TIL EFTERTANKE

HUSK OGSÅ AT SE MED UNDER "NYHEDER" PÅ WHIPLASHFORENINGENS HJEMMESIDE, HVOR JEG OFTE LÆGGER NYT PÅ
http://www.whiplashforeningen.dk/nyheder/ 


September/oktober måned 2019 - FOKUS PÅ FORSIKRINGSSELSKABERNES KNEB MHP. AT UDBETALE SÅ FÅ OG SMÅ ERSTATNINGER SOM MULIGT

26 whiplashskadede, som har haft den samme speciallæge, og af den grund fået mindre eller slet ingen erstatning efter whiplash, står nu sammen som en gruppe. De arbejder for ændring af speciallægeerklæringer i forbindelse med erstatningssager.
Indtil videre har de været med i udsendelsen "Kontant" på TV, deltaget i en radioudsendelse og blevet interviewet adskillige gange til Ugebrevet.dk
Tre sundhedsordførere vil have ændret forholdene omkring lægeerklæringer. 
Skulle du være interesseret i emnet og debaten om
forsikringsselskabers urimelige behandling af både whiplashskadede og hjernerystelsesramte, kan du finde både nyheder og links til det, der er foregået på på Whiplashforeningens hjemmeside under "Nyheder". 

http://www.whiplashforeningen.dk/nyheder/  

 

 

...................................

5.7 2019 KRONISK WHIPLASH RUBRICERES UNDER SMERTER I ICD-11

I den kommende ICD-11 rubriceres smerter desværre ikke på linje med andre sygdomme. Smerte rubriceres heller ikke som en diagnose. Nej, smerte rubriceres som et symptom! Dvs. at patienterne ikke længere har en diagnose.

Slår man i ICD-11 op under ”chronic whiplash” i søgefeltet står der ”MG30.20 Chronic posttraumatic pain (underneden står der ”Chronic whiplash injury associated pain”). Det vil sige, at kronisk whiplash fremover placeres under kroniske smerter. 
Der nævnes mange andre symptomer - en blanding mellem fysiske og psykiske symptomer. Det virker ret forvirrende og synes at være et opgør i forhold til den tidligere meget skarpe inddelelig mellem fysiske og psykiske symptomer.


Under "Chronic posttraumatic pain" står der:
Kronisk posttraumatiske smerter er smerter, der udvikles eller øges i intensitet efter en vævsskade (involverer et traume incl. forbrændinger) og vedvarer ud over helingsprocessen, det vil sige mindst 3 mdr. efter vævstraumet. Smerten er enten lokaliseret til skadeområdet, udbredt til innervationsområdet for en nerve i områet eller refereret til et dermatom (efter operation/skade på dyb somatisk eller visceralt (organer) væv). Andre årsager til smerter, herunder infektion, malignitet osv. skal udelukkes såvel som smerter, der fortsætter fra et eksisterende smerteproblem.

Kronisk posttraumatisk smerte kan ofte være neuropatisk smerte. Selv om neuropatiske mekanismer er afgørende, bør denne type smerte diagnosticeres her. Den posttraumatiske ætiologi af smerten bør være sandsynlig, hvis det er valgt. Overvej at bruge koder i sektionen af kronisk primær smerte.

Kronisk primær smerte er kronisk smerte i en eller flere anatomiske regioner, der er karakteriseret ved betydelig følelsesmæssig lidelse (angst, vrede/frustration eller depressivt humør) eller funktionshæmning (forstyrrelse i dagliglivets aktiviteter og nedsat deltagelse i sociale roller). Kronisk primær smerte er multifaktoriel: biologiske, psykologiske og sociale faktorer bidrager til smertesyndromet. Diagnosen er hensigtmæssig uafhængigt af identificerede biologiske eller psykologiske faktorer, med mindre en anden diagnose bedre vil tage højde for de præsenterende symptomer. Andre kroniske smertediagnoser, der skal overvejes, er kronisk kræftrelateret smerte, kronisk postkirurgisk eller posttraumatisk smerte, kronisk neuropatisk smerte, kronisk sekundær hovedpine eller ansigtssmerter, kronisk sekundær organ smerte og kronisk sekundær muskuloskeletal smerte.

 

Desværre ser jeg, at whiplashskadede bliver endnu dårligere stillet med den nye ICD-11 klassifikation, fordi der nu også i WHO gives mulighed for, at læger rubricerer whiplash ud fra holdninger. Hvis lægen skønner, at ulykken/skaden ikke kan være årsagen til, at smerten fortsætter, lægges der op til, at smerten rubriceres som primær kronisk smerte, hvor der både er fysiske, psykiske og sociale faktorer, der spiller ind.

Der står oven i købet, at diagnosen er hensigtsmæssig uafhængigt af identificerede biologiske eller psykosociale faktorer, med mindre en anden diagnose bedre kan tage højde for symptomerne. Men igen er det jo et holdningsspørgsmål!

 

Kilde: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/849253504


To danske smertelæger har i de senste 10 år siddet med i arbejdsgruppen omkring smerter. Jeg tror desværre, de ikke har overvejet, hvad der vil ske med de sygdomme, der ikke længere er en diagnose, men et symptom. 

Personligt frygter jeg, at der fremover ikke vil blive forsket i whiplash, og at diagnosen efterhånden vil uddø. Den er jo allerede væk. 
Der går årtier, før der laves en ICD-12. I den tid kan der nå at ske utroligt meget. Det er ikke sikkert, det er til whiplashskadedes fordel. Desværre. 

 

...............................................


16.6 2019

ULYKKESPATIENTFORENINGEN PSYKIATRISERER STADIG WHIPLASHSKADEDE

UlykkesPatientForeningen har nedsat et forskningsråd bestående af 11 medlemmer. Bla. Helge Kasch, som har været skrevet om whiplash i Retsslægerådets skrift ”Whiplash 2016”, hvor kan  kalder whiplash for ”en af de nye sygdomme”. Det er en række sygdomme, som en gruppe læger talte om omkring årtusindeskiftet. Sygdommene har fokus på kvinder.

En aldrende smertelæge fra Allevia, som deltager også. Jeg har fundet hans navn i forbindele med Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, dog mange år tilbage.

Lars Uhrenholt kan trække det hele i den rigtige retning?! Det kan man håbe, at han har format til.

Men også Lars Elmose, som er psykolog og forsket i psykiske aspekter ved whiplash, deltager i forskningsrådet.

Lige nu har UlykkesPatientforeningen et forskningsprojekt i gang som de kalder for ”Forebyggelse af vedvarende gener efter piskesmæld”. I projektet undersøges, ”om man kan forebygge vedvarende gener med en målrettet behandling lige efter ulykken”.


Personer, der har været udsat for et whiplashtraume og har nakkesmerter og relaterede begrænsninger, kan deltage. ”Behandlingen er specialudviklet til forebyggelse af vedvarende gener og begrænsninger efter piskesmældsskader og lignende nakketraumer med fokus på smertehåndtering og optimering af funktion. Denne form for behandling tidligt efter ulykken kan mulighevis mindske langvarige begrænsninger både af fysisk og psykisk karakter”.

Effekten skal måles vha. spørgeskemaer.

En del af projektet bliver at udvikle relevant materiale til patienter og klinikere. Det sker vha. indsamling af relevant viden via en række interviews af medlemmer af foreningen og deltagere i projektet som klinikere på Specialhospitalet i Rødovre.


Resultaterne foreligger i løbet af 2019.

Projektleder er psykolog og ph.d. Tonny Elmose Andersen.
Projektet er delvist støttet af Trygfonden.

Kilde: https://www.specialhospitalet.dk/forskning/forskningsaktiviteter/forebyggelse-af-vedvarende-gener-efter-piskesmaeld/

MINE KOMMENTARER:
Det er dybt trist at se, at UlykkesPatientForeningen fortsætter deres psykiatrisering af whiplashskadede. Foreningen er stor, fordi den er støttet af forskellige interessenter. For at få støtte skal de leve op til bestemte krav. Trygfonden, som støtter projektet, støtter også i meget stor udstrækning afdelingen for Funktionelle Lidelser, den tidligere Forskningsklinik for Funktionelle Lidelser. Vi ved alle, at de selvfølig er interesserede i, at whiplashskadede får en psykiatrisk diagnose, så muligheden for at få erstatning forringes. 

Jeg synes, det giver en enorm magtesløshed, at de fortsætter på den måde. Hvis vi skal det til livs, må vi arbejde endnu mere for at få whiplash fri af ”funktionelle lidelser”.

Jeg er utroligt glad for, at Whiplashforeningen ikke er støttet af fonde, der kræver noget til gengæld. Desværre er foreningen heller ikke støttet ret godt af de whiplashskadede. Flere burde blive medlemmer, så muligheden for fx at ansætte et menneske til at hjælpe med at få budskabet om whiplah langt længere ud, eksisterede. Som det er nu, er det dog udelukkende frivillige, der gør en indsats.

Det er begrænset, hvad nogle få mennesker kan gøre.
Jeg har selv ydet en stor indsats med spørgeskema, hvidbog om whiplash, film og hjemmeside. Lige nu sendes link til whiplashguide og hjemmeside ud til utroligt mange forskellige fagpersoner, styrelser, fagforeninger, andre foreninger med interesse i whiplash/risiko for at få whiplashskadede, til kendisser, der selv har whiplash etc. etc. Nu kommer turen snart til pressen. Så får vi se, om der kommer nogle reaktioner på det. 

Det kunne være fint, hvis der er flere, der kunne give en hånd med, så mulighederne for at nå længere ud blev meget større. 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE