 

2.1 MIN EGEN OVERSIGT OVER SYMPTOMER PÅ OG ÅRSAGER TIL WHIPLASH

Jeg har udarbejdet en liste med symptomer, som jeg har fundet frem til gennem egne erfaringer, litteraturstudier og sidst, men ikke mindt gennem den hjælp, jeg har fået af mange på facebook. Tak for den store hjælp, I har ydet. Listen skal bruges i forbindelse med en hvidbog om whiplash beskrevet som en fysisk lidelse. Den skal senere bruges til at påvirke læger, politikere og andre.
Symptomerne kædet sammen med de mulige skader, der kan opstå pga. whiplashbevægelsen. 

 

2.1.1 NAKKESMERTER AF FORSKELLIG KARAKTER, STIVHED I NAKKEN, FORNEMMELSE AF AT NAKKEN SKRIDER, "KNÆKLYDE" FRA NAKKEN, SKULDERSMERTER, TVANGSDREJNING AF HOVEDET, SKÆV ”HÆNGENDE” SKULDER, SKÆVT BÆKKEN, SVIMMELHED, ”BLACK OUT” TILFÆLDE NÅR HOVEDET KOMMER I VISSE YDERSTILLINGER, DÅRLIG BALANCE, KVALME, OPKASTNING, HØREPROBLEMER, TINNITUS, KLUMP I HALSEN, SYNKEPROBLEMER, ÆNDRINGER AF STEMMEN 
Kan skyldes: 

- skader på de små led i nakken, på ledbånd eller på bruskskiver.
- at skadede muskler giver forkerte signaler til hjernen
- muskelspændinger
- at den forlængede rygmarv danner et "brok" i hullet i hjernekassen. Dette kaldes Chiari malformation
- problemer med proprioception (sammenhæng mellem nakke, øjne og ører)
- løshed i den øverste del af nakken pga. overstrakte eller ødelagte ledbånd mellem kraniet og 1. nakkehvirvel og/eller mellem 1. og 2. nakkehvirvel
- hjernerystelse
- commotio labyrinthi ("hjernerystelse i øret")
- øresten (kan løsrives i forbindelse med et traume)
- en fistel i øret (Tullios fænomen)
- skader på hjernestammen (den del af hjernen, der forbinder rygmarven med selve hjernen)
- afkleming af blodforsyningen til hjernen
- Barré-Liéou sydrom (en lidelse, som kan give ovenstående symptomer og endnu flere)


2.1.2 MIGRÆNEAGTIG HOVEDPINE
med smerter bag ørerne og bag øjnene m.m.

Kan skyldes:

- muskelspændinger
- skader på nerver eller nerverødder
- hjernerystelse
- skader på ledbånd mellem hovedet og 1. nakkehvirvel og/eller 1. og 2. nakkehvirvel
- forhindret normalt løb af hjernevæske
- Chiari malformation (se under pkt. 4.4.1)
- occipital neuralgi (beskadigelse af nerver i baghovedet med afklemning)
- afklemning af arterier i nakken
- Barré-Liéou syndrom (se under pkt. 4.4.1)

2.1.3 UKLART SYN, PROBLEMER MED AT FOKUSERE OG LÆSE, SAMSYNSPRONLEMER, DOBBELTSYN OG NYSTAGMUS, UDTRÆTNING AF ØJNENE, ANSTRENGT HOVEDSTILLING, NEDSAT SYN, SPASMER OMKRING ØJNENE, SMERTER I ØJNENE 
Forskellige årsager hertil:

- hjernerystelse
- forskellige neurologisk syndromer pga. hjernetraume
- skader på de bageste bundter af nerver eller nerverødder


2.1.4 KÆBESMERTER, NEDSAT KÆBEFUNKTION OG NEDSAT TYGGE-, BIDFUNKTION
Nakkens led, leddet mellem 1. og 2. nakkehvirvel samt kæbeleddet hænger sammen. Det betyder, at skade på et af disse steder, kan påvirke kæbefunktionen.  

Bruskskiven i kæbeleddet kan desuden beskadiges. 
Mange whiplashskadede rapporterer om tandskader og behandling med bidskinne.


2.1.5 FØLEFORSTYRRELSER I FORM AF SNURREN, BRÆNDEN, PRIKKEN, STIKKEN ELLER KLØE, (=paræsthesier) OG/ELLER NEDSAT KRAFT (parese) I HOVED/ANSIGT/SKULDRE/ARME/HÆNDER/FINGRE/BEN/FØDDER/TÆER
Disse symptomer skyldes:
- tryk på rygmarven 
- Chiari malformation (se under punkt 4.4.1)
- diskusprolaps i nakken, der kan trykke på nerver til arm/hænder/fingre
- cervicobrachialt symdrom (smerter i nakke, skulderbuens muskler og arm(e), hænder og fingre ofte forårsaget af tryk på nerver og blodkar).
- muskelspændinger  

Her er f.eks. en artikel fra 2006, som er værd at læse, hvis du er i tvivl, om du har øvre nakkeskader eller ej! 
http://www.lfn.no/pdf/PainResManage_2006-No11_BengtJohansson_NikolaiBogduk_Oversettelse-AliceReite.pdf



2.1.6 KONCENTRATIONS- OG HUKOMMELSESPROBLEMER, INDLÆRINGSPROBLEMER, SØVNPROBLEMER, LYS- OG STØJOVERFØLSOMHED, TINNITUS, SYNSFORSTYRRELSER OG LÆSEPROBLEMER
Kan skyldes:
- smerter
- hjernerystelse
- løse ledbånd mellem kraniet og 1. nakkehvirvel og/eller mellem 1. og 2. nakkehvirvel
- påvirkning af hjernestammen
- PTSD (posttraumatisk stress syndrom)
- skader på nervebundter eller nerverødder
- nedsat produktion af hypofysehormon


2.1.7 LÆNDESMERTER OG EVT. UDSTRÅLENDE SMERTER TIL BALLER/BEN/ FØDDER/TÆER
Dette er en meget kompleks mekanisme, der involverer rygmarv, nerver og hjerne. 
Kan også skyldes diskus prolaps i lænden.


2.1.8 HØRETAB
Kan skyldes:
- skader på det indre øre
- hjernerystelse i ørets labyrint (commotio labyrinthi)
- afklemning af blodforsyning 
- Barré-Liéou syndrom (se under punkt 4.4.1)


2.1.9 TINNITUS
Kan skyldes:
- diskusprolapser og skader på ledbånd ved diskus (brusskiver mellem hvirvlerne) 
- hjernerystelse
- ledbåndsskader i den øverste del af nakken 


2.1.10 KOORDINATIONSPROBLEMER
Kan skyldes skader på hjernestammen.


2.1.11 SYNKEBESVÆR
Kan skyldes:
- påvirkning af hjernestammen
- Chiari malformation (se under punkt 4.4.1)

 

2.1.12 UFRIVILLIGE MUSKELSAMMENTRÆKNINGER (DYSTONI)
Skyldes afbrydelse af nervebaner mellem nakken og hjernen.
Nogle får så voldsomme sammentrækninger, at tænderne skades. 
Nogle har sammentrækninger i nakken, ansigtet, omkring og af øjnene. 

2.1.13 HJERTE-KAR- OG OG VEJRTRÆKNINGSMÆSSIGE PROBLEMER, SOM F.EKS. VARMEFORNEMMELSE, VOLDSOMME SVEDUDRBUD, ØGET HJERTERYTME, HJERTERYTMEFORSTYRELSER, HURTIG VEJRTRÆKNING, HÆVELSE AF ANSIGTET 
Årsager:
- afbrydelse af nervebaner mellem nakke og hjerne
- nedsat produktion af hypofysehormon på grund af hjernetraume


2.1.14 PROBLEMER MED AT FINDE ORD OG BYTTE OM PÅ ORD OG BOGSTAVER  
Årsag:

- afasi, som i sig selv er et symptom på, at der er sket skader på hjernen. 
I dette tilfælde er det let afasi; men det er stadig et symptom på hjerneskade.


2.1.15 TRÆTHED
Kan skyldes:

- smerter
- hjernerystelse
- PTSD (posttraumatisk stress syndrom)
- ændringer i cellernes energicentre


2.1.16 PROBLEMER MED AT HOLDE HOVEDET – HOVEDET FØLES FOR TUNGT OG DET FØLES, SOM OM NAKKEN "SKRIDER" 
Årsager:

- svækket muskelstyrke i halsen
- skader på facetled (de små led mellem nakkehvirvlerne)
- muskelvæv erstattes af fedtvæv i overgangen mellem kranie og nakke. Det gælder både bøje- og strækkemuskler
- ledbåndsskader, som giver ustabile led, specielt i den øverste del af nakken, mellem kraniet og 1. nakkehvirvel og/eller mellem 1. og 2. nakkehvirvel


2.1.17 GENERALISEREDE SMERTER (smerter andre steder i kroppen)
- vedvarende fejlbelastninger, vævsnedbrydninger og betændelsesprocesser kan føre til sensibilisering og hypersensitivitet

- fibromyalgi? Mange whiplashpatienter får diagnosen, men det er tvivlsomt, om den er korrekt
- forsnævring af kanalen omkring rygmarven

 

2.1.18 NEDSAT LYST TIL SEX HOS BEGGE KØN, UREGELMÆSSIG MENSTRUATION OG TIDLIGE MENOPAUSE HOS KVINDER
Kan skyldes:
- stress
- smerter
- nedsat produktion af hypofysehormoner pga. hjernetraume


2.1.19 FØLELSESLØSHED I TUNGEN, BRÆNDENDE FORENMMELSER UNDER FODSÅLER, BLACK OUT TILFÆLDE, NEDSAT LUGTESANS, RYSTELSE AF ARM OG BEN PÅ SAMME SIDE ELLER PÅ BEGGE SIDER, FØLELSE AF ”ELEKTRICITET” I ARM(E) ELLER BEN, PROBLEMER MED TARM, VANDLADNING OG KØNSLIV, VOLDSOMME SVEDUDBRUD, UREGELMÆSSIG OG HURTIG HJERTEAKTION, SNUBLENDE GANG, FUMMELFINGRETHED, TVANGSMÆSSIG BLINKEN AF ØJE ELLER ØJNE VED LYSPÅVIRKNING, MODERAT HALVSIDIG LAMMELSE ELLER LAMMELSE AF HELE KROPPEN, FØLELSESLØSHED I DEN ENE HALVDEL AF TUNGEN, ÆNDRINGER I SMAGS- OG LUGTESANSEN
Årsager: 
- instabilitet mellem 1. og 2. nakkehvirvel med tryk på rygmarven
- afbrydelse af nerveforbindelse med nakke og hjerne
- dystoni (ufrivillige muskelsammentrækninger)
- påvirkning af hjernestammen, som er en forlængelse af rygmarven

 

2.1.20 FØLESE AF AT HAVE KONSTANTE TØMMERMÆND OG INFLUENZE MED HØJ FEBER
Årsagen er en komnination af de mange forskellige skader, der giver en fornemmelse af at være konstant dårlig tilpas eller syg. 


2.1.21 FLASHBACK, SØVNPROBLEMER, MARERIDT, KONCENTRATIONS- OG HUKOMMELSESPROBLEMER, ØGET VAGTSOMHED, OVERFØLSOMHED OVERFOR LYD OG LYS, ÆNDRET PERSOLIGHED, ALKOHOLINTOLERANCE
Årsag: 
2.1.21.1 PTSD. 25 % får PTSD, men som hovedregel er lidelsen selvhelbredende indenfor det første ½ år. 


2.1.22 PSYKISK PÅVIRKNING PGA. ÆNDREDE LIVSOMSTÆNDIGHEDER 
Kan skyldes:
- sorg over det, man har mistet (f.eks. funktioner)
- identitetskrise 
- traumatisk krise
- ked-af-det-hed
- depression
- psykiske senfølger efter hjernerystelse
- spekulationer og bekymringer over fremtiden
- symptomer som vredesudbrud, angst, humørsvingninger kan dog også skyldes nedsat produktion af hypofysehormon som følge af traumet
- nedsat blodforsyning til hjernen 
- instabilitet mellem 1. og 2. nakkehvirvel

Om ovenstående symptomliste med årsagsanvisninger vil vi afslutningsvist sige, at ikke alle whiplashskadede har alle de nævnte symptomer; men hovedparten har så tilstrækkeligt mange, at deres liv er forpestet på grund af nedsat funktionsduelighed på de fleste eller alle livets områder og dermed også en meget forringet livskvalitet.



....................................................................................

2.2 SVENSK LÆGES OVERSIGTER OVER SYMPTOMER EFTER WHIPLASH

2.2.1 SYMPTOMER STAMMENDE FRA NAKKEN
(cervicalsyndrom):

”Följande symptom kan ingå” (Barré, 1926; Decher, 1969; Jackson, 1977)

Smerter i nakke, skuldre, arme, brystkasse, lænderyg, bækken, ben
Stivhed i nakken
Hovedpine
Migræne
Kæbeleds- og tungesmerter
Smerter i øret eller bagved øret og i ansigtet
Følelsesløshed, prikken eller unormale følelser i arme, hænder, fingre og ansigt
Svaghed i nakke, arme og hænder
Fummelfingrethed
Følelse af en klump i halsen
Svimmelhed
Balanceforstyrrelser, bevær med balance i ujævnt terræn eller mørke
Utilpashed
Øresusen, tinnitus
Subjektivt synsbortfald
Subjektiv hørenedsættelse, forandret lydopfattelse
Besvimelsesanfald
Black out-tilfælde
Ekstrem træthed
Søvnforstyrrelser
Forstyrrelser fra det autonome nervesystem, f.eks. dobbeltsyn, akkomodationsforstyrrelser, unormal eller uregelmæssig sveden, forstyrret temperaturregulering
Uregelmæssig hjertefunktion
Varierende blodtryk
Synkeproblemer
Problemer med stemmen
Påvirket vejrtrækning
Forstyrret proprieception (taber ting, snubler, har svært ved at klare præcisionsarbejde, problemer med at spille violin, klaver etc.)

2.2 SYMPTOMER SOM FØLGE AF HJERNERYSTELSE (postcommotionelt syndrom):
”Enligt -(Evans, 1992a; Lidvall et al, 1974; Rutherford, 1989)är följande symptom vanliga”

Hovedpine
Svimmelhed
Lys- og lydoverfølsomhed
Søvnproblem
Irritabilitet
Koncentrationsproblemer
Hukommelsesproblemer
Unormal træthed og udtrætning
Depressivitet
Forstyrret libido (kønsdrift, sexlyst)
Nedsat lyst til sex
Forvirringstilstand
Emotionel labilitet
Ængstelse, uro
Humørsvingninger
Besvær med nye eller abstrakte opgaver
Forstyrret logisk tankegang
Forstyrret simultankapacitet
Glemsomhed
Personlighedsforandringer
Alkoholintolerance
Raseriudbrud
Mareridt
Andre smerter end hovedpine
Kan ikke længere gennemføre planer
Forstyrret intellektuel kapacitet
Svært ved at finde ord
Bruger forkerte ord
Svært ved at følge med i en samtale
Søvnforstyrrelser, får aldrig udsovet, øget søvnbehov etc.
Fysisk og psykisk stressintolerance
Rastløshed og nervøsitet
Angstanfald

2.3 SYMPTOMER PGA. AF POSTTRAUMATISK STRESS-SYNDROM (PTSD) (posttraumatic stress disorder)(Brett et al, 1988; Söndergaard, 1993) ”Övergripande definition: ”Response to overwhelming environmental stress””

Genoplevelse af traumet (oftest psykisk)
Sløvhed
Hukommelsesvanskeligheder
Hukommelsestab
Koncentrationsvanskeligheder
Søvnforstyrrelser
Mareridt
Flashbacks
Forstyrrelser i det autonome nervesystem
Hovedpine
Træthed
Irritabel tyktarm                        
Muskelsmerter
Emotionel labilitet
Svedeture
Rysten
Hjertebanken
Ildebefindende
Følelse af en klump i halsen


Som den opmærksomme læser uden tvivl har bemærket, går flere af symptomerne igen under de tre tilstande. Dette bevirker, at det kan være svært at vide, hvad årsagen til symptomerne er. Også lægerne er forvirrede omkring dette. Det virker, som om diagnoserne anvendes i flæng.

For dig selv kan det være vigtigt at vide. Fordi det er forskelligt, hvad man skal gøre ved de forskellige diagnoser.
Har du f.eks. hjernerystelse, er det vigtigt, at du ikke læser, ser TV eller belaster din hjerne OVERHOVEDET i mindst tre måneder - indtil hovedpinen er overstået. Gør du ikke det, kan du få kroniske problemer. Derfor mener jeg også, det er problematisk, at man efter en whiplashskade får at vide, at man skal gøre, som man plejer. Ingen ved hvor voldsomt hjernen er blevet påvirket. Har du hovedpine, kvalme og kaster op er det dog sikre tegn på hjernerystelse.

 ..........................................................................................

KNÆKLYDE FRA EN INSTABIL NAKKE
I denne lille video får man bl.a. viden om, hvordan nakken fungerer, hvad der sker under et whiplash og hvorfor der kan komme knæklyde fra nakken efter en whiplashskade.

3. HOVEDPINE SOM FØLGE AF WHIPLASH

Som noget nyt er whiplashrelateret hovedpine nu på vej til at blive anerkendt i den internationale klassifikation ICHD-3. Betaversionen er udgivet i 2013. Hvornår den endelige version udkommer vides ikke endnu. 
Sker det, vil det sige, at hovedpine som følge af whiplash forhåbentlig bliver anerkendt  som migræne. Der er lagt op til, at når hovedpine opstår i tæt relation til et traume af hoved eller nakke, bør det være givet, at hovedpinen henføres til traumet. 

Hovedpine som følge af traumer mod hoved eller nakke er blandt de mest almindelige sekundære hovedpinelidelser. Hovedpinen bør, hvis den skal indgå i klassifikationen, opstå indenfor 7 dage efter traumet. Der er endnu ikke tilstrækkelig evidens for, at hovedpine opstået senere end 7 dage efter traumet er forårsaget af traumet, selv om man ved, at det sker. 

Hovedpine kan opstå som et isoleret symptom eller indgå i en konstellation af symptomer, som svimmelhed, nedsat koncentrationsevne, milde hukommelsesproblemer, angst, søvnproblemer, personlighedændringer, irritabilit. Når flere af disse symptomer kommer efter et hovedtraume, betragtes patienten som have pådraget sig et post contusion syndrom (hjernerystelsessyndrom). 
Følgende koder er foreslået medtaget som noget helt nyt: 
Kode 5.1 Akutte traumer acceletation/decelleration (den bevægelse, der sker ved whiplash). Hovedpine af mindre end tre måneders varighed skyldes hjerneskade. 
Kode 5.2 Hovedpine over tre måneder tilskrives traumatisk skade på hovedet som følge af acceleration/decellerationstraume. 
Kode 5.3 Akut hovedpine efter whiplash opstået mindre end 7 dage efter traumet og af en varighed på under 3 mdr.
Kode 5.4 Vedvarende hovedpine efter whiplash - varerende ud over tre mdr. 
Det ser altså ud, som om hovedpine efter whiplash internationalt er i færd med at blive anerkendt! 
http://www.ihs-headache.org/binary_data/1437_ichd-iii-beta-cephalalgia-issue-9-2013.pdf Fra side 686 og frem.

3.1 FORSKELLIGE FORMER FOR HOVEDPINE SOM FØLGE AF WHIPLASH
3.1.1. Spændingshovedpine - hovedpine forårsaget af spænde muskler i nakken
3.1.2 Occipital neuralgi - hovedpine forårsaget af traume mod nerver i baghovedet, eller traumer mod 1., 2. og 3. nakkehvirvel - også kaldet "nakkemigræne". (Læs mere om dette under afsnittet "Smerter")
3.2 Cervikogen hovedpine - hovedpine stammende fra nakken
3.3 Hovedpine som følge af hjernerystelse

Hovedpine kan være et invaliderende symptom efter en whiplashulykke. Derfor kan det være godt at vide, at der findes forskellige former. 

Spændingshovedpine
 kan måske afhjælpes med varme og massage. Undgå endelig massage direkte på nakken. 


Occipital neuralgi er en meget speciel form for hovedpine, som det kræver særlig kendskab til for at få stillet diagnosen. Evt. på en smerte- eller hovedpineklinik. 


Cervikogen hovedpine er måske en samlebetegnelse for hovedpine efter en nakkeskade. Den stammer fra nakken og skyldes formentlig som oftest løse ledbånd mellem 1. og 2. nakkehvirvel. Nogle kan afhjælpes vha operation. Se under "Muligheder i udlandet", hvor du bla. kan se en video med en amerikansk læge, der opererer for det. 

Hovedpine efter hjernerystelse afhjælpes med aflastning. Ingen TV, radio, computer eller anstrengelser indtil symptomerne er forvundet. Dette sker gerne i løbet af ca. 3 uger; men fortsætter de kan det desværre udvikle sig til en kronisk tilstand kaldet postcommotionel syndrom (efter hjernerystelses-syndrom) 

 

 .................................................................................................

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE