Medicin og toleransudvikling

MEDICIN OG TOLERANSUDVIKLING

Resumé:

Dette afsnit handler om medicinsk smertebehandling.Det er vigtigt for mig i dette afsnit at formidle, hvilke forskellige former for medicin, du kan indtage, samt hvordan du undgår at udvikle såkaldt tolerans og afhængighed. 
Udvikler du f.eks. tolerans risikerer du, at den medicinske smertebehandling forværrer dine smerter fremfor at afhjælpe dem! Dette er en på alle måder pinefuld situation. Desværre er det også en situation, mange læger - ifølge en anæsthesilæge og ekspert i smertebehandling - ikke kender til. Derfor er det ekstra vigtigt, at du selv ved det.
Det er også vigtigt, at du kender til, at du kan få abstinenssymptomer ved brat afslutning af f.eks. morfica og visse muskelafslappende præparater. 
For at undgå forviklinger er det vigtigt at have én koordinerende lægemiddeludskriver (egen læge eller en smertelæge).

 INDHOLD:
1. Smertestillende medicin (ikke-opoider, svage opoider, stærke opoider)
2. Indtagelse af flere typer præparater samtidig
3. Andre lægemidler, der virker på smerter
4, Morfica som depotmedicin
5. Om at undgå afhængighed/narkomani og toleransøgning
6. Abstinenssymptomer
7. Én koordinerende lægemiddeludskriver
8. Omregningstabel mellem forskellige slags morfica
9. Indberetning af bivirkninger til medicin
10. Afsluttende bemærkninger


1. SMERTESTILLENDE MEDICIN: 
Når behovet for smertestillende medicin skal vurderes, drejer sig først og fremmest om at finde ud af, hvad og hvor meget medicin, du har behov for, for at have et rimeligt aktivitetsniveau. 
Der startes naturligvis med de mildeste præparater først. 
Brug din praktiserende læge som sparringpartner i behandlingen. 
Er smerterne meget svære, kan det på et tidspunkt være aktuelt at få en henvisning til en smertelæge.

"MEDICINSTIGEN":
Betragt følgende præparater som en stige, hvor de førstnævnte er de mildeste og de sidstnævnte er de stærkeste præparater.

Ikke-opioider:
Paracetamol/Pamol og Kodimagnyl er mildest. 
Dernæst kommer lægemidler af gruppen gigtpræparater, som f.eks. Ipren, Ibuprofen etc. 
Det er altsammen håndkøbspræparater. Det vil sige, at de kan købes i håndkøbsudsalg, men kun i pakninger med 20 stk. På apoteket kan du dog købe flere, idet de er uddannede til at vejlede dig i, hvordan du skal tage dem. 
Tag dog ikke håndkøbsmedicin fast uden først at konfere med lægen. 
De mildeste smertestillende præparater (ikke-morfica) har en øvre virkning. Dvs. at det ikke hjælper at indtage større doser af præparatet, fordi man virkningsmæssigt ”støder mod et loft” (ceiling-effekt). Derefter virker præparaterne ikke mere; men bivirkningerne kan blive kraftigt forværret. 
F.eks. ved man at indtagelse af 10 g Pamol på én dag eller 7,5 g tre dage i træk kan give alvorlig forgiftning, da det kan skade især leveren.
Kodimagnyl indeholder Kodein, som kan skabe afhængighed, selv om det stadig er et håndkøbspræparat. Desuden kan det give mavesår og -blødning.
Gigtmidler af typen NSAID anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man undlader at tage eller kun tager i lav dosis i kort tid, hvis man har hjerteproblemer, idet de kan give blodpropper i ben og lunger. http://www.dr.dk/sundhed/sygdom/artikler/2012/0711125128.htm
Alt for mange danskere tager gigtpræparater (mellem 700.000-800.000). Sundhedsstyrelsen anbefaler lægerne at være langt mere forsigtige, fordi de kan give hjertessygdom, blodpropper og blødende mavesår. Da der ikke findes alternativer, der ikke er stærkere, er der stadig for mange, der får disse præparater. Derfor er du nødt til selv at være ekstra opmærksom på evt. bivirkninger.
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2139295/sundhedsstyrelsen-nogle-gigtmidler-er-for-farlige-at-bruge/

Se desuden mere om bivirkinger af de enkelte præparater på www.Promed.dk

Svage morfica
:
Efter håndkøbspræparaterne følger Kodein, som er receptpligtig (ligesom resten af nedenstående). Kodein har i modsætning til de førstnævnte præparater en afhængighedsskabende effekt, fordi det omdannes til morfin i kroppen.

Dolol/Tramadol er de næste på stigen og hører til i de stærkere smertestillende midler, idet det drejer sig om syntetiske morfinpræparater; men også med dette præparat, kan man "støde mod et loft".

Stærke morfica: 
Temgesic hører til et trin længere oppe på stigen. Udvikling af afhængighed/narkomani og tolerans af Temgesic er dog mindre end ved de egentlige morfinpræparater, idet det er syntetisk morfin.

Sluttelig kommer de egentlige morfinpræparater. Om disse midler udtaler narkose- og smertelægen, at temgesic- og morfinplaster er det værste i forhold til udvikling af afhængighed/narkomani og tolerans (se nedenfor). Dernæst kommer tablet Ketogan. På tredjepladsen følger tablet Oxynorm. Dernæst kommer de øvrige morfinpræparater, hvoraf depotpræparaterne (f.eks. tablet Contalgin) er dem, man udvikler mindst tolerans overfor, hvis man overholder visse spilleregler (se længere nede).

Lægemidlerne indenfor de enkelte grupper har mange forskellige navne. Undersøgelser viser, at der ikke er forskel på bivirkninger af de forskellige præparater, når man tager en bred gruppe patienter, selv om den enkelte kan opleve, at et præparat giver mere f.eks. kvalme eller forstoppelse end et andet præparat indenfor samme gruppe.


2. INDTAGELSE AF FLERE TYPER PRÆPARATER SAMTIDIG
Midlerne virker ind på forskellige steder i smertemekanismen. Derfor kan det være en fordel at anvende flere præprater på én gang. F.eks. Pamol og et gigtpræparat. Eller Pamol og et morfinpræparat. Naturligvis afhængigt af behov.


3. ANDRE LÆGEMIDLER, DER VIRKER PÅ SMERTER
Også lægemidler indenfor andre grupper af medicin kan have en vis smertestillende effekt sammen med egentlige smertesstillende præparater, fordi de indeholder stoffer, der går ind og påvirker smerten på forskellig vis. 
Bl.a. kan visse både midler mod epilepsi (f.eks. Garbapentin) og depression påvirke smertereceptorerne. Det er altså ikke effekten på epilepsi eller den antidepressive effekt, lægen går efter, når disse præparater ordineres, men den smertestillende – med mindre man selvfølgelig har epilepsi eller en depression.

Har man stærke muskelspændinger kan muskelafslappende præparater være aktuelle sammen med smertestillende, f.eks. Klorzoxazon, som er det mildeste.

Derudover findes der blandingspræparater. F.eks. Palexia, som også indeholder både snmertestillende antidepressiva i ét, og som er specielt virksom ved nervesmerter. De findes kun som depottabletter.


4. MORFICA SOM DEPOTMEDICIN 
Depotmedicin har en længere halveringstid i kroppen end ikke-depotmedicin. Det betyder, at det varer længere tid, før det er udskilt. Det betyder også, at det tager tid, før medicinen virker ved opstart. F.eks. tager det ca. 72-80 timer før virkningen er Contalgin har nået sit maximum i kroppen. Derfor bør der startes med en større dosis - ud fra det/de præparater og den dosering, man hidtil har fået ved overgang til et depotpræparat. Alternativt gives et kortevarende middel samtidig, indtil den endelige virkning er opnået.

Doseringen af depotmedicin og evt. anden medicin så som Pamol skal naturligvis virke på en sådan måde, at man har et rimeligt aktivitetsniveau, men man kan som kronisk smertepatient ikke forvente, at man aldrig har smerter. Der vil kunne komme gennembrudssmerter, hvis man har lavet for meget eller forkerte bevægelser etc., og det skal man acceptere som en del af sin situation (se mere om dette senere).

OVENSTÅENDE ER UNDER FORUDSÆTNING AF, AT MAN ER "STABIL". Sker der forværring i tilstanden, er situationen selvfølgelig helt anderledes.

5. OM AT UNDGÅ AFHÆNGIGEHED/NARKOMANI OG TOLERANSØGNING
Mange mennesker med kroniske smerter udvikler desværre både afhængighed/narkomani og toleransøgning ved indtagelse af morfica eller morficalignende medicin i længere tid. 

Afhængigheden viser sig fysisk ved, at du ikke kan undvære præparatet; men du er IKKE narkoman, fordi du er fysisk afhængig. Det er du derimod, hvis du tager medicin for at få "et kick" eller "blive høj". Det er en såkaldt psykisk afhængighed, fordi tanker og liv bliver styret af trangen til at indtage medicin. 

Toleransøgningen viser sig ved, at dosis af medicinen med tiden må øges for at opnå den samme effekt. På den måde kan du komme op på endog meget store doser medicin.

Husk at nedenstående fortsat er afhængig af, at du fysisk befinder sig i en stabil periode, og at der "gælder andre regler", hvis der sker forværringer. F.eks. at udvikling af en discusprolaps.

Du kan undgå udvikling af afhængighed/narkomani og tolerans/dosisøgning på to måder. Først og fremmest ved ikke at tage ekstra medicin, men "holde dig til" den doserede mængde depotmedicin. Ekstra medicin er i sig selv en dosisøgning, hvilket altså skal undgås, hvis du vil undgå afhængighed/narkomani og yderligere toleransøgning med øget dosering til følge.

Ud over dette nedsætter du dosis af præparatet i 3 uger to gange årligt, således at du i disse perioder får en mindre mængde medicin. Derved kan du undgå at skulle øge doseringen for at opnå den samme virkning.

Gennemfører du ikke to årlige pauser med en mindre dosis, vil du i stedet risikere fortsat at skulle stige i dosis, og i værste fald sluttelig få en så stor dosis, at den smertestillende medicin i sig selv kan give smerter. Fordi du har udviklet såkaldt hyperalgesi, hvilket betyder at balancen i smertebanerne er forrykket, og at du derfor oplever stærkere smerter. Derfor får du automatisk brug for endnu mere smertestillende. Det er ”en ond cirkel” og desværre ifølge en smertelæge et ret overset fænomen, som hverken de praktiserende læger eller mange smertelæger gør noget ved eller måske endda ikke kender til.

Fænomenet opstår, hvis den daglige dosis af morfin er 80 mg eller derover - det gælder selvfølgelig den samlede dosering af både den faste medicin samt evt. ekstra medicin. 
Der tales om morfin, men det samme gør sig også gældende for mange andre præparater. 
Nederst på siden kan du se eksempler på ækvivalente medicindoser, dvs. samstemmende medicindoser. F.eks. svarer 10 mg Morfin til 100 mg Dolol eller 5 mg Oxynorm/Oxycontin. Hyperalgesi kan altså også opstå, hvis man får 800 mg Dolol eller 40 mg Oxynorm/Oxycontin dagligt. Har man først udviklet hyperalgesi (se ovenfor), kan man risikere at opleve behandlingssvigt, mistænkliggørelse, men også endnu værre sidevirkninger med ”falsk” for stærke smerter, neurologiske symptomer, der ligner apoplexi (slagtilfælde), muskelsmerter, og ved gennembrudssmerter: lidelse og abstinenser.

Den smerte, der måtte komme ind imellem, når du måske har lavet lidt for meget eller gjort en forkert bevægelse, eller måske kan komme i de perioder, du nedsætter dosis, skal IKKE dulmes med andre morfica eller lignende midler, f.eks. Dolol/Tramadol (der som tidligere nævnt er syntetisk morfin). Så er du lige vidt. Du er nødt til at tåle smerter. Har du brug for ekstra, kan du dog tale med din læge om at få et supplerende præparat - f.eks. et gigtpræparat eller måske Kodimagnyl.

Nedsættelse af den faste depotmedicindosis er bedst at foretage, når der sker noget andet i livet, der kan aflede fra smerten. F.eks. under ferier.


6. ABSTINENSSYMPTOMER
Allerede efter indtagelse af morfica i 2-3 uger opstår der ubehagelige abstinenssymptomer ved pludseligt ophør. 
Hvordan symptomerne er og hvor voldsomme afhænger selvfølgelig af den dosis, du har fået. 
Fra en dag til flere uger kan du have influenzalignende symptomer, uro, søvnforstyrrelser, rysten, skiftevis svenden og frysen, dårlig mave, gaben, nysen, muskelkramper og smerter.
Derfor er det vigtigt, at du ALTID rådfører dig med din læge, hvis du ikke længere enten har brug for morfica eller ønsker at tage det. Der skal laves en plan for aftrapning, så du ungår de mange ubehagelige symptomer.
Også visse muskelafslappende midler (f.eks. stesolid og Oxapax) kan afstedkomme samme abstinenssymptomer og skal trappes langsom ned. 


7. ÈN KOORDINERENDE LÆGEMIDDELUDSKRIVER
Det er vigtigt, at du kun har én koordinerende lægemiddeludskriver - enten egen læge eller en smertelæge - så der ikke opstår misforståelser. Du skal bare have én fast læge, som du skal henvende dig til, hvis der opstår problemer, så du undgår forviklinger.

Læs også dette link. Det giver virkelig stof til eftertanke: http://curezone.com/blogs/fm.asp?i=1352984

 

8. OMREGNINGSTABEL MELLEM FORSKELLIG SLAGS MORFICA

Nedenunder kan du se, hvor meget et præparat svarer til i morfin. Da du nu ved, at du ikke må overstige indtagelsen af 80 mg morfin dagligt, hvis du vil undgå udvikling af tolerans, kan du bruge tabellen til at se, hvor meget du får - hvis dit præparat er med i tabellen.

Morfin

Morfin® 10 mg, Contalgin® Doltard® 1:1 (dvs 10 mg svarer til 10 mg Morfin)

Oxycodon

Oxynorm® 5 mg, OxyContin® 5 mg 1:2 (dvs 5 mg svarer til 10 mg Morfin)

Metadon

Metadon 1 mg 1:5 (dvs 1 mg svarer til 5 mg Morfin)

Ketobemidon

Ketogan® 5 mg, Ketodur® 5 mg 1:2 (5 mg svarer til 10 mg Morfin)

Tramadol

Dolol® 100 mg, Mandolgin® 100 mg, Nobligan® 100 mg 10:1 (100 mg svarer til 10 mg Morfin)

Pethidin ¨

Pethidin® 50 mg 5:1 (50 mg svarer til 10 mg Morfin)

Nicomorphin ¨

Vilan® 10 1:1 (10 mg svarer til 10 mg Morfin)

Hydromorfon ¨

Palladon® 1,5 mg, Jurnista® 1,5 mg 1:7,5 (1,5 mg svarer til 7,5 mg Morfin)

Tabellen er vejledende for omregningsforholdet mellem de enkelte morficadoser. OBS. Jeg har ændret på opstillingen, så den virker mere overskuelig for lægmand.

 Kilde: http://www.aalborgsygehus.rn.dk/NR/rdonlyres/212002F8-F279-432F-8E14-E90B5F81C8F8/0/Klinisk

9. INDBERETNING AF MEDICINBIVIRKNINGER
Antallet af danskere, der klager over medicinbivirkninger er 6681 i 2013. Det virker som ganske få i den store sammenhæng. Vi ved, at 460.000 mennesker spiser lykkepiller og 800.000 gigtmedicin. Der må være langt flere, der har bivirkninger. 
Ved du, at man selv kan indberette bivirkninger? 
På Sundhedsstyrelsens hjemmside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/meld-en-bivirkning/mennesker/meld-bivirkning-ved-medicin-til-mennesker-for-medicinbrugere-og-paaroerende-e-blanket.aspxV
Hvis DU har bivirkninger, vil jeg opfordre dig til at indberette dem. Det kan gøre Sundhedsstyrelsen klogere.

 

10. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER:
Jeg håber, ovenstående har øget din viden om medicin. 
Du skal dog altid samarbejde med din læge om det.
Det virker måske umiddelbart uoverskueligt for dig ikke at måtte tage ekstra medicin eller at skulle nedsætte medicindoseringen, hvis du får et stærkerevirkende smertestillende præparat. Det er jeg den første til at forstå. Jeg står selv midt i det; men alternativet er langt, langt værre. Hvis man først har udviklet hyperalgesi (se ovenfor) er man meget ilde stedt.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE