Skader efter whiplash

INDHOLD:

2017 – Ændringer i muskulaturen ved sent whiplash syndrom
2017 – Chiari malformation ændrer muskler i nakken (se også Chiari malformation under 2010)
2016 – Umuligt at få traumatisk hjerneskade uden samtidig at skade nakkens bløde væv
2015 - Ingen bevis for, at psykologiske interventioner virker ved whiplash
2015 – Symptomer efter senhjernerystelse stammer fra nakken
2014 - Biokemiske ændringer i hjernen efter whiplash
2014 – Forstyrrelser i det sympatiske nervesystem i nakken
2014 – Mikroskopiske ødelæggelser af hjernevæv efter whiplash
2014 – Kronisk whiplash og senhjernerystelse
2013 - Biokemiske ændringer i hjernen efter whiplash
2012 - Hjerneskader kan medføre nedsat hormonproduktion i hypofysen
2011 - Skader på kæbeled efter whiplash
2011 - Forskning i læsioner forårsaget af whiplashbevægelsen
2011 - Forskning i hvorfor nogle læsioner bliver kroniske
2011 - Smerter får muskler og nerver i halsen til at opføre sig underligt
2011 - Teori om, hvorfor nogle whiplashskader bliver kroniske
2011 - Forhindret afløb af hjernevæske efter whiplash
2011 - Skader på kæbeled hos whiplashskadede
2011 - Ændret neuromuskulær funktion efter whiplash
2010 - Skader på de alare ligamenter
2010 – Oversigt over de mest almindelige skader efter whiplash

2010 - Hjerneskanning hos whiplashskadede viser malformation i hjernen
2007 – Skader på blodkar efter whiplash
2006 – Cranioencephalic syndrome efter whiplash
2002 – Foreman og Crofts diskrete skader fundet efter whiplash


Der findes to former for skader efter whiplash:
1. Synlige skader som fx brud, diskusprolaps, ledskred m.m.
2. Usynlige skader
De synlige skader kan se med de undersøgelsesmetoder, der anvendes, hvis patienten undersøges. Problemet i dag er nemlig, at mange ikke undersøges, fordi de med whiplash stoppes hos egen læge, fordi undersøgelser ofte ikke viser noget.
De usynlige skader kan ikke ses med nuværende undersøgelsesmetoder. Danmark har fravalgt at lave funktionelle MRi-skanninger, som ellers kan vise nogle af skaderne. Selv om de ikke opdages eller ses, betyder dog ikke, at de ikke er der eller at de kan være særdeles smertefulde og give mange andre symptomer. Underneden er medtaget udsnit af forskning.

Der findes langt mere forskning i skader efter whiplash i "Hvidbog om whiplash", som jeg har skrevet sammen med Hanne Nikodam. Den ligger på Whiplashforeningens hjemmeside: http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/hvidbog-om-whiplash-piskesmaeld-et-modsvar-til-whiplash-som-funktionel-lidelse.pdf 

 
2017
ÆNDRINGER I MUSKULATUREN VED SENT WHIPLASH SYNDROM
Et andet nyere svensk studie har afsløret ændringer af muskulaturen. Forskerne ønskede at undersøge, om den cervicale rygsøjles bæreevne er reduceret in vivo (i levende live) ved sent whiplash syndrom (LWS).  102 kvinder blev delt i tre grupper. Den ene gruppe havde LWS (62 patienter). De to andre var kontrolgrupper – en med patienter med kroniske, snigende nakkesmerter (60 patienter), og en med mennesker uden symptomer (60). Personerne var mellem 18 og 50 år.

Deltagerne svarede alle på Neck Disability Index, og de to grupper, der havde symptomer, svarede desuden på tre andre smerte- og invaliditetsspørgeskemaer både før og på samme dag, som de blev radiografisk undersøgt.
Uventet viste det sig, at kvinderne med LWS havde en stiv horisontal ændret strategi, når de blev påført en udefrakommende ekstra belastning på deres hoved. Desuden skorede kvinderne med LWS signifikant højere på alle spørgeskemaerne.
Kilde: Kristijansson E, Gislason MK. ”Women with late whiplash syndrome have greatly reduced load-bearing of the cervical spine. In-vivo biomechanical, cross-sectional, lateral radiographic study”. Eur J Phys Rehabil Med. 2018 Feb;54(1):22-33. doi: 10.23736/S1973-9087.17.04605-6. Epub 2017 Jul 17. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28714657

………………………………………………………………………………………………….

 

2017
CHIARI MALFORMATION ÆNDRER MUSKLER I NAKKEN

Indisk forskning viser, at patienter med Chiari Malformation I har ændringer i paraspinale muskler, muskler som strækker og roterer hvirvlerne i nakken, ogsåuden samtidig syringomyeli (udvidelse af den midterste væskeførende kanal i rygmarven). Deres dybe ekstensormuskler (strækkemuskler) har væsentligt svind af væv, der forværrer varigheden af symptomerne. Nakkesmerter er hos disse patienter relateret til vævssvind af deres dybe bøjemuskler.  
Nakkesmerter er hos disse patienter relateret til atrofi (vævssvind) af deres dybe fleksormuskler (bøjemuskler).
Kilde: Thakar S, Kurudi Diddappa A, Aryan S, Mohan D, Sai Kiran NA, Hegde AS.  ”Does the mesodermal derangement in Chiari Type I malformation extend to the cervical spine? Evidence from an analytical morphometric stydy on cervycal paraspinal muscles”. J Neurosurg Spine 2017 May 12:1-7. doi: 10.3171/2016.12.SPINE16914.Tilgængelig på nettet den 24.11 2018 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28498073

………………………………………………………………………………………………….

 

2016 
UMULIGT AT FÅ TRAUMATISK HJERNESKADE UDEN SMATIDIG AT FÅ SKADE I NAKKNS BLØDE VÆV 
Der er ikke er tvivl om, at accelerations/decellerationsskader kan give hjernerystelse hos f.eks. ishockey spillere. Forskere har fundet, at sportsfolk med hjernerystelse har samtidige nakkeskader. Der konkluderes, at det er umuligt at få traumatisk hjerneskade uden også at skade det bløde væv i halshvirvelsøjlen, og at det er både anatomisk og biologisk sandsynligt, at disse skader på nakken forårsager mange, hvis ikke de fleste af symptomerne på senhjernerystelse (postcommotionelt syndrom)

Kilde: ”Concussion, the Cervical Spine and Manipulation”. Chirotrust. April 13 2016. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på https://chiro-trust.org/advanced/concussionthe-cervical-spineand-spinal-manipulation/


 

…………………………………………………………………………………………………………

 2015 INGEN BEVIS FOR AT PSYKOLOGISKE INTERVENTIONER VIRKER VED WHIPLASH

Canadiske forskere har screenet 1919 artikler mhp at finde evidens for effekten af psykologiske interventioner. De fandt ingen beviser for, at effekt af brugen af psykologiske interventioner hos patienter med nakkesmerter-associerede lidelser eller patienter med whiplash associerede lidelser.
Kilde: Shearer HM et al. ”Are psychological interventions effective for the management of neck pain and whiplash-associated disorders? A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration”. Spine J. 2015 Aug 13. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26279388 .
Hermed er det bevist, at der ikke er evidens for metoder som kognitiv terapi eller mindfulness terapi som anvendes i behandlingen af ”funktionelle lidelser” virker på mennesker, skadet efter whiplash.


…………………………………………………………………………………………2015
SYMTPOMER EFTER SENHJERNERYSTELSE STAMMER FRA NAKKEN

En gruppe canadiske kiropraktorer og forskere mener, at der er grund til at antage, at symptomerne efter senhjernerystelse stammer fra nakken, idet symptomerne på whiplash og senhjernerystelse er meget lig hinanden. 85-90 % bliver raske efter en hjernerystelse. Når de resterende ikke bliver raske, kan det skyldes, at ikke kun hjernerystelsen er årsag til deres symptomer. De sammenfaldende symptomer på whiplash og hjernerystelse indikerer, at symptomerne hos patienter med senhjernerystelse kan stamme fra dysfunktion af nakken.
Kilde: Marshall CM, Vernon H, Leddy JJ, Balswin BA. “Th role of the cervical spine in post-consussion syndrome”. Phys Sportsmed. 2015 Jul;43(3):274-84. doi: 10.1080/00913847.2015.1064301. Epub 2015 Jul 3. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=the+role+of+the+cervical+spine+in+post-consussion+symdrome


……………………………………………………………………………………………………………..2014 - BIOKEMISKE ÆNDRINGER I HJERNEN EFTER WHIPLASH
Det, jeg skriver her, stammer fra en lille video, som du kan se nederst i afsnittet under punkt 6, med dr. Bennet Omalu, som er en amerikansk læge, der har fundet ud af, at de mennesker, der spiller amerikansk fodbold, får hjerneskader. Det hænger sammen med Marianne Sandbergs forskning. Se ovenfor.

Det startede med, at han var med til obduktion af en berømt NFL spiller, der døde. Senere kom der endnu en. Han begyndte at forske i NFL spilleres hjerner, og han har fundet frem til en ny lidelse, nemlig CTE - chronic traumatic encephalopati. En lidelse, der opstår efter alle traumer mod hjernen - også efter whiplash. Det skyldes, at de skader, der sker ved traumet med tiden ændrer kemien i hjernen. TAO er et normalt protein i hjernen; men efter traumer dannes en unormal form for TAO, som nedbryder hjernen. Det kan måles i blodet. 
Symptomerne på CTE er: Svimmelhed, tinnitus, sløret syn, søvnproblemer, depression, nedsat mørkesyn etc. Præcist som whiplashsymptomer! (Min konstatering). 
2-3 mdr. efter traumet begynder hjerneceller at dø pga TAO. 
Derefter kan komme: Sprogproblemer, hukommelsesproblemer, funktionstab, sociale og økonomiske problemer, rastløshed, koncentrationsproblemer, humørsvingninger, depression. (Som også ses efter whiplashtraumer). 
Han har kun ét bud på behandling endnu, og det er lægemidlet Lithium, som er et psykofarmaka. Det forhindrer rent biokemisk den proces, der fører til det dårlige TAO; men det er endnu ikke forsøgt. Han er forsker, ikke kliniker. 
Kilde: Dr. Bennet Omalu. ”Brain Injuries”.Konference Las Vegas 3.5. maj 2013. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på https://www.youtube.com/watch?v=pOKvhcBelwQ


 ………………………………………………………………………………………………2014
FORSTYRRELSER I DET SYMPATISKE NERVESYSTEM I NAKKEN

Der kan også forekomme forstyrrelser i det sympatiske nervesystem i nakken. Allerede i hhv. 1925 og 1928 beskrev to læger uafhængigt af hinanden et syndrom, der kaldes for Barré-Liéou syndromet, som man mener skyldes forstyrrelse i det sympatiske nervesystem i nakken.
I en amerikansk undersøgelse berettede 87 % af patienterne med Barré-Liéou syndrom, som er forstyrrelser af det sympatiske nervesystem i nakken, at deres symptomer startede efter en nakkeskade, primært midt i nakken. I en anden undersøgelse fandt man, at patienter med Barré-Liéou, syndrom havde større ustabilitet midt i nakken end i andre segmenter af nakken. Syndromet kan ifølge Steilen give nakkesmerter, hovedpine, migræne, svimmelhed. Desuden kan det give besvimelsestilfælde, balanceproblemer, synkebesvær, talebesvær, synsforstyrrelser, høreproblemer samt hukommelses- og koncentrationsproblemer. Symptomerne minder da også om symptomer på både whiplash og kronisk hjernerystelse. Det er endnu ikke muligt at lave en test, der kan dokumentere irritationen af det sympatiske nervesystem.
Kilde: Steilen D et al. ”Chronic Neck Pain: Making a Connection Between Capsular Ligament Laxity and Cervical Instability”. Open Orthop J. 2014; 8: 326–345. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC420087


………………………………………………………………………………….2014
MIKROSKOPISKE ØDELÆGGELSER AF HJERNEVÆV EFTER WHIPHLASH

Den amerikanske retsmediciner Bennet Omalu har påvist, at hjernesygdom efter hjernetraumer (posttraumatisk encephalopati) skyldes mikroskopisk ødelæggelse af hjernevæv. Når accelerations- decellerationskræfter – som ved whiplash - overføres til hjernen, kan der forekomme mikroskopiske ødelægger af hjernevæv, der kan føre til vedvarende symptomer på hjerneskade med følelsesmæssig, kognitiv og adfærdsmæssig svækkelse. Symptomerne kan starte umiddelbart efter traumet eller der kan være en latent periode på fra dage til år.

Kilde: Bennet O. Chronic traumatic encephalopathy. Prog Neurol Surg. 2014;28:38-49. doi: 10.1159/000358761. Epub 2014 Jun 6. Tilgængelig på nettet den 24.11 2018 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24923391

………………………………………………………………………………………………………………………

 

2014
KRONISK WHIPLASH OG SENHJERNERYSTELSE

Der findes ingen enkel forklaring på årsagen til hverken senhjernerystelse (PCS) eller kronisk whiplash (WAD), især fordi symptomdebut kan variere fra individ til individ. Både indtræden og varighed af symptomer kan variere. Mange af symptomerne på PCS og WAD har en tendens til at forværres over tid, især når de skadede udfører fysisk eller kognitiv aktivitet. Kroniske nakkesmerter beskrives ofte som et langsigtet resultat af både hjernerystelse og whiplash, hvilket indikerer, at de mest sandsynlige strukturer, der skades under sådanne traumer er kapsulære ledbånd i nakkens facetled. I lyset af dette mener de, at den bedste videnskabelige anatomiske forklaring er instabilitet i den øverste del af halshvirvelsøjlen som følge af ledbåndsskade (ledbåndsslaphed).Go to:
Kilde:Steilen D, Hauser R, Woldin B, Sawyer S. “Chronic Neck Pain: Making the Connection Between Capsular Ligament Laxity and Cervical Instablity”. Open Orthop J. 2014; 8: 326-345. Tilgængelig på nettet den 24.11 2018 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4200875/

 

…………………………………………………………………….

2013 - BIOKEMISKE ÆNDRINGER I HJERNEN EFTER WHIPLASH
Det, jeg skriver her, stammer fra en lille video, som du kan se nederst i afsnittet under punkt 6, med dr. Bennet Omalu, som er en amerikansk læge, der har fundet ud af, at de mennesker, der spiller amerikansk fodbold, får hjerneskader. Det hænger sammen med Marianne Sandbergs forskning. Se ovenfor.
Det startede med, at han var med til obduktion af en berømt NFL spiller, der døde. Senere kom der endnu en. Han begyndte at forske i NFL spilleres hjerner, og han har fundet frem til en ny lidelse, nemlig CTE - chronic traumatic encephalopati. En lidelse, der opstår efter alle traumer mod hjernen - også efter whiplash. Det skyldes, at de skader, der sker ved traumet med tiden ændrer kemien i hjernen. TAO er et normalt protein i hjernen; men efter traumer dannes en unormal form for TAO, som nedbryder hjernen. Det kan måles i blodet. 
Symptomerne på CTE er:  Svimmelhed, tinnitus, sløret syn, søvnproblemer, depression, nedsat mørkesyn etc. Præcist som whiplashsymptomer!!! (Min konstatering). 
2-3 mdr efter traumet begynder hjerneceller at dø pga TAO. 
Derefter kan komme: Sprogproblemer, hukommelsesproblemer, funktionstab, sociale og økonomiske problemer, rastløshed, koncentrationsproblemer, humørsvingninger, depression. (Som også ses efter whiplashtraumer). 
Han har kun ét bud på behandling endnu, og det er lægemidlet Lithium, som er et psykofarmaka. Det forhindrer rent biokemisk den proces, der fører til det dårlige TAO; men det er endnu ikke forsøgt. Han er forsker, ikke kliniker. 
Kilde: ”Dr. Bennet Omalu on CTE and Brain Injuries”. Tilgængelig på nettet den 24.11 2018 på https://www.youtube.com/watch?v=pOKvhcBelwQ

.........................................................................................

2007 – SKADER PÅ BLODKAR EFTER WHIPLASH
Svenske læger skriver, at whiplashskader kan give karskader. Under et whiplashtraume forlænges nakkemuskulaturen med 5 cm på under 20 millisekunder, hvilket er kortere end musklens reaktionstid. I nakken løber adskillige vigtige blodkar til hjernen. Blodkarrenes tynde lag inders (intima) er meget følsom, og der kan let opstå små rifter med risiko for dannelse af koagler (størknet blod) og tromboser (blodprop). Efterfølgende kan koagler rive sig løs og føres med blodstrømmen til hjernen. Symptomerne kan forsinkes i timer, dage eller måneder. Viden om, at disse symptomer kan opstå i de nærmeste måneder efter en whiplashskade er spredt til flere og flere svenske læger, men det er sværere at bedømme skader og følgesygdomme, som opstår i tidsperspektivet 5-10 år – eller længere – efter skaden.
En litteraturgennemgang viser, at der er øget frekvens af degenerative forandringer hos patienter, som har været udsat for en whiplashskade 10 år eller mere tilbage i tiden. Patienterne får dog at vide, at det det skyldes aldersforandringer.
Kilde: Whiplashskador”. Helsedoktoren. Tips nr 34 från Fråga Helhetsdoktorn. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på http://www.helhetsdoktorn.nu/tipsv34.htm   

Biokemiske ændringer i hjernen efter whiplash

2012 - DER ER INGEN FORSKEL PÅ MÆND OG KVINDER MHT COPING EFTER WHIPLASH SOM KAN FORKLARE UDVIKLING TIL KRONISK WHIPLASH
Det epokegørende ved denne forskning er, at den stammer fra forskningsklinikken for funktionelle lidelser, som i forskningen undersøger, om kønsforskelle i håndtering af whiplashtraumet har betydning for udvikling af kronisk whiplash.  

740 patienter er undersøgt max 5 dage efter traumet samt efter 3 mdr. og 12 mdr. 
De finder INGEN forskel på, mænds og kvinders håndtering af deres whiplashtraume, der kan forklare, at der er forskellig prognose for henholdsvis mænd og kvinder!!! 
De har dog fundet, at det er klinisk relevant at foretage yderligere forskning i, hvilken indflydelse henholdsvis "katastrofetænkning" og "bøn og håb" har for prognosen.
Kilde: Carstensen TB, Frostholm L, Oernboel E, Kongsted A, Kasch H, Jensen TS, Fink P. ”Are there gender differences in coping with neck pain following acute whiplash trauma? A 12-month follow-up study”. Eur J Pain. 2012 Jan;16(1):49-60. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21715200


…………………………………………………………………………………………………………………………


2012 
HJERNESKADER KAN MEDFØRE NEDSAT HORMONPRODUKTION I
 HYPOFYSEN

Det meget interessante ved denne forskning er, at også mange whiplashskadede har en hjerneskade uden at vide det. Skaden forårsages af whiplashbevægelsen.
Amerikanske forskere har fundet ud af, at de hjerneskadede mennesker har nedsat produktion af hormon fra hypofysen (som regulerer skjoldbrugskirtlen og binyrerne). Af de, der har nedsat hormonproduktion fra start, øges hormonproduktionen atter hos 58%. 
MEN de, der ikke har nedsat hormonproduktion fra start, er undersøgt igen efter ét år, og da er hormonproduktionen nedsat hos 52 %. 
Især væksthormon påvirkes. Nedsat væksthormon kan medføre depression, dårligere livskvalitet, lavere energi, større træthed og dårligere følelsesmæssig trivsel - sammenlignet med hjerneskade patienter med normale hormonelle niveauer.
I milde tilfælde af hjerneskader vil symptomerne ikke være til stede i starten, men udvikler sig over tid. 
Overlevende fra traumatisk hjerneskade lider ad et bredt spektrum af fysiske, psykiske, kognitive og følelsesmæssige underskud, der spænder i sværhedsgrad fra mild til lammende.
I konventionel medicinsk behandling og rehabilitering opnås ikke opsving af betydning, når den akutte fase er overstået.
Når hormonbalancen genoprettes, har forskningen vist, at der opnås betydelige forbedringer i alle facetter.
På trods af stærke beviser for virkning hormonbehandling, forbliver konventionelle læger desværre uvillige til at yde denne vitale terapi.
Kilde: Carrington J. “Usings Hormones to Heal Traumatic Brain Injuries”. Lifeextension. January 2012. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på http://www.lef.org/magazine/mag2012/jan2012_Using-Hormones-Heal-Traumatic-Brain-Injuries_01.htm 
Så vidt vides, er der ingen danske læger, der går ind for denne behandling! Endnu! 


………………………………………………………………………………………….


2011 FORHINDRET AFLØB AF HJERNEVÆSKE EFTER WHIPLASH
Der kan også forekomme forhindret normalt afløb af hjernevæske efter whiplash. Forskning lavet af amerikanske forskere viser, at det normale løb af den væske, der løber I hjernens hulrum og ned gennem rygmarven, kan forhindres efter en whiplashskade. Forhindringen kan føre til hovedpine pga. et øget tryk I hjernen, når det naturlige flow af denne væske hindres/ændres. Hovedpinen kan være kronisk. Der kan samtidig være nakkesmerter, føleforstyrrelser og en variation af andre symptomer.

Kilde: Scott R et al. Restoration of Normal CerebroSpinal Fluid Flow in 2 Cases of Confirmed Cerebellar Tonsillar Ectopia with Long-Term Headaches, Following Use of The Atlas Orthogonal Instrumented Manipulation Technique. Fifth International Whiplash Trauma Congres 2011. J Rehabil Med 2011; Suppl 50: 1–36. Side 14. Tilgængelig på nettet den 24.11 2018 på  http://www.adseat.eu/files/pages/22/suppl50-whiplash-2-.pdf

 


………………………………………………………………………………………………………………


2011– SKADER PÅ KÆBELED EFTER WHIPLASH

Ved hjælp af dyreforsøg og afdøde, har N. Bogduk påvist skade i kæbeled hos patienter med whiplash. 

Undersøgelserne viser, at et bredt spektrum af skader kan ramme kæbeleddene i en trafikulykke. Studierne er blevet sammenlignet med raske frivillige personer vha biomekaniske studier. 
Kliniske undersøgelser har vist, at kæbeledssmerter er meget udbredt bland patienten med kroniske nakkesmerter efter piskesmæld, og at denne smerte med held kan elimineres vha radiofrekvens neurotomy. 
Konklusionen er, at der er evidens for, at skader på kæbeleddene er almindelige efter whiplash og kan være årsag til kroniske nakkesmerter efter whiplash.  
Bogduk N. “On cervical Sygapophysial joint pain after whiplash”. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Dec 1;36(25 Suppl):S194-9. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22020612 


……………………………………………………………………………………………………….
2011 - TEORI OM, HVORFOR NOGLE WHIPLASHSKADER BLIVER KRONISKE

Jeg er "faldet over" en teori om, hvorfor nogle whiplashskadede bliver kroniske, og andre ikke. Teorien er udarbejdet af en øre-næse-hals specialist, Carsten Tjell sammen med en fysioterpeut og en cheflæge. Den er offentliggjort i Journal of Whiplash & Related Disorders. 

De mener, at dem, der udvikler kronisk whiplash, har en betydelig overaktivitet af de vigtigste dybe muskler i kraniocervicalovergangen (overgangen mellem nakke og hoved). Årsagen mener de skal findes i en overstrækning af de alare ligamenter og muskelfæster (de ligamenter, der holder 1. og 2. nakkehvirvel på plads i forhold til hinanden). Dem, der får det godt igen, har ikke de samme skader. 
Kontrolsystemet for ligevægt kan pga skaderne ikke hvile, men er i konstant aktivitet. Dette fører til svimmelhed, fordi kontrolsystemet for ligevægt er under konstant krydsild fra misvisende signaler fra de skadede muskelfæster og ledbånd. Hjernen opfatter nakken som instabil og sender konstante signaler, som fører til konstante muskelspændinger i nakken. Der opstår simpelthen en ond cirkel. 
Carsten Tjell har tidligere påvist, at han kan skelne mellem dem, der har whiplashrelaterede skader og dem, der har ikke-traume relaterede nakkeproblemer. Dem med whiplash er ikke i stand til at følge en kuglepen, der bevæges, med øjnene. Det kan de andre derimod. 
Forfatterne mener, at whiplashskadede kan trænes med en meget lav grad af sensomotorisk træning, balancetrænig samt nøje kontrolleret afspændingstræning under nøje kontrol i starten. Så snart patienten får ukoordinerede bevægelser, rystelser eller symptomforværring stoppes træningen. Progressionen i træningen skal foregår meget stille og roligt.
Kilde: Har været tilgængelig på følgende netadresse: http://www.lfn.no/Pdf/nakkenytt/Nakkenytt%201%202012.pdf 


…………………………………………………………………………………………….. 


2011 
FORSKNING I LÆSIONER FORÅRSAGET AF WHIPLASHBEVÆGELSEN

Læsioner i forskellige væv er blevet dokumenteret i mange undersøgelser i dyr, kadavre, raske forsøgspersoner og patienter. De fleste læsioner kan ikke ses med eksisterende billeddannende teknikker. F.eks. er læsioner i kæbeleddene blevet forudsagt af bioerergetiske undersøgelser og valideret gennem dyreforsøg. 

For kæbeledssmerter er en gyldig diagnostisk test og en gennemprøvet behandling til rådighed. 
Også læsioner i dorsalrodsganglier, diskus, ledbånd, muskler, arterier er veldokumeneret i biomekanisk og ved obduktion, men her er igen gyldig diagnostisk test tilgængelig til at vurdere deres kliniske relevans. 
Andelen af WAD (whiplash assocatied disorder) ,hos hvem vedvarende læsion er den afgørende faktor for igangværende symptomer, er ukendt. Psykosociale faktorer, stress reaktioner og generaliseret hyperalgesi (øget smertefølelse) har også vist sig at forudsige WAD. 
Konklusion: Der er dokumentation for en læsion-baseret model i WAD. Mangel på synlige indentificerbare vævsskader udelukker ikke tilstedeværelsen af smertefulde læsioner. Den bedste tilgængelige dokumentation vedrører kæbeledsmerter. Den kliniske relevans af andre læsioner skal løses ved fremtidig forskning.
Kilde: Curatolo M, Bogduk N, Ivancic PC, McLean SA, Siegmund Gp, Winkelstein BA. ”The role of tissue damage in whiplash-associated disorders: discussion papter 1”. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22020601

……………………………………………………………………………………………..


2011 
SMERTER FÅR MUSKLER OG NERVER I HALSEN TIL AT OPFØRE SIG UNDERLIGT

Det viser forskning fra Lund Univeristet. Forskningsforsøg fra Lund Universitet viser, at smerter i halsmusklerne får både muskler og nerver til at opføre sig underligt. 

Patienter har fået en indsprøjtning med saltvand, som fremkalder kusntigt smerte. Det er kun sprøjtet ind i den ene side af halsen. Derefter har de mål nervers og musklers aktivitet på begge sider af halsen. Det viser sig, at den smertende muskel er længere om at komme i gang, ligesom det tager betydeligt længere tid at få den til at slappe af igen. Den bliver i stedet ved at trække sig sammen. Dette kan også være forklaringen på, at whiplashskadede med kroniske smerter ofte har problemer med balancen, ligesom de kan have svært ved både at koordinere bevægelser og at orientere sig. Patienten kan - trods forsøg herpå - ikke slappe helt af i halsmusklerne. Det lader sig ikke gøre, fordi nerverne bliver ved med at sende signaler ud, som ikke kan kontrolleres med viljens kraft.
Kilde: Schmidt D. ”Whiplashforskning rykker markant”. Side 22-26. Livtag nr. 5 2011. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på https://issuu.com/ksoptu/docs/13559_livttag__5_2011_web


………………………………………………………………………2011 ÆNDRET NEUROMUSKULÆR FUNKTION EFTER WHIPLASH
En engelsk fysioterapeut, Deborah Falla har fundet, at ændringerne i musklerne kommer hurtigt efter traumet, og at de ikke forsvinder igen.  Smerter og skader efter whiplash kan føre til en ændret neuromuskulær funktion (ændring i hjernens påvirkning af muskler) i halshvirvelsøjlen. Whiplashskadede har svækket muskelstyrke i halsen. Deres evne til at opretholde en stabil sammentrækning af halsmusklerne er forringet. Der er evidens for, at nakkesmerter kan ændre halsmusklernes aktivitet, således at mindre effektive muskelkombinationer tages i brug ved aktivitet. Ydermere har disse patienter sværere ved at slappe af i deres halsmuskulatur. De mere overfladiske muklers aktivitet øges, hvilket skyldes et forsøg på at stabilisere hovedet af frygt for at udføre smertefulde bevægelser eller pga. behov for at kompensere for nedsat aktivitet af de dybere halsmuskler. Brugen af de overfladiske muskler kan også skyldes et forsøg på at forbedre den kinæstetiske sans (kroppens bevægelser, position etc.). På lang sigt overbelastes musklerne, og konsekvensen er, at andre muskler skades og får reduceret aktivitet med deraf følgende atrofi (skrumpning). Både ultralyd og MRi-scanning har bekræftet ændringer i musklernes fysiske egenskaber. Der er påvist både fedtinfiltrater (fedtaflejringer) og ændringer i tværsnitsarealet (mindre muskelmasse) i visse muskler hos patienter med kronisk, traumeinducerede nakkesmerter. Biopsier fra forskelige nakkemuskler hos smertepatienter har desuden afsløret ændringer i muskelfibrenes sammensætning. Dette kan også føre til kroniske smerter. Forskningen understreger behovet for rehabiliteringsprogrammer hos patienter med traumeinducerede nakkesmerter.
Kilde: Falla D. “Neuromuscular Adaptations Following Neck Trauma”. Fifth International Whiplash Trauma Congres 2011. J Rehabil Med 2011; Suppl 50: 1–36. Side 14. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på http://www.adseat.eu/files/pages/22/suppl50-whiplash-2-.pdf


.....................................................................


2010

SKADE PÅ DE ALARE LIGAMENTER 
De alare ligamenter er ledbånd, der stabiliserer nakken mellem kraniet, 1. og 2. nakkehvirvel. De bremser alle hovedets bevægelser og er særligt udsatte for skade ved ukontrolleret rotation af hovedet, mener den norske professor i anatomi, Per Holck. De alare ligamenter tåler mindre belastning end ligamentum transversum - ligamenter, der ligeledes stabiliserer de to førnævnte. De ligamenter, der bidrager til nakkens stabilitet er elastiske; men der er grænser for elasticiteten. Eksperimenter uden for den menneskelige krop har påvist irreversible (uoprettelige) forandringer af vævet, når de alare ligamenter strækkes 5-8 % ud over sin normale form. Ligamentets fibre tåler et jævnt stræk, men i mindre grad et ryk. Produktet af kraft og tid er lig med produktet af masse og hastighed. Kraftimpulsen - lig med skadespotentialet – øges, når tiden forkortes. F.eks. vil et hoved, der vejer 5 kg, og som når stilstand fra 20/km i timen på 1/10 sekund repræsente en så stor kraftimpuls, at en ligamentskade er teoretisk mulig. En kollision med 50 km/timen sker med omtrent samme hastighed som et frit fald på 10 meter
Kilde: Holck P. ”Cervicalcolumnas anatomi”. Tidsskrift for Den Norske Legeforening. Tilgængelig på nettet den 24.11 2018 på http://tidsskriftet.no/article/1933833/

………………………………………………………………………………..2010 
OVERSIGT OVER FORSKNING I DE MEST ALMINDELIGE SKADER EFTER WHIPLASH

Amerikanske, canadiske samt en svensk forsker har lavet en oversigtsartikel med forskning i de mest almindelige skader som følge af whiplash samt en beskrivelse af anatomi og af de enkelte skader og forslag til, hvordan man kommer videre. De starter med skader på facetled og ledkapslers ligamenter, som de kalder for den mest almindelige skade. Dernæst nævner de skader på diskus og på ligamenter i den midterste og nederste del af nakken. Af ligamenter nævnes capsular ligament, intraspinosus og suprapinosus, ligamentum flavum, intertransverse ligament, anterior longitudinal ligament, anterior one-half annulus fibrosus, posterior one-half annulus fibrosus, posterior longitudinal ligament. 
Derefter beskrives skader på dorsale rod ganglier eller spinalganglier (fortykkelser som rummer følenervernes nervecellelegemer på rygmarvens bageste rødder) og den dorsale rod (ligger på bagsiden af knoglerne og sender impulser fra dele af kroppen direkte til det centrale nervesystem).  Skade på en samling af nerveceller kan forklare mange af de typiske piskesmældssymptomer, nakkesmerter, nakkehovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser og neurologiske symptomer fra armene, ligesom det kan give øget følsomhed overfor smerter (hyperalgesi), og smerten kan udbredes til andre steder. Sådanne skader efter whiplash giver klinisk evidens for, at der er en ændring i både sensorisk transmission (ændring i de nervebaner, der overfører smerter) og i de smertehæmmende baner i centralnervesystemet
Mht. musklerne mener de, at musklerne ikke spiller en rolle i forhold til direkte skader; men til gengæld kan de spille en indirekte rolle i forhold til skader på andre strukturer. De dybe nakkemuskler har direkte forbindelse til facetledskapslen og kan være relevante i forbindelse med skade på kapslen. 
Akutte nakkemuskelskader kan dog forekomme under påkørsler bagfra. Aktivering af halsmusklerne kan medføre indirekte belastninger og stramme i andre anatomiske strukturer og føre til symptomer fra disse. Bl.a. kan det øge kompressionen mellem hvirvlerne. Dermed øges risikoen for belastninger på discus og facetled. Samspillet mellem muskler og nerver kan forårsage kronisk smerte. De mener dog, at det fortsat er uklart, om dysfunktioner i musklerne er årsag (fører til beskadigelse af andre anatomiske strukturer) eller virkning (på grund af den manglende brug for at undgå smerter). 
Kilde: Siegmund GP et al. “The Anatomy and Biomechanics of Acute and Chronic Whiplash Injury”. 2010 Tilgængelig på nettet den 24.11 2018 på http://www.whiplashprevention.org/SiteCollectionDocuments/Research%20Articles/Medical%20-%20Whiplash/AnatomyBiomechanicsWhiplashInjury.pdf  

………………………………………………………………………………………….2010
HJERNESCANNING HOS WHIPLASHSKADEDE VISER MALFORMATION I HJERNEN

Amerikanske forskere har undersøgt 1200 mennesker med hjernescanninger. De 600 havde været udsat for et whiplashtraume, de øvrige 600 var kontrolgruppen. Det viser sig, at scanninger i stående stilling hos patienter med whiplashtraume afslørede, at over 23% havde en såkaldt Chiari malformation - en udposning i hjernen - i stående stilling, mod 9% i liggende stilling. I kontrolgruppen var tallene i både liggende og stående stilling kun ca. 5 %. 

Resultaterne af tidligere forskning på psykosociale årsager til kroniske smerter efter piskesmæld sandsynligvis beskæmmede, der den ikke tager højde for et eventuel neuropatologisk grundlag for symptomerne.
Kilde: Freemann MD et al. ”A case-control study of cerebellar tonsillar ectopia (Chiari) and head/neck trauma (whiplash)”. Brain Inj. 2010;24(7-8):988-94. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20545453 
En af forskerne, dr. Kornel, skriver i Spine, at en sådan misdannelse kan være ganske smertefuld og true patientens helbred. Det kan give symptomer som hovedpine, nakkesmerter, følelsesløshed, nedsat kraft og snurren i en arm. I nogle få tilfælde kan der også være nedsat kraft i ben samt hjerne-dysfunktion. " Dr. Kornel opfordrer alle, der får piskesmæld til at opsøge en læge med det samme! 
Kilde: Kornel EE. "New Study Finds Whiplash Caused Brain Injury in Over 20 Percent of Cases”. Ciston PR Newswire Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på https://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-finds-whiplash-caused-brain-injury-in-over-20-percent-of-cases-100463704.html


……………………………………………………………………………………………………………………………
2006 CRANIOENCEPHALIC SYNDROME VED INSTABILITET I ØVRE NAKKE
Instabilitet i den øverste del af nakken pga. ledbåndsskader mellem kraniet, 1. og/eller 2. nakkehvirvel giver et såkaldt CERVICOENCEPHALIC SYNDROM (nakke-hoved-syndrom), som viser sig ved hovedpine, balanceproblemer, svimmelhed, synsproblemer, tinnitus, koncentrationsproblemer, lysoverfølsomhed, udtalt træthed. Det har nu afdøde svenske læge Bengt Johansson konstateret. Han mener også, at smerte fra leddene mellem kraniet, 1. og 2. nakkehvirvel kan skabe forstyrrelser forskellige områder i hovedet.
Kilde: Johansson Bengt. “Whiplash injury can be visible by functional magnetic resonance imagining”. Pain Res. Manage; 2006 11(3):197-199. Tilgængelig på nettet den 23.11 2018 på:. http://painmuse.org/ref/neck_mri.pdf


……………………………………………………………………………………………………………………….2002 – FOREMAN OG CROFTS FUNDNE DISKRTE SKADER EFTER WHIPLASH

De amerikanske forskere Foremann og Croft benævner i en illustrativ oversigt diskrete skader, påvist i undersøgelser efter en accelerations-/decellerationsbevægelse: End plate fracture, Central disc herniation, interspinous ligament tear, Posterior longitudinal ligament tear, Spinal cord contusion, Joint capsule tear, Nerve root contusion, Nerve root stretch injury, Anterior longitudinal ligament tear, Disc contusion, Rim lesion, Radial disc tear, Vertebral fracture, Transverse disc tear. Whiplash er som vi før har nævnt ikke blot én skade, men kan være mange forskellige skader.
Kilde: Foreman SM & AC Croft. “Whiplash injuries - the cervical acceleration/deceleration syndrome”. 3rd. ed.  Lippincott Williams & Wilkins; Baltimore, MD, USA, 2002. Figur 8-6 side 347.
Selv om forskningen er af ældre dato, er den medtaget, fordi det viser, at man har forsket langt mere og i længere tid i USA, end i fx Danmark.

Foreman og Crofts fundne skader efter whiplash.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE