Whiplash Kronisk smerte Funktionel lidelse

LEONARD COHEN: "THERE IS A CRACK IN EVERYTHING. THAT´S HOW THE LIGHT GETS IN".
02-09-2022
NYE AFSNIT OM SMERTER
Jeg har ændret afsnittet om smerter og lavet et selvstændigt afsnit, fordi whiplash i ICD-11 betragtes som smerter.
17-05-2022
Ny teori om whiplash
Læge Jens Astrup søger klienter med whiplash til forskning. Han antager, at whiplash er en neurologisk sygdom udløst af en typisk piskesmældsskade, men som sidder i hjerne- rygmarv og medfører fejlstyring af nakke-, hals- og skulderåg musklerne kaldet dyssynergi.
Læs mere i Whiplashforeningens lukkede Facebookgruppe.
10-10-2019
Ud over at have lavet denne hjemmeside, er jeg også faglig konsulent på Whiplashguiden, som er Whiplashforeningens hjemmeside med film og hjemmesidetekst om stort set alle aspekter af whiplash. Jeg vil anbefale dig også at kigge på den på hhv. www.whiplashguiden.dk og www.whiplashforeningen.dk

På denne hjemmeside finder du flere uddybende forklaringer og mere forskning, mens Whiplashguiden med filmene for nogle kan være lettere at håndtere, da du kan lytte fremfor at læse.
Min bog "Tag piskesmæld alvorligt" findes også som lydbog.
Husk: Jeg er hverken læge eller videnskabeligt uddannet, og det giver jeg mig heller ikke ud for at være!!!
God fornøjelse.
Pas godt på jer selv og hinanden derude.
Hanne Holst Rasmussen
MIN BOG, der udkom på forlaget Bogan i 2010 og kan købes med rabat, hvis du er medlem af PTU.

Velkommen til min hjemmeside, som jeg håber, du kan få glæde af.  Mit motto for siden er: “Hvis livet ikke lige har noget at byde på – så må du selv byde ind på livet” (Mette Budtz Bonnor).

Piskesmæld, kroniske smerter, funktionel lidelse, bodily distress symdrome, helbredsangst, accept af kronisk lidelse, afnit til pårørende, læserbreve, breve til politikere, nyheder m.m. Dette er nogle af de emner, denne hjemmeside byder på. 

Min bog:
Jeg har skrevet bogen Tag piskesmæld alvorligt, som du kan finde mere om i de første afsnit på hjemmesiden. Jeg fik selv denne diagnose efter en alvorlig ulykke.

Whiplash - en fysisk lidelse:
Jeg er overbevist om, at f.eks. whiplash er en fysisk lidelse forårsaget af skader i nakken som følge af piskesmældsbevægelsen i forbindelse med en ulykke. Der kan ske skader på hjernen, den forlængede rygmarv, det indre øre samt på muskler, nerver, blodkar, knogler, bruskvæv eller andet i nakke og hjerne. Symptomerne er mangfoldige og ikke helt entydige. Dog er der påfaldende mange symptomsammenfald hos de skadede. Der er også sammenfald til andre sygdomme. Fællesnævnere er måske inflammation? Dette er dog blot en gisning!
Desværre kan skader efter whiplash endnu ikke findes med de i Danmark eksisterende undersøgelsemetoder, hvoraf nogle ikke anvendes ved whiplash, selv om de kunne vise visse skader.

Forskning viser - og det er også min overbevisning - at mennesker med whiplash og andre kroniske lidelser har brug for tværfaglig behandling for at få det bedre. Psyke og soma hænger sammen. En bred indsats af f.eks. læger fra forskellige specialer, smertelæge, fysioterapeut, akupunktør, psykoterapeut eller psykolog og socialrådgiver kan skabe en bedring i tilstanden gennem et samarbejde med og omkring patienten. Det viser også erfaringer fra Sverige.

Sundhedsstyrelsen og Afdelingen for Funktionel Lidelse:
Sundhedsstyrelsen har modsat WHO, anerkendt, at whiplash i Danmark betragtes som en såkaldt "funktionel lidelse" sammen med andre indtil videre uforklarede, kroniske sygdomme. Selv om Danmark er tilsluttet WHO´s internationale diagnoseklassifikation. Klassifikationen bevirker, at der kan ske forskning på tværs af lande ud fra de diagnoser, der er i klassifikationen. 
Når mennesker whiplash i Danmark gives en anden diagnose end whiplash, betyder det, er forskningen går i stå, og at Danmark heller ikke bidrager til international forskning.

"Funktionel lidelse" er opfundet af psykiatere og erstatter den ældgamle hysteridiagnose.  Dvs. at whiplashskadede mennesker betragtes som psykisk og ikke fysisk syge. Det samme gælder fibromyalgi, kroniske smerter, bækkenløsning, irritabel tyktarm, hypermobilitet, atypiske hjertesmerter.
Før Sundhedsstyrelsen anerkendte disse og i alt over 30 forskellige sygdomme som "funktionel lidelse" i 2019, fik mange forskningsdiagnoserne Bodily Distress Syndrome og helbredsangst. Behandlingen af "funktionel lidelse" består i psykiatriske tiltag som terapi og psyokofarmaka. "Diagnosen" er stadig eksperimetel og på et tidspunkt tror jeg, at Sundhedsstyrelsen bliver nødt til at rette ind efter international standard frem for at gå enegang. 

Som det er nu, overses alt for mange fysiske skader efter whiplash. Jeg er selv et eksempel herpå. Havde jeg ikke taget sagen i egen hånd og var taget til Tyskland, ville de svære skader i min nakke ikke være fundet, og jeg var enten lammet fra halsen og ned eller død i dag.

At udbrede kendskabet til forskningsklinikken:
Det faktum, at fysisk syge mennesker nu behandles som psykiatriske patienter er min drivkraft til at lave denne hjemmeside og til at arbejde for at udbrede kendskabet Forskningsklinikken/Afdelingen For Funktionelle Lidelsers alvorlige forsøg på at give 300.000 danskere en psykiatrisk diagnose, frem for den fysiske diagnose, de allerede har. Med en psykiatrisk diagnose forkortes ens gennemsnitlige levetid med 20 år. Det minder om PASSIV DØDSHJÆLP.
Det, jeg ønsker for whiplashskadede og alle de andre diagnosegrupper, der nu psykiatriseres, er AKTIV LIVSHJÆLP!

Nogle konsekvenser af at få en psykiatrisk diagnose:
Jeg har desværre stiftet bekendtskab med mange mennesker, der ikke ved, at de har fået en psykiatrisk diagnose, når de henvises til Afdelingen/ Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. Eller presses til at blive undersøgt af en psykolog af sagsbehandleren. Eller til at tage psykofarmaka for at kunne beholde sine sygedagpenge. Eller ikke bliver undersøgt tilstrækkeligt og senere viser sig at have en alvorlig lidelse som f.eks. cancer, parkinson, sclerose, alvorligt hjertesygdom, discusprolaps, øvre nakkeskader m.m.

Formål med hjemmesiden:

  • at give dig indblik i whiplash/piskesmæld gennem min bog "Tag piskesmæld alvorligt. Forløb, erfaring og rådgivning" udgivet på forlaget Bogan i 2010, samt give forslag til at få det bedre - bl.a. gennem behandling, kost, træning smertebehandling, accept af lidelsen og evt. mindfulness
  • at give dig mulighed for at søge råd mht smerter, smertebehandling, kost, træning, behandling, indstilling til lidelse etc.
  • at give alle der har eller er i risiko for at få diagnoserne "funktionel lidelse", Bodily Distress Syndrome eller helbredsangst viden om, hvad der foregår på området
  • at give pårørende til kronisk handicappede/syge mulighed for at søge viden om, hvad de kan gøre for at have et godt liv sammen med en kronisk handicappet person
  • at informere om nyheder, der kan være væsentlige i forbindelse med whiplash og "funktionel lidelse"


Jeg håber, du får glæde af siden. 

Mange hilsener fra

Hanne Holst Rasmussen

OBS! Under menuen til venstre er der fem små pile. Hvis du  klikker på pilen, lukkes der op for underafsnit!


Der er copyright på hjemmesiden. Hvis der citeres skal kilden angives!


LIDT LÆNGERE NEDE PÅ SIDEN FINDER DU EN VIDEO, DER FORTÆLLER, HVORFOR WHIPLASH BØR TAGES SÆRDELES ALVORLIGT. SE DEN. OG DU VIL IKKE LÆNGERE VÆRE I TVIVL, HVIS DU ER DET NU.
 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

TAG PISKESMÆLD ALVORLIGT
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE