Velkommen til min gæstebog

Kære Gæst Her er du velkommen til at skrive, hvad du måtte have på hjerte både i forhold til min bog "Tag piskesmæld alvorligt" og i forhold til hjemmesiden. Også gerne konstruktiv kritk. ANNONCER, DER LÆGGES IND PÅ DENNE SIDE, FJERNES. De er ikke velsete på en seriøs side. Så lad blot være at forsøge. Jeg får besked om det HVER GANG! Og fjerner dem straks.

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Gitte Wolder, d. 17-04-2013
hej

jeg kunne også godt tænke mig at skrive under hvor gør man det
E-mail:
Skrevet af Bodil M Christensen, d. 16-04-2013
Hej Hanne. Hvor skal man skrive for at faa sin underskrift paa jeres brev til sundhedsministeren? Mange hilsner, Bodil M. Christensen
E-mail:
Skrevet af Anette Juhl, d. 25-03-2013
Kære Hanne. I min verden er intet tilfældigt. Du skrev en kommentar i en kommentar på FB - hvorefter jeg så er landet på din hjemmeside. Nu skal jeg bare have bestilt din bog og jeg håber på at det vil kunne give mig lidt styrke til at fortsætte kampen. Piskesmæld i 2009 og stadigvæk ikke afklaret. Kampen er hård og man har nærmest lyst til at opgive. Men nej nej - som bølgen du beskriver her i bloggen - så rejser vi os igen.
Jeg har tilladt mig at linke til din hjemmeside i "Syg i Vejen" og på min egen hjemmeside - anettesspirituellehus.dk - hvis du ikke ønsker dette, så hører jeg gerne fra dig. Mange hilsner endnu et piskesmældsoffer. Anette Juhl
E-mail:
Skrevet af Susan Matthiesen, d. 16-02-2013
Jeg er nødt til at fortælle, at jeg synes de oplæg du har om Klinikken for funktionelle lidelser i Århus er meget ensidige og ikke giver udtryk for eller beskriver noget som helst om hvilken behandling de tilbyder eller hensigten med forskningen. Hensigten er ikke at nedværdige mennesker, men tværtimod at anderkende og finde sammenhænge i de usynlige sygdomme, som jo både har den fysiske og den psykologiske side, så det langt om længe fagligt kan beskrives.
Jeg har selv en piskesmældsskade og post traumatisk hjernesyndrom, hvilket har betydet, at jeg har mistet min erhvervsevne. I min søgen efter viden om min dengang nye og fuldstændig ukendte sygdom fandt jeg ikke meget viden der kunne give mig et fuldstændigt billede af min nye tilstand. Vi ved, at piskesmæld
kommer til udtryk på mange individuelle måder, og at den IKKE kun er en fysisk tilstand, men også en psykologisk. Vi ved også, at smerter er meget påvirkelige af vores følelsesmæssige tilstand.
Klinikken forsøger tværtimod at anderkende alle de sammenhænge der er af psyke og soma. I "gamle" dage var det nedværdigende at blive kaldt hypokonder, og det er det jo sådan set stadig kan jeg læse, men det vidner mere om manglende viden end om fakta.
Der er stor sammenhæng mellem angst og piskesmæld, nogle kommer sig og andre bliver kroniske . BDS er en diagnose der beskriver, at der er et manglende filter i hjernen, så der går alt for mange impulser fra kroppen til hjernen som den så skal forholde sig til. Den beskriver ikke at piskesmæld er en psykiatrisk diagnose alene, men forklarer mere en tilstand udfra at krop og psyke hænger sammen. Desuden er der tale om to diagnoser der ikke hænger sammen, helbredsangst og bds.
Jeg forstår ikke den angst der bliver spredt, vi skal jo netop være åbne overfor hvilke behandlinger der kan hjælpe, og hvilke der kan lede os videre i vores søgen efter lindring. Behandlingen på Klinikken er 8 ugers program i mindfullness, undervist af to kompetente psykologer.
Jeg synes vi skal se alle vinkler og ikke sprede fordomme om hvilke diagnoser der bedre end andre, for til syvende og sidst er det ikke diagnosen der er livet.
E-mail:
Skrevet af Jeannette Marie Eckmann, d. 28-01-2013
Kære Hanne. Hvor er jeg glad for at jeg i en mail fra Birger Andersen (Cafe sygemeldt) fandt din hjemmeside. Jeg lider af Hypermobilitetssyndrom og blev sendt til Henning Bliddal for yderligere udredning i forbindelse med ansøgning om kropsbårne hjælpemidler. Der kunne han konstatere at jeg udover HMS også lider af Fibromyalge og slem piskesmældsskade efter et trafik uheld helt tilbage fra '89. Jeg vidste godt på forhånd at Fib. og piskesmæld er nogle af de diagnoser der bliver forsøgt lagt ind under BDS og funktionelle lidelser. Det er så nedværdigende at selv alvorlige fysiske tilstande tilskrives psykiske problemer. Nu vil jeg læse de sider du har omkring dette og så ellers finde trøst i at vi er flere og flere der er opmærksomme på det.
Med venlig hilsen Jeannette Marie Eckmann.
P.S. Må jeg godt linke til denne side på Facebook? Synes den er så god. :)
E-mail:
Skrevet af Anita Christensen, d. 27-01-2013
Hej Hanne
Tak for en rigtig god hjemmeside og gode afsnit. Jeg har selv haft kroniske smerter de sidste 8 år og jeg deler gerne ud af adressen til din hjemmeside.
kh Anita cvhristensen Solrød
PS. Jeg og min datter har hyret Ricky Magnussen i 2012 til at hjælpe os - efter at have hørt ham i Café Sygemeldt i Kbh.
E-mail:
Skrevet af Bente Stenfalk, d. 03-11-2012
Hej Hanne, flot og nødvendig blog du har her. Har er en VIGTIG problemstilling hvis man har piskesmæld:

Hvad mener I om dette? Magtmisbrug eller bare tilpasning til nye tider?

Pas på derude, for du kan blive udsat for klinikkers helt egne selvopfundne ikke-godkendte diagnoser!!!

Sundhedsstyrelsen giver Forskningsklinikken for Funktionelle L
idelser ret til at anvende ikke-godkendte diagnoser!

I dette link: http:
//www.dsam.dk/files/12/funktionelle_symptomer_og_lidelser.pdf
side 8 ses det at følgende fysiske sygdomme regnes for psykiatriske lidelser:

Eksempler på betegnelser for funktionelle syndromer:
Somatoform forstyrrelse (P75)
Neurasteni (P78)
Kronisk smertetilstand (A01)
Kronisk træthedssyndrom/Chronic Fatigue Syndrome/postviralt træthedssyndrom /Myalgic Encephalomyelitis (A04)
Colon irritable (D93)
Syndrom X, “hjertesmerter” (K74)
Fibromyalgi (L18)
Kronisk whiplash/distorsio columnae cervicalis sequelae/Whiplash Associated Disorder (L83)
Bækkenløsning (W99)
El-overfølsomhed
Infralyd overfølsomhed
Kemisk intolerans /duft- og lugtoverfølsomhed/ Multiple Chemical Sensitivity / Sick building syndrome.

Disse sygdomme vil Forskningsklinikken for de såkaldte Funktionelle Lidelser i Århus, FFL, behandle som psykiatriske lidelser med mindfulness, kognitiv terapi, fysisk træning og psykofarmaka bl.a. imipramin.

Vi i Facebook-gruppen ”Menneskesynet bag Term-modellen og lægekonsulenternes arbejde” har spurgt Justitsministeren, Sundhedsministeriet, Sundhedsministeren, Sundhedsstyrelsen, Etisk Råd, Patientombuddet, DSAM og Ombudsmanden om FFLs ret til at konvertere speciallægeerklæringer på fysiske sygdomme til psykiatriske diagnoser, men ingen har ønsket at give os svar på spørgsmålet.
Men så fik vi alligevel i anden omgang et svar på vores spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen, hvor Sundhedsstyrelsen giver udtryk for, at der ikke skal skelnes mellem godkendte og ikke-godkendte diagnoser, hvis blot udvises omhu og samvittighedsfuldhed, når diagnosen stilles, hvilket giver FFL ret til at stille diagnoser, de selv har opfundet som f.eks. den ikke godkendte Bodily Distress Syndrome, BDS og Funktionel Lidelse, FL. Dette giver også indirekte FFL en vis ret til at konvertere speciallægeerklæringer til deres egne psykiatriske diagnoser!
Vi mener, at Sundhedsstyrelsen svigter folk med fysiske sygdomme, som burde udredes ordentligt, og at Sundhedsstyrelsen agerer som FFLs støtte.

Kære Bente Stenfalk,
Du har med mail af 19. august 2012 henvendt dig til Sundhedsstyrelsen med en række spørgsmål om kvinder, hjertesygdom og funktionelle lidelser.
Hjertekarsygdom er en hyppig dødsårsag i Danmark, både blandt mænd og kvinder. Der er gennem flere år lavet flere indsatser med henblik på at forebygge hjertekarsygdom, og bedre diagnostik og behandling af hjertekarsygdom i Danmark.
Læger skal, jvnf. autorisationsloven, udvise omhu og samvittighedsfuldhed, når de diagnosticerer og behandler patienter. I den sammenhæng skal læger også tage deres patienter alvorligt når de henvender sig med symptomer. Det gælder både kvinder og mænd, og hvad enten det drejer sig om symptomer på hjertekarsygdom eller symptomer på funktionelle lidelser.
Der skelnes generelt ikke mellem godkendte og ikke-godkendte diagnoser og læger på forskningsklinikken må anvende diagnoser under udvisning af omhu og samvittighedsfuldhed, jvnf. autorisationsloven.
Med venlig hilsen
xxx
Sundhedsstyrelsen
Sygehuse og Beredskab
T +45 72 22 74 00
sst@sst.dk

E-mail:
Hjemmeside:
Skrevet af Lillebror, d. 19-09-2012
Hej Hanne
Tillykke med din fine hjemmeside.
Din bog er stærk og har rørt mig meget.
E-mail:
Skrevet af Jette Skov Kristensen, d. 12-09-2012
Hej Hanne.
Jeg har læst din bog og anbefalet den til andre. Den er rigtig god. Desværre er denne bog kommet til, efter du selv har været alt dette igennem. Men hold op hvor kan man se sig selv i den mange steder. På en måde er det rart at vide, at man ikke er den eneste, der har det sådan og kæmper.
God vind fremover.
Kh Jette Skov Kristensen
E-mail:
Skrevet af Annemette , d. 12-09-2012
Hej Hanne
jeg har læst noget af bogen men måtte ligge den væk lidt jeg lånte den på biblo i oktober sidste år jeg lagde den blot væk fordi jeg blev ked af det :-(jeg vil så gerne selv købe den og læse når jeg har lyst men min fortid hænger stadig i mig 9 år efter min ulykke.
Jeg overvejer selv at tage til tyskland men jeg er bange for at jeg forventer for meget tænk hvis ikke jeg blir rask og har brugt en masse penge Hva så ?
Jeg er glad for du har lavet denne hjemmeside:-)
Er du på facebook også ??
Jeg kunne godt bruge et svar fra dig på hvordan det foregår i tyskland og hva er det de gør når de operere en ?
min mail er info@mydreams.dk ved ikke om du svare tilbage men vil krydse fingre der er en gruppe på facebook du måske kunne blive medlem af den hedder gruppe med piskesmæld og pårørende :-))
Kh AnneMette Nielsen
E-mail:
Hjemmeside:
Skrevet af Ove Hededam, d. 12-09-2012
hej Hanne, fin hjemmeside. Du fik mig aldrig forklaret hvorfor du ikke kunne anvende MBT sko?
E-mail:
Skrevet af Karin Russel, d. 12-09-2012
Kære Hanne
Tillykke med hjemmesiden, som bestemt vil bidrage til at endnu flere vil komme i kontakt med dig og din fremragende bog om piskesmæld.
Kærlige hilsner Karin
E-mail:
Hjemmeside:
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE