Nyere forskning i whiplash og smerter

Skader ved whiplash kan bl.a. ses vha. DMX - læs mere om denne og andre undersøgelsesmetoder under nyere forskning i undersøgelsesmetoder længere ned i afsnittet

NYERE FORSKNING I WHIPLASH, BEHANDLING OG SMERTER

INDHOLD:

1. Nyere forskning i whiplash
2. Whiplash og sikkerhedssele
3. Whiplash og fibromyalgi
4. Eksempler på forskning i nogle af de andre lidelser, der ligesom whiplash også kaldes funktionelle lidelser (fibromyaligi, kronisk smerte, bækkenløsning, irriteret tyktarm m.fl.)
5. Smerteforskning



Allerførst vil jeg lige gøre opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen - som øverste sundhedsmæssige instans i Danmark - i deres skrift "Redegørelse om Whiplash", http://www.sst.dk/publ/Publ2000/whiplash/kap02.html 
IKKE refererer til nyere forskning, men til litteratur fra før årtusindeskiftet. Redegørelsen har ikke været ændret siden år 2000. Det siger lidt om, hvordan whiplash betragtes i dag! Min store frygt er, at det skyldes, at de afventer resultater fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser.

Fakta er dog, at der heldigvis stadig i udlandet forskes i de fysiske aspekter af whiplash. 
Her er f.eks. en artikel fra 2006, som er værd at læse!!! Hvis man er i tvivl, om man har øvre nakkeskader eller ej! 
http://www.lfn.no/pdf/PainResManage_2006-No11_BengtJohansson_NikolaiBogduk_Oversettelse-AliceReite.pdf

Foredrag af amerikansk forsker om TAO protein og whiplashskade
Læs længere nede i teksten om teorierne om hjerneskader som følge af biokemiske ændringer i hjernen som følge af whiplashskade (Marianne Sandbergs forskning). Også teorierne om mikroglia kan hænge sammen med det, Bennet Omalu taler om.

 Her følger det, jeg løbende finder om nyere whiiplashforskning:

 

1. NYERE FORSKNING I WHIPLASH

 

2017 KIROPRAKTOR ERLING PEDERSEN-BACH SKAL INDGÅ I ET DANSK FORSKNINGSPROJEKT VEDR. DMX 

Kiropraktor Erling Pedersen-Bach fra Specialklinikken i Rebild skal nu indgå i et forskningsprojekt med Aalborg Universitet, som skal munde ud i:
1. at whiplashskader kan obejktiviseres og diagnosticeres vha. DMX (Digital Motion X-Ray), som en en røntgenundersøgelse under bevægelse. Se videoen øverst på denne side! 
2. at der lavet en computormodel af normale nakkebevægelser og bevægelser i den skadede nakke
3. en sammenligning af forskellige behandlinger efter whiplashskader mhp. vurdering af, hvad der virker bedst 

http://www.specialklinikkenrebild.dk/ 

Inklusionskriterierne i forskningen er, at man er skadet efter whiplash, har nakkesmerter, er invalideret og har ringe livskvalitet. 

Det er meget spændende forskning. Ikke mindst er det fantastisk, at det kommer til at foregå på dansk jord, fordi det kan gå hen og blive et forskningsprojekt, der kan få betydning for alle whiplashskadede på verdensplan! 

.........................................................................................................

2017 - SVENSKE FORSKERE KAN HJÆLPE 60 % EFTER EN WHIPLASHSKADE

En helt unik metode til at hjælpe whiplashskadede er udarbejdet ved Linköping Universitet. 

Tre forskere har fundet en metode, der drastisk kan hjælpe whiplashskadede. En del patienter med svære symptomer er blevet helt symptomfrie, og nu arbejder de på, at endnu flere kan hjælpes.
Når fysioterapi ikke virker og indtaget af smertestillende præparater har ramt loftet, har patienterne fået at vide, at ”de skal lære at leve med smerten”. Men nu sker der store gennembrud på området.
De tre forskere har nemlig udviklet en metode, der ser ud til at kunne hjælpe mange af disse patienter. 
Noget har de tre forskerne selv udviklet. Andet har det fået fra andre lande og studier. Men helheden er deres egen, siger læge og fysioterapi Gunnel Petersen, som sammen med forskerne professor Anneli Peiosson, leder af forskerteamet og udvikler af ultralydsteknikken, samt Maria Landén Ludvigsson, der også er læge og fysioterapeut.
Efter whiplashskade og langvarig smerte forandres nakkemusklernes måde at arbejde på. Med en ny ultralydsteknik kan man nu se selv de dybeste af de fem-seks muskellag i nakken. Musklerne fungerer som et slags korset for de øvrige muskler og står for 70 % af nakkens stabilisering. Ved whiplashskade sker det, at musklerne ”lægger sig i dvale”/bliver inaktive. Det medfører, at hele ordenen i nakken forstyrres og patienten kan opleve, at skaden bliver værre, selv flere år efter ulykken. 
Nakken kan betragtes som en stilk, der stabiliserer hovedet, som vejer 4-5 kilo.
Forskerne har udviklet et specielt træningsprogram og via smertefri ultralydsundersøgelse kunnet lokalisere hvilke muskler, som ikke længere arbejder.
Øvelserne, som de skadede har fået, er enkle øvelser, som kan udføres i hjemmet.
Studiet er foretaget i 2011-2013. Træningsprogrammet varede 12 uger. Smerten var derefter halveret; men nogle er stadig symptomfrie.
Nu kommer der yderligere et studie. I Mellemsverige uddannes 30 fysioterapeuter lige nu. 140 patienter skal være med i studiet, hvor man bla. vil underøge hvor godt et webbaseret træningsprogram fungerer. Et sådan program er praktisk, hvis man bor langt væk - og billigere for de involverede.
Kilde: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/sa-far-whiplashskadade-hjalp-om4591280.aspx

.................................................................................. 

2015 - KRONISKE SMERTER SAMMEN MED PTSD/ANGST/DEPRESSION SKYLDES MÅSKE SENSIBILISERING FORÅRSAGET AF ET "ALARMBEREDSKAB" I BESTEMTE CELLER I HJERNEN (SÅKALDTE MIKROGLIA)
American Academy of Pain Management har i 2015 offentliggjort en artikel, som kæder kroniske smerter, PTSD, angst og depression sammen. Personer, der lider af både kroniske smerter og PTSD og/eller angst og/eller depression, er særligt resistente overfor behandling. Forskning viser denne sammenhæng. 
F.eks. led 52 % af personer med depression i en undersøgelse også af kroniske smerter, og 65 % med kroniske smerter led også af depression. 
Både smerter og depression fører til nedsat mængde grå substans i hjernen. Efter vellykket behandling er der tegn på, at den grå substans atter øges. Problemet er dog, at tilstanden er svær at behandle.
 
På den baggrund har de opstillet en hypotese om, at kroniske smerter sammen med en eller flere af de nævnte psykiatriske lidelser, fører til gensidigt forstærkende neuropatologiske processer (sygdomsprocesser i nervesystemet) og til et centralt sensibiliseringssyndrom (CSS). Disse sygdomme kan nemlig hver især aktivere såkaldte mikroglia (celler, der hjælper med at fjerne beskadigede celler i hjernen efter f.eks. traume eller infektion) som et led i immunsystemet. Central sensibilisering betyder, at smerteprocesser opretholdes i lang tid efter, at den påvirkning, der førte til smerten, er ophørt, og den lokaliserede smerte kan blive universel. Immunsystemet er på overarbejde, og man kan tale om en antiinflammatorisk proces. 

Mikroglia er involveret i processer, der både involverer udvikling og vedligeholdelse af nervesystemet, mens det samtidig udgør det medfødte immunsystem i centralnervesystemet. Mikroglia aktiveres intenst efter f.eks. et truame mod hjernen. For hver gang mikroglia aktiveres, er beredskabet forøget. Cellerne er parate til "hurtig udrykning". Man taler om, at de har en langsigtet hukommelse, og at dette kan være medvirkende til opretholdelsen af kroniske smertelidelser.  

Central sensibilisering skyldes sjældent en enkelt ting. Mikroglia kan aktiveres af mange forskellige ting, traumer (både fysiske og psykiske), iltmangel, neurodegenerative lidelser som Alzheimers, Parkinsonisme, demens og sklerose samt af infektioner, toxiner (giftstoffer) og medicin som f.eks. morfin (opioider). Faktisk har undersøgelser vist, at udvikling af tolerans overfor morfin kan være forårsaget af mikroglia. 

Desværre kan man endnu ikke diagnosticere patienter med CSS, idet man ikke kan måle biomarkører herfor. 

 

Mht. behandling er der intensiv forskning i gang for at identificere medicin, der kan afhjælpe tilstanden. Indtil videre har man fundet tre forskellige præparater, der kan nedregulere mikroglia og sænke inflammationen. Det drejer sig om opoidantagonister (præparater, der ophæver morfins virkning), et bredspektret antibiotika samt et blodtryksnedsættede præparat. Alle tre medicamenters virkning undersøges p.t. 
En undersøgelse viser også, at opioidantagonisten kan være anvendelig til behandling af fibromyalgi.  

Er hypotesen om mikroglia korrekt, må kroniske smerter fremover betragtes som en fysisk sygdom. 
http://www.aapainmanage.org/resources/articles/microglia-pointing-us-toward-a-new-paradigm-for-understanding-and-treating-chronic-pain-and-depression/ 
 


2014 - NY WHIPLASHFORSKNING PÅ VEJ - OVERRIVNING AF NAKKEFÆSTER VED WHIPLASH

En dansk forsker er i gang med en undersøger afdøde efter whiplash. Vedkommende har fundet ud af, at kraniefæsterne er rykket over og ikke kan gro sammen igen. 
Jeg har tidligere fået fortalt af Lars Uhrenholt, at der er nyt i vente mht whiplash. Han kunne dog ikke fortælle hvad eller hvem. Måske er det førnævnte forskning, Lars Uhrenholt forventer sig meget af. Han har selv undersøgt afdøde efter ulykker og fundet skader, der ikke hverken kan ses med det blotte øje eller med de tilgængelige undersøgelsesmetoder. 
(Nakkefæsterne sidder der, hvor du med to fingre ved kraniekanten (lige over hårgrænsen) kan få fat i den muskel, der forløber på hver sin side af nakken. De samler sig på hver side af "hulrummet" i nakken og hæfter sig på kraniekanten)

 

2014 NY FORSKNING VISER, AT DER SKER BIOKEMISKE ÆNDRINGER I BÅDE ORGANERS OG HJERNENS FUNKTION EFTER WHIPLASHSKADE
Civilingeniør i biokemi og cellekemi Marianne Sandberg har skrevet to indlæg til Folketinget efter høringen i funktionelle lidelser i marts 2014.

Hun har i to år forsket i internationale studier og lægelige publikationer for at finde forklaring på Per Finks observationer, og hun har nu indsamlet tilstrækkelig dokumentation til at eliminere BDS diagnosen som en fejltagelse. 
Hun har gennemgået ca. 1000 publikationer og har lavet en ny hypotese om whiplash. Hun antager på baggrund af studierne, at whiplash er et neurobiologisk syndrom. I neurobiologi arbejdes med, hvad der sker på cellernes overflade i f.eks. hjernen og centralnervesystemet. Disse ændringer bliver et selvforstærkende syndrom, hvis de ikke stoppes i tide. 

Der skal en ny sammenhæng til, siger hun. En ny og veldokumenteret forklaring af sammenspillet mellem det øverste af rygsøjlen, hjernen, sanserne, immunforsvaret, organerne og psyken hos patienter med skader efter kollision, fald eller lignende. Rent lægeligt kan man nu forklare, hvad der sker i kroppen på mennesker efter kollisioner, nemlig en lavine af fysiske kædereaktioner via hjernen gennem måling af biokarkører. Det er primært undersøgt hos rotter.

Dette fund fører til ET PARADIGMESKIFTE i forhold til, hvordan man ser på whiplash. Hun forsker som tidligere nævt i biomarkører og går nu sammen med 15 førende internationale professorer på området. Fra det øjeblik de er samlet, kan de i løbet af ca. 5 år ændre synet på whiplash.

Hun siger, at whiplash hører ind under 8-10 forskellige lægelige specialer, hvilket skaber stor forvirring. Hun er enig med FFL i deres observationer af patienterne; men her stopper deres enighed. 

Whiplash er en kemisk ubalance i hjernen, som starter i ulykkesøjeblikket samt et neurologisk/endokrinologisk fænomen, som er mere kompliceret end diabetes, hvis det bliver kronisk. Der kan laves funktionelle hjernescanninger enkelte steder i landet. Disse scanninger bekræfter hendes forskning. 

Anerkendte neurologer fra USA, er netop ultimo 2013 kommet med nye funktionelle MR-scanninger,hjerneobduktioner koblet med biokemiske observationer, der matcher hendes forkning. 

"WHIPLASH er altså en BIOKEMISK sygdom. Der er tale om biokemisk ubalance i hjernen, som berører hele nervesystemet. Udover blot sanserne og hukommelsen. Det involverer organerne, og WHIPLASH bliver dermed ligeså alvorlig og ligeså fysisk som diabetes" skriver hun.

Biokemiske ændringer på dagen for ulykken er årsagen til forandringerne. 
"Selvom symptomer vil blive værre, når patienterne sættes under pres, så har patienterne ikke selv opfundet de mange fysiske lidelser. Det er på tide, at de mange lægevidenskabelige specialer begynder at samarbejde, så disse patienter kan få afklaret ALLE deres symptomer på en gang. 
I dag ses de af op til 8 forskellige læger!I dag er der læger med helt andre specialer end WHIPLASH lidelse, som pludselig finder ud af at halvdelen af deres patienter har WHIPLASH. Sådan lidt af en hovsa oplevelse....og de er begyndt at publicere det.

Hun mener, der bør laves standardiseret dokumentation og reelle målinger af biokarkører på patienterne, FØR man kan anvende diagnosen BDS, som ikke kan dokumenteres. Med BDS diagnosen vil yderligere 6-8 oragn/hormonelle sygdomme hos patienter efter kollisioner ud over dem, der blev nævnt på høringen, kunne overses. 


Behandling af whiplash med beroligelse er udelukkende placebo. Hverken kognitiv terapi eller mindfulness terapi gør whiplashskadede raske. Nogle kan få en bedre livskvalitet; men raske bliver de ikke. 

Per Finks diagnose går ud over ca. 50.000 patienter, der efter gentagne sammenstød (hovedstød, fald fra hest, whiplash traume fra trafikuheld) får såkaldt Central Hypersensitivitet (overfølsomhed stammende fra hjernen) som tegn på ublalance i hjernen og nerverne i rygsøjlen (CTE). De er i højrisiko for kronisk dårlig hjerne (fundet ved obduktion af patienter med gentagne stød mod hovedet. De danner proteinet TAO, det samme protein, man finder ved ALS. Alzheimer og Parkinsonisme. Med TAO vil man snart kunne bestemme, hvor tidligt de udvikler CTE. 

Det betyder ikke, at man som whiplashskadet får Alzheimer, Parkinsonisme eller ALS. Det betyder blot, at det samme protein kan findes hos whiplashskadede, som man kan finde hos disse sygdomsgrupper med hjerneproblemer. 
Da man fandt ud af dette i USA, kom hele USA på den anden ende.
Her er et link: https://www.youtube.com/watch?v=pOKvhcBelwQ
Det har udvilket sig til en skandalesag i forhold til NFL football. Måske kan BDS diagnosen føre til en lige så stor skandalesag i Danmark. Vi taler om menneskerettigheder.

Fysiske eller kemiske påvirkninger af hjernen medfører fysisk (biokemisk) forandring i hjernecellerne, som ændrer stofskiftet. 
Per Fink overser, at en ny fysisk sygdom (muligvis CTE eller ME), som involverer organerne og som ændrer hjernekemien. Lige efter et trafiksammenstød - whiplash og uden besvimelse) sker der ændringer i cellestofskiftet. Derfor kan man ikke kalde disse patienters lidelser for psykosomatiske. I dag ved man, at f.eks. diabetes har følgelidelserne depression og organproblemer. Det samme gør sig gældende for whiplash.

Marianne Sandberg har i april 2013 organiseret World WHIPCON og er ved at lægge sidste hånd på advokatarbejde. Yderligere oplysninger kan fås på:
ms@whipcon.dk.
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/bilag/341/1351396.pdf

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/bilag/274/1333457/index.htm 
Hun har nu fået 20.000 kr til sin forskning af PTU, som også har en stor artikel i deres medlemsblad, hvilket er en meget positiv udvikling.

http://www.ptu.dk/fileadmin/FILER/PDF/ISSUU_PDF/LIVTAG_2014/Livtag_3_2014.pdf


 

2014 - BIOKEMISKE ÆNDRINGER I HJERNEN EFTER WHIPLASH
Det, jeg skriver her, stammer fra en lille video, som du kan se nederst i afsnittet under punkt 6, med dr. Bennet Omalu, som er en amerikansk læge, der har fundet ud af, at de mennesker, der spiller amerikansk fodbold, får hjerneskader. Det hænger sammen med Marianne Sandbergs forskning. Se ovenfor.

Det startede med, at han var med til obduktion af en berømt NFL spiller, der døde. Senere kom der endnu en. Han begyndte at forske i NFL spilleres hjerner, og han har fundet frem til en ny lidelse, nemlig CTE - chronic traumatic encephalopati. En lidelse, der opstår efter alle traumer mod hjernen - også efter whiplash. Det skyldes, at de skader, der sker ved traumet med tiden ændrer kemien i hjernen. TAO er et normalt protein i hjernen; men efter traumer dannes en unormal form for TAO, som nedbryder hjernen. Det kan måles i blodet. 
Symptomerne på CTE er:  Svimmelhed, tinnitus, sløret syn, søvnproblemer, depression, nedsat mørkesyn etc. Præcist som whiplashsymptomer!!! (Min konstatering). 
2-3 mdr efter traumet begynder hjerneceller at dø pga TAO. 
Derefter kan komme: Sprogproblemer, hukommelsesproblemer, funktionstab, sociale og økonomiske problemer, rastløshed, koncentrationsproblemer, humørsvingninger, depression. (Som også ses efter whiplashtraumer). 
Han har kun ét bud på behandling endnu, og det er lægemidlet Lithium, som er et psykofarmaka. Det forhindrer rent biokemisk den proces, der fører til det dårlige TAO; men det er endnu ikke forsøgt. Han er forsker, ikke kliniker. 
https://www.youtube.com/watch?v=pOKvhcBelwQ

 

 

2012 - DER ER INGEN FORSKEL PÅ MÆND OG KVINDER MHT COPING EFTER WHIPLASH SOM KAN FORKLARE UDVIKLING TIL KRONISK WHIPLASH
Det epokegørende ved denne forsning er, at den stammer fra forskningsklinikken for funktionelle lidelser, som i forskningen undersøger, om kønsforskelle i håndtering af whiplashtraumet har betydning for udvikling af kronisk whiplash.  

740 patienter er undersøgt max 5 dage efter traumet samt efter 3 mdr. og 12 mdr. 
De finder INGEN forskel på, mænds og kvinders håndtering af deres whiplahtraume, der kan forklare, at der er forskellig prognose forhhv mænd og kvinder!!! 
De har dog fundet, at det er klinisk relevant at foretage yderligere forskning i, hvilken indflydelse hhv "katastrofetænkning" og "bøn og håb" har for prognosen. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21715200


2012: AMERIKANSK FORSKNING VISER, AT HJERNESKADER KAN MEDFØRE NEDSAT HORMONPRODUKTION I HYPOFYSEN.

Det meget interessante ved denne forskning er, at også mange whiplashskadede har en hjerneskade uden at vide det. Skaden forårsages af whiplashbevægelsen.
Amerikanske forskere har fundet ud af, at de hjerneskadede mennesker har nedsat produktion af hormon fra hypofysen (som regulerer skjoldbrugskirtlen og binyrerne). Af de, der har nedsat hormonproduktion fra start, øges hormonproduktionen atter hos 58%. 
MEN de, der ikke har nedsat hormonproduktion fra start, er undersøgt igen efter ét år, og da er hormonproduktionen nedsat hos 52 %. 
Især væksthormon påvirkes. Nedsat væksthormon kan medføre depression, dårligere livskvalitet, lavere energi, større træthed og dårligere følelsesmæssig trivsel - sammenlignet med hjerneskade patienter med normale hormonelle niveauer.
I milde tilfælde af hjerneskader vil symptomerne ikke være til stede i starten, men udvikler sig over tid. 
Overlevende fra traumatisk hjerneskade lider ad et bredt spektrum af fysiske, psykiske, kognitive og følelsesmæssige underskud, der spænder i sværhedsgrad fra mild til lammende.
I konventionel medicinsk behandling og rehabilitering opnås ikke opsving af betydning, når den akutte fase er overstået.
Når hormonbalancen genoprettes, har forskningen vist, at der opnås betydelige forbedringer i alle facetter.
På trods af stærke beviser for virkning hormonbehandling, forbliver konventionelle læger desværre uvillige til at yde denne vitale terapi.
http://www.lef.org/magazine/mag2012/jan2012_Using-Hormones-Heal-Traumatic-Brain-Injuries_01.htm (fundet på facebookgruppen Whiplash, hjernerystelse og naturlige løsninger)
Så vidt vides, er der ingen danske læger, der går ind for denne behandling! Endnu! 

 

Operation for whiplashrelateret migræne i USA
Læs mere om disse operationer i teksten nedenunder.

2012: EN AMERIKANSK NEUROKIRURG KAN BÅDE DIAGNOSTICERE OG AFHJÆLPE KRONISK HOVEDPINE HOS WHIPLASHSKADEDE.
Neurokirurgen hedder Joel Franck og holder til i Panama, Texas. Du kan se en video med ham nederst i afsnittet - punkt 5. 
I oktober 2012 fremlagde han sine resultater på en kongres i Illinois for neurokirurger.
Han har fundet ud af, at kronisk hovedpine efter en whiplashskade kan skyldes skader på ligamenterne mellem 1. og 2. nakkehvirvel - de alare ligamenter og/eller transversus ligamenterne. 
Skaderne diagnosticeres ved hjælp af digital videofluoroscopy (DMX), blandt andet ved fotografering "gennem munden" samt ved positional MRI (MRI-scanning under bevægelse og i forskellige positioner). 
Den stabiliserende operation, som er minimal invasiv, foretages ligeledes under røntgengennemlysning, så de to skruer og bensplinter kan placeres korrekt. Leddet gøres således stift. 
31 patienter er behandlet efter, at der var fundet forskydning på over 4,5 mm mellem 1. og 2. nakkehvirvel. 35% havde flere skader. Alle havde kronisk migræne og nakkesmerter. 97 % havde symptomer på tryk på nerver eller rygmarv forud med en reduktion på 94% efterfølgende. 65% havde objektive tegn på tryk på nerver eller rygmarv og de forsvandt hos 100% efterfølgende. Indlæggelsestiden var gennemsnitlg 1,2 dage. 2 fik komplikation i form af overfladisk sårinfektion.
Resultaterne har været dramatiske, idet de fleste er vendt tilbage til skole og arbejde.
http://w3.cns.org/dp/2012cns/1436.pdf

Der ligger to små film på Y-Tube om ovenstående neurokirurg. Én om funktionel røngten-undersøgelse og diagnosticering af skaderne.
http://www.youtube.com/watch?v=dbjrVz5tvnY
Èn om operation.
http://www.youtube.com/watch?v=a6nXweqJIdA

Det, han gør er i og for sig ikke epokegørende. Allerede i 2003 fandt dr. Krakenes
og Kaale m.fl. en metode til at se samme ledbåndsskader. Dr. Franck henviser da også til deres forskning i ovenstående artikel fra kongressen i Illinois.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14616208
De gik dog ikke videre med det, idet det var meget kontroversielt

Jeg selv har fået påvist sådanne skader under en røntgennemlysning i Tyskland i 2007og blev også efterfølgende opereret, men med et langt større indgreb. Også min hovedpine forsvandt som dug for solen sammen med alle de andre symptomer, jeg havde på tryk på rygmarven.  Det kan du evt. læse mere om i min bog "Tag piskesmæld alvorligt" og på denne hjemmeside.

Det glæder mig, at det nu ser ud til, at denne forskning og behandling på sigt kan udvikles til at være "stuerent"!!! Forhåbentlig også i Danmark.


2011 - FORSKNING I KÆBESMERTER HOS WHIPLASHSKADEDE

Ved hjælp af dyreforsøg og afdøde, har N. Bogduk påvisk skade i kæbeled hos patienter med whiplash. 

Undersøgelserne viser, at et bredt spektrum af skader kan ramme kæbeleddene i en trafikulykke. Studierne er blevet sammenlignet med raske frivillige personer vha biomekaniske studier. 
Kliniske undersøgelser har vist, at kæbeledssmerter er meget udbredt bland paitenter med kroniske nakkesmerter efter piskesmæld, og at denne smerte med held kan elimineres vha radiofrekvens neurotomy. 
Konklusionen er, at der er evidens for, at skader på kæbeleddene er almindelige efter whiplash og kan være årsag til kroniske nakkesmerter efter whiplash.  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22020612


2011 - TEORI OM, HVORFOR NOGLE WHIPLASHSKADER BLIVER KRONISKE
Jeg er "faldet over" en teori om, hvorfor nogle whiplashskadede bliver kroniske, og andre ikke. Teorien er udarbejdet af en øre-næse-hals specialist, Carsten Tjell sammen med en fysioterpeut og en cheflæge. Den er offentliggjort i Journal of Whiplash & Related Disorders. 

De mener, at dem, der udvikler kronisk whiplash, har en betydelig overaktivitet af de vigtigste dybe muskler i kraniocervicalovergangen (overgangen mellem nakke og hoved). Årsagen mener de skal findes i en overstrækning af de alare ligamenter og muskelfæster (de ligamenter, der holder 1. og 2. nakkehvirvel på plads i forhold til hinanden). Dem, der får det godt igen, har ikke de samme skader. 
Kontrolsystemet for ligevægt kan pga skaderne ikke hvile, men er i konstant aktivitet. Dette fører til svimmelhed, fordi kontrolsystemet for ligevægt er under konstant krydsild fra misvisende signaler fra de skadede musklerfæster og ledbånd. Hjernen opfatter nakken som instabil og sender konstante signaler, som fører til konstante muskelspændinger i nakken. Der opstår simpelthen en ond cirkel. 
Carsten Tjell har tidligere påvist, at han kan skelne mellem dem, der har whiplashrelaterede skader og dem, der har ikke-traume relaterede nakkeproblemer. Dem med whiplash er ikke i stand til at følge en kuglepen, der bevæges, med øjnene. Det kan de andre derimod. 
Forfatterne mener, at whiplashskadede kan trænes med en meget lav grad af sensomotorisk træning, balancetrænig samt nøje kontrolleret afspændingstræning under nøje kontrol i starten. Så snart patienten får ukoordinerede bevægelser, rystelser eller symptomforværring stoppes træningen. Progressionen i træningen skal foregår meget stille og roligt.
http://www.lfn.no/Pdf/nakkenytt/Nakkenytt%201%202012.pdf 


2011 - FORSKNING I LÆSIONER FORÅRSAGET AF WHIPLASHBEVÆGELSEN
Læsioner i forskellige væv er blevet dokumenteret i mange undersøgelser i dyr, kadavre, raske forsøgspersoner og patienter. De fleste læsioner kan ikke ses med eksisterende billeddannende teknikker. F.eks. er læsioner i kæbeleddene blevet forudsagt af bioerergetiske undersøgelser og valideret gennem dyreforsøg. 

For kæbeledssmerter er en gyldig diagnostisk test og en gennemprøvet behandling til rådighed. 
Også læsioner i dorsalrodsganglier, diskus, ledbånd, muskler, arterier er veldokumeneret i biomekanisk og ved obduktion, men her er igen gyldig diagnostisk test tilgængelig til at vurdere deres kliniske relevans. 
Andelen af WAD (whiplash assocatied disorder) ,hos hvem vedvarende læsion er den afgørende faktor for igangværende symptomer, er ukendt. Psykosociale faktorer, stress reaktioner og generaliseret hyperalgesi (øget smertefølelse) har også vist sig at forudsige WAD. 
Konklusion: Der er dokumentation for en læsion-baseret model i WAD. Mangel på synlige indetificerbare vævsskader udelukker ikke tilstedeværelsen af smertefulde læsioner. Den bedste tilgængelige dokumentation vedrører kæbeledsmerter. Den kliniske relevans af andre læsioner skal løses ved fremtidig forskning.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22020601

2011 - WHIPLASHSKADEDE BLIVER IKKE MERE SYGE AF AT ANLÆGGE ERSTATNINGSSAG
Det viser sig, at det er en myt, at whiplashskadede bliver mere syge, hvis de får erstatning for deres skader. En analyse fra University of Queensland i Australien viser, at der IKKE er beviser for, at whiplashpatienter bliver mere syge, når de har anlagt en erstatningssag. Det er en myte, men en sejlivet en af slagsen. http://www.medicaljournals.se/jrm/



2011 SMERTER FÅR MUSKLER OG NERVER I HALSEN TIL AT OPFØRE SIG UNDERLIGT
Det viser forskning fra Lund Univeristet. Forskningsforsøg fra Lund Universitet viser, at smerter i halsmusklerne får både muskler og nerver til at opføre sig underligt. 

Patienter har fået en indsprøjtning med saltvand, som fremkalder kusntigt smerte. Det er kun sprøjtet ind i den ene side af halsen. Derefter har de mål nervers og musklers aktivitet på begge sider af halsen. Det viser sig, at den smertende muskel er længere om at komme i gang, ligesom det tager betydeligt længere tid at få den til at slappe af igen. Den bliver i stedet ved at trække sig sammen. Dette kan også være forklaringen på, at whiplashskadede med kronniske smerter ofte har problemer med balancen, ligesom de kan have svært ved både at koordinere bevægelser og at orientere sig. Patienten kan - trods forsøg herpå - ikke slappe helt af i halsmusklerne. Det lader sig ikke gøre, fordi nerverne bliver ved med at sende signaler ud, som ikke kan kontrolleres med viljens kraft.
http://www.ptu.dk/fileadmin/FILER/PDF/Whiplashforskningen_rykker_markant.pdf


2
010 - HJERNESCANNING HOS WHIPLASHSKADEDE VISER MALFORMATION I HJERNEN
Amerikanske forskere har undersøgt 1200 mennesker med hjernescanninger. De 600 havde været udsat for et whiplashtraume, de øvrige 600 var kontrolgruppen. Det viser sig, at scanninger i stående stilling hos patienter med whiplashtraume afslørede, at over 23% havde en såkaldt Chiari malformation - en udposning i hjernen - i stående stilling, mod 9% i liggende stilling. I kontrolgruppen var tallene i både liggende og stående stilling kun ca. 5 %. 

Resultaterne af tidligere forskning på psykosociale årsager til kroniske smerter efter piskesmæld sandsynligvis beskæmmede, der den ikke tager højde for et eventuel neuropatologisk grundlag for symptomerne.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20545453
En af forskerne, dr. Kornel, skriver i Spine, at en sådan misdannelse kan være ganske smertefuld og true patientens helbred. Det kan give symptomer som hovedpine, nakkesmerter, følelsesløshed, nedsat kraft og snurren i en arm. I nogle få tilfælde kan der også være nedsat kraft i ben samt hjerne-dysfunktion. " Dr. Kornel opfordrer alle, der får piskesmæld til at opsøge en læge med det samme! 
http://www.lipcon.com/news/new-study-finds-whiplash-caused-brain-injury-in-over-20-percent-of-cases.html 


2010 - FASTKLEMNING AF SPINALE NERVER ELLER KOMPARTMENTSYNDROM AF EN HALSMUSKEL KAN MEDFØRE KRONISKE INVALIDERENDE SMERTER EFTER WHIPLASHTRAUME
Forskning viser, at nerver kan komme i klemme og/eller en halsmuskel kan svulme op pga væske (forårsaget af f.eks. blødning eller ødem) forbindelse med et whiplashtraume. Begge dele kan forårsage kroniske invaliderende smerter. Ingen af delene kan diagnosticeres. Forskningen viser, at kirurgisk behandling giver varig lindring. Både i forhold til smerter, hovedpine, svaghed og stivhed. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20374624


2009 - LOKALBEDØVELSE AF TRIGGERPUNKTER I NAKKEN GIVER SMERTELINDRING HOS WHIPLASHSKADEDE
I et forløbigt og lille studie af 17 patienter med whiplashskade og 10 krontrolpersoner uden skade har amerikanske læger påvist, at lokalbedøvelse af triggerpunkter (et net af følsomme og ømme punkter) giver øget bevægelighed på gennemsnitlig 49% i alle regninger i nakken hos de whiplashskadede. Lysfølsomheden forsvandt desuden hos 7 ud af 9 patienter. Virkningen er midlertidig, men det er muligt, at kirurgisk fjernelse af triggerpunkterne kan være en løsning. Det forudsætter dog yderligere forskning.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19389231


2007 - DANSK KIROPRAKTOR FINDER - HOS AFDØDE EFTER ULYKKER - NAKKESKADER, SOM ER BLEVET FUNDET VHA ALMINDELIGE UNDERSØGELSER

I Danmark har kiropraktor og ph.d Lars Uhrenholt forsket i afdøde. Ved dissektion har han fundet skader i nakken, som ikke kunne ses hverken ved almindelig obduktion eller med de undersøgelsesmetoder, der anvendes i dag. Kritikerne mener, at man ikke kan sammenligne døde med levende personer, idet muskelværnet hos levende måske medvirker til at undgå skader. At de skader, han har fundet, hverken kan ses med det blotte øje eller med eksisterende undersøgelsemetoder, taler dog for sig selv.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. WHIPLASH OG SIKKERHEDSSELE

 

Den hidtil bedst beskrevne og hyppigste årsag til whiplash er påkørsel bagfra i personbil i byzonetrafik [i]. Det er oftest den, der beskrives.  En sådan påkørsel afstedkommer en pludselig opadgående bevægelse af kroppen (torsoen) med sammenpresning af rygsøjlen, forvridning (hyperekstension) af de nederste led i nakken samt overdreven foroverbøjning (hyperfleksion) af leddene øverst i nakken. Halshvirvelsøjlen kommer således helt ud i yderstillingerne. [ii]  Dette kan selvsagt forårsage skade(r)).

 

Accelerations-decellerationskræfterne ved whiplash er overvældende. Et direkte hovedtraume producerer kræfter mellem 10.000-15.000 N på hovedet og mellem 1000 og 1500 N på nakken, afhængig af vinklen mellem objekt og hoved. Nakkens ledbånd kan blive slappe med en kraft på så lidt som 5 N. Selv lav-hastigheds-påkørsler bagfra kan forårsage, at hovedet bevæges med en stor kraft (7 G). Talrige eksperimentelle undersøgelser tyder på, at omfanget af skader på halshvirvelsøjlen og andre strukturer afhænger af retning, grad af acceleration og decelleration, overførelse af rotationskræfter, position og holdning af hoved og hals og endda sædets konstruktion. [iii]

Risikoen for whiplash øges paradoksalt nok ved brug af sikkerhedsseler. Sikkerhedsselen begrænser skader på kroppen, men forøger antallet af nakkeskader, fordi kroppen begrænses i sin bevægelse. [iv] 

To læger fra Birmingham Accident Hospital and Rehabilitation Centre har da også i deres arbejde erfaret, at ”whiplash” er langt mere almindeligt blandt dem, der anvender sikkerhedsseler end blandt dem, der ikke anvender sikkerhedsseler. Det smertefulde nakkesyndrom som almindeligvis kaldes whiplash er en følge af påkørsler bagfra og beror på en pludselig overstrækning af nakken, hvilket sikkerhedsseler ikke kan beskytte imod. Derfor er der en stærk anbefaling af brug af nakkestøtte. [v]
Ved voldsomme påkørsler, hvor kroppen bliver skubbet langt bagud i sædet, er sikkerhedsselerne oftest ikke konstrueret til at spole hurtigt nok op, hvilket betyder, at kroppen når langt frem og hovedet flekteres voldsomt, når bæltet endelig virker.  
Ved brug af selen stoppes kroppens bevægelse fremad desuden meget pludseligt, hvilket betyder, at flexionsskader (bøjeskader) er mere signifikante end ekstensionsskader (strækkeskader).  
Antallet af spinalt relaterede bløddelsskader og skader i maven er vokset proportionalt med brugen af sikkerhedssele. Selerne forhindrer til gengæld ansigts- og brystskader, men har signifikant øget antallet af mindre og til tider invaliderende skader i nakke, ryg og lænd samt flere typer skader i mave og på blodkar.  
Typiske whiplashskader uden fractur eller alvorlige rygmarvsskader opstår tre gange så hyppigt hos brugere af sikkerhedsseler som brugere uden. 

 



[i] Uhrenholt L. Whiplashskader. Diskrete læsioner i halshvirvelsøjlen. Tilgængelig på nettet den 3.5 2015 på: http://www.whiplashforskning.dk/articles/Uhrenholt_NordiskWhiplashKonference2010_Proceedings.pdf

[ii] Foreman SM, Croft AC. “Whiplash injuries- the cervical acceleration/deceleration syndrome”. 3rd. ed. Lippincott. Williams & Wilkins; Baltimore, MD, USA, 2002.

[iii] Steilen D, Hauser R, Woldin B, Sawyer S. “Chronic Neck Pain: Making the Connection Between Capsular Ligament Laxity and Cervical Instablity”. Open Orthop J. 2014; 8: 326-345. Tilgængelig på nettet den 7.2 2016 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4200875/

[iv] Hain T.”Vertigo and hearing symptoms after whiplash. Tilgængelig på nettetden 30.5 2015 på http://www.dizziness-and-balance.com/disorders/post/whiplash.html

[v] Gissane W. & JP Bull. “”Whiplash” injuries and seatbelts”. Br Med J. 1976 Dec 18; 2(6050): 1505. Tilgængelig på nettet den 29.5 2015 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1689853/?page=1

 

 

 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------
3. WHIPLASH OG FIBROMYALGI

Der er efterhånden en del whiplashskadede, der får diagnosen fibromyalgi oven i deres whiplashdiagnose.
Spørgsmålet er, om de reelt har fibromyalgi?
I en undersøgelse, er man nemlig kommet frem til, at whiplashskader og traumer efter trafikulykker ikke er forbundet med en øget hyppighed af fibromyalgi efter mere end 14,5 måneders opfølgning. [i]
I en anden og senere undersøgelse får andre forskerne bekræftet deres tidligere resultater: Whiplashskade og trafikulykker ikke er forbundet med en øget risiko for fibromyalgi. Undersøgelsen blev foretaget tre år efter whiplashskaden. [ii]

I en tredje undersøgelse vedrørende whiplash og fibromyalgia konkuderes, at der kan være gået inflation I de nuværende kriterier for fibromyalgia hos whiplashskadede patienter pga. vedvarende lokaliseret ømhed efter en trafikulykke. Endvidere bør der tages hensyn til, at fibromyalgisymptomer hos whiplashskadede kan være forbigående, før man stiller den endelige diagnose.  De nuværende kriterier, der bruges til diagnosticering af fibromyalgi, kan resultere i falske værdier pga. den vedvarende lokaliserede ømhed efter trafikulykker. [iii]  Noget tyder på, at der IKKE er sammenhæng mellem whiplash og fibromyalgi, og at der måske er gået en slags inflation i diagnosen pga. de nuværende ”lidt luftige” kriterier for fibromyalgi.

 



[i] Tishler M et al. ”Neck injury and fibromyalgia --  are they really associated”? J Rheumatol. 2006 Jun;33(6):1183-5. Epub 2006 May 1.Tilgængelig på nettet den 25.6 2015 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16652434

[ii] Tishler M et al. ”Can fibromyalgi abe associated with whiplash injury? A 3-yer follow-up stydy”. Rheumatol Int. 2011 Sep;31(9):1209-13. doi: 10.1007/s00296-010-1412-7. Epub 2010 Apr 1.Tilgængelig på nettet den 25.6 2015 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20358206

[iii] Robinson JP et al. ”Determination of fibromylgia syndrome after whiplash injuries: methodologic issues#. Pain. 2011 Jun;152(6):1311-6. doi: 10.1016/j.pain.2011.02.002. Epub 2011 Mar 17.Tilgængelig på nettet den 25.6 2015 på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21419574

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.EKSEMPLER PÅ FORSKNING I NOGLE AF DE ANDRE LIDELSER, DER NU KALDES FUNKTIONELLE:

2015 NY FORSKNING I ME
Forskere har fundet, at patienter med ME (myalgisk encephalomyelitis - tidligere kaldet kronisk træthedssyndrom) har særligt høje koncentrationer af et molekyle kaldet interferon gamma i deres celler. Molekylet er blevet forbundet med den træthed, folk kan få efter bl.a. en influenza. 
Forskerne udtaler, at de nu ved, hvad millioner af mennesker med ME altid har vidst , nemlig at ME ikke er en psykiatrisk lidelse. 
Forskningen skal gerne føre til både undersøgelsesmetoder og behandlingsformer. Der findes allerede nu lægemidler på markedet, der kan dæmpe cytokinerne, der er forhøjede. 
Undersøgelsen understøtter, at lidelsen er betinget af en virusinfektion, og at immunsystemet efterfølgende ikke kan "slukkes".
Når tilstanden har varet i tre år, viser immunsystemet tegn på udmattelse og niveauet af cytokiner falder. 
Symptomerne på lidelsen er f.eks. ekstrem træthed, ledsmerter, hovedpine og hukommelsesproblemer. 
Undersøgelsen giver utvetydige beviser på, at lidelsen er en immunulogisk lidelse. 
Der er stor forskel på, hvor hårdt den enkelte angribes. Nogle bliver så dårlige, at de ikke er i stand til at børste deres egne tænder. 
Blandt fagkundskaben er nogle dog mere begejstrede end andre for undersøgelsesresultaterne. Der skal under alle omstændigheder mere forskning til. 
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11440372/First-biological-proof-that-ME-is-real-found-by-scientists.html 


05.03 2015 - TARMBAKTERIERS BETYDNING FOR HELBREDET
Der forskes på livet løs i tarmbakteriers betydning for helbredet. Normal afføring indeholder op til 1000 forskellige bakterier. 

En norsk forsker har siden slutningen af 60´ erne talt om tarmsystemet som et økosystem, der skal plejes. Først nu vinder hans tanker og forskning genklang hos andre forskere. Der tales også her om - som i smerteforskning - et paradigmeskifte.
Forskerne taler nu om "den anden hjerne", som sidder i tarmene og som kan indvirke på både angst, depression, autisme og parkinsonisme. Der sendes beskeder gennem millioner af bakterier til fra "den anden hjerne" til den første. Man er derfor nødt til at vurdere tarmbakteriernes rolle i forhold til hjernefunktionen. 
Bakterieindholdet i tarmen er således med til at bestemme, om vi er syge eller sunde. F.eks. kan bakterieindholdet også være afgørende for overvægt, diabetes, allergi, astma, leddegigt og hjertekarsygdomme, som man nu har mistanke om stammer fra tarmen. Man ved dog endnu ikke, om alle sygdommene skyldes tarmbakteriernes sammensætning eller om sammensætningen ved nogle sygdomme ændres pga tarmbakterierne. 
Brugen af antibiotika, men også udviklingen gør, at vi har mistet flere bakterier i tarmen. 
Man ved f.eks. i dag, at børn født under kejsersnit, og som derfor ikke "inficeres" med moderens bakterier under en naturlig fødsel, tre gange hyppigere får problemer med hudlidelser og allergi, end børn født på den naturlige måde. 
Man ved også, at børn født ved kejsersnit har risiko for at blive overvægtige senere i livet pga mangel på E-coli bakterier. 
Børn har i al almindelighed ikke den tarmflora, de havde tidligere. 
Man ved at:
- Mus, der spiser McDonals mad får en anden tarmflora end dem, der spiser sundt. 
- topidrætsfolk har en meget sund tarmflora i modsætning til folk, der ikke motionerer. 
Da man fandt ud af, at mavesår skyldes en bakterie og begyndte at behandle denne bakterie, ændrede man samtidig på økosystemet, og i dag ved man, at medicinsk behandling af mavesår ikke nødvendigvis er god. 
I dag forskes også i såkaldt fækal transplantation, dvs. at afføring fra en rask person indgives via en sonde til tyndtarmem, hos en syg person. Mennesker med diarre er blevet helbredt vha en sådan tranplantation. Det er blevet en anerkedt behandling i EU. 94 % bliver raske efter en sådan transplantation, mens det tilsvarende tal for behandling med antibiotika er 27 %. 
En norsk forsker er meget skeptisk overfor at tage probiotika (kunstigt fremstillede tarmbakterie) til børn. Han mener, det er en misforståelse. Industrielt probiotika indeholder kun ca. 7 forskellige tarmbakterier i store mængder, og man ved ikke, om de skader mere, end de gavner, fordi de ændrer økosystemet. Også voksne bør været forsigtige med det. 
Forskere tror, at ubalance i tarmfloraen fører til irritabel tyktarm og måske endda til mere alvorlige tarmsygdomme som colitis Chron og ulcerøs colitis. 
Eksplosionen i allergier i Vesten kan skyldes, at børn ikke udsættes for baterier i samme grad nu som tidligere. At de har enten for få bakterier eller forkert bakteriesammensætning.
http://www.dn.no/d2/2015/02/26/2112/Helse/buktalerne 



2014 - VIDENSKABEN KAN NU BEVISE, AT IRRITABEL TYKTARM ER EN FYSISK LIDELSE
Irratibel tyktarm kan forhåbentligt snart slettes fra listen af funktionelle lidelser. I Norge har man nemlig undersøgt mennesker med irritabel tyktarm og en gruppe af raske mennesker i en scanner efter indgift af tungt fordøjelige kulhydrater. Scanningerne viser, at tyndtarmen hos mennesker med irritabel tyktarm indeholder langt mere væske end tyndtarmen hos raske mennesker. Forskeren ved dog endnu ikke hvorfor. Det kan enten skyldes, at der dannes mere væske i tyndtarmen eller at tyndtarmen tømmes for langsomt til tyktarmen. Tidligere undersøgelser har nemlig også vist en langsommere tarmtømning. 

Serotonin stimulerer tarmen til tømning, og tidligere undersøgelser har da også vist, at mange mennesker med irritabel tyktarm har nedsat serotonin. Lavt serotonin kan føre til depression, og mange mennesker med irritabel tyktarm lider da også af depression som følge af et nedsat serotoninindhold. 
Indtil videre ved man dog for lidt om irritabel tyktarm og nedsat serotonin. 
Undersøgelsen i Norge kan forklare, hvorfor en lang række patienter har stor glæde af FODMAP-diæten. Det er dog ikke alle, der kan hjælpes, hvilket undersøgelsen også beviser. Selv om patienter med irritabel tyktarm havde mere væske i tyndtarmen, var det ikke alle, der fik reduceret væskeindholdet efter indtagelse af FODMAP-diæt. Måske er det andet end væsken i tyndtarmen, der giver problemerne. Det vides endnu ikke. 
Der er således et godt stykke vej endnu, før man helt kan forklare årsagen til irritabel tyktarm; men den norske læge udtrykker, at irritabel tyktarm under ingen omstændigheder er en psykisk sygdom.
http://videnskab.dk/krop-sundhed/forste-bevis-irritabel-tarm-er-en-fysisk-sygdom?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=d498f7803e-2014111811_18_2014&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-d498f7803e-239697853  

2013 - NY FORSKNING I MIGRÆNE - GENETISK KORTLÆGNING AF LIDELSE
Migræne er meget svær at undersøge, idet patienten i princippet er rask mellem behandlingerne. I ny forskning har forskerne undersøgt mere end 100.000 prøver og sammenlignet 29 forskellige genetiske studier. De har fundet ud af, at der i de områder i generne, der er forbundet med migræne, ligger gener, der er følsomme overfor oxidativ stress, hvilket er en proces, der ødelægger celler. Forskerne mener, at de kan resultere i symptomerne på migræne, idet de kan forstyrre regulering af cellesignalering i hjernen. 

De håber på, at forskningen kan danne ramme for en mere detaljeret undersøgelse for migrænens bilogiske baggrund. 
http://www.dagensmedicin.dk/videnskab/neurologi/genetisk-kortlagning-giver-ny-viden-om-migrane/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=2013-08-08-D


2013 - FIBROMYALGI STAMMER MÅSKEMEN FRA NERVEFIBRE PÅ HUDEN. (Se bredre forskning på området under neden) 
Prøver fra fibromyalgi-ramte patienters hænder viser, at de har en stor mængde af en bestemt type nerveceller. Hidtil har man troet, at disse celler udelukkende havde at gøre med blodgennemstrømningen, men ny forskning viser nu, at de også kan være kilden til smerter, muskelsmerter samt træthed. Dette kan afstedkomme en ny behandling af fibromyalgi, som rigtig mange over hele verden lider af, og som af mange læger betragtes som værende en psykisk lidelse. 

http://guardianlv.com/2013/06/fibromyalgia-mystery-finally-solved/
MIN KOMMENTAR: Dette er et groft eksempel på manipulation. Firmaet, der står bag forskningen, er et firma, der har speicaliseret sig i at udvikle medicin på baggrund af forskningsresultater. Det viser sig, at forskningen hviler på meget få data, og at også de raske forsøgpersoner for en stor dels vedkommende havde den samme type nerveceller på hænderne. Firmaet havde allerede udviklet medicin til afhjælpning af problemet og forsøger på denne måde at sælge det. 
http://www.fibromyalgi.dk/index.php?page=firma-melder-stort-ud-med-udgangspunkt-i-meget-usikker-forskning


2013 - FIBROMYALGI KAN VÆRE PÅ VEJ TIL AT LØSES.
Et banebrydende svensk studie viser at fibromyalgi kan bero på en inflammation i den centrale nervesystem. Det skulle forklare den generelle smerte i kroppen, siger Diana Kadetoff, forsker i neurovidenskab. 

Det er første gang, at forskere har kunnet påvise inflammatoriske emner ved den smertefulde, kroniske sygdom fibromyalgi. I et pilotstudie sammenlignedes den inflammatoriske sygdom med rheumatoid artritis (leddegigt). Prøver fra rygmarvsvæsken samt fra blodet på 15 patienter med fibromyalig, 15 patienter med rheumatoid arthritis og 11 kontrolpatienter indgik. 
Forskerne fandt forhøjede værdier af et inflammatorisk emne i rygmarvsvæsken hos patienter med fibromyalig, men ikke hos dem med rheumatisme. Dette er meget. Det tyder på en betændelsesagtig tilstand i centralnervesystemet siger Diana Kadetoff, som er forsker ved Karolinska Instituttet og smertelæge ved Nacka Närsjukhus, Aleris. 
Fundet kan forklare både de svære smerter næsten overalt i kroppen og også trætheden.
Hypotesen er, at fibromyalgi er en type rheymatisk sygdom med afvigende immunologiske emner. Resultatet skal dog bekræftes i flere studier. 
Indtil da kan fundet hjælpe med at forstå smertemekaniskerne ved fibromyaligi, ligesom det kan bane vej for nye fremtidige lægmidler.De antiinflammatoriske og smertestillende mider, der findes i dag hjælper ikke ved fibromyalgi, fordi de ikke passerer hjernebarrieren. 
I fremtiden kan diagnosen formentlig stilles ved en rygmarvsprøve.
http://www.aftonbladet.se/halsa/article16651547.ab


2013 - TARMBAKTERIER STYRER VORES ADFÆRD OG SUNHED
Betændt og irritabel tarm sættes i sammenheng med en lang rekke lidelser – blandt andet ME (kronisk træthedssyndrom), autisme, fibromyalgi, angst, depression og fedme. Vores tarm huser enorme mængder mikroorganismer. Nu har forskerne ved MCMaster Univertitetet fundet ud af, at disse bakterier styrer vores følelser, adfærd og sundhed. Med andre ord styrer tarmens mikroorganismer vores hjernekemi. Fundene er opsigtsvækkende, fordi man i forvejen ved, at tilstand som irritabel tarm ofte er associeret med angst og depression.  Der er blevet konstateret ændringer i det neurokemiske stof BDNF efter manipulation med tarmfloraen hos mus. Forskningen viser vej for terapeutisk effekt af probiotika. 

En norsk forsker har fundet ud af, at når tarmvæggen er tilstrækkeligt nedslidt og betændte, vil giftstoffer fra tarmen lække over i blodbanen. Disse toksiner vil derefter kunne findes i urinen. En urinprøve kan således afsløre dette. 
Søgelyset rettes mod gluten (hvede og kasein (mælk) som årsag, ligesom indtaget af raffineret sukker kan være medvirkende. 
http://ilyskilden.wordpress.com/2013/05/05/tarmbakterier-styrer-var-adferd-og-helse/


2012 - FORSKNING I COLON IRRITABILE VISER FORSTOPPELSE I TARMSYSTEMET
Et forskerhold på Hillerød Hospital lige påvist en metode til kortlægning af hastigheden og passagen i tarmen. Man har således konstateret, at colon irritabile (irriteret tyktarm) med smerter, oppustethed, febertilstande etc. drejer sig om en delvis forstoppelse i tarmsystemet. Dette kan nu behandles fysisk. Med mindre patienten har nået at få diagnosen funktionel lidelse. http://www.dr.dk/P1/Sundhed/Udsendelser/2012/06/12142303.htm

http://www.hillerodhospital.dk/menu/Afdelinger/KirurgiskAfdeling/Behandlingstilbud/Tarmlaboratoriet/IrritabelTyktarm.htm 

44.000 mennesker i Danmark lider af glutenallergi, hvilket kan give mavesmerter. Kun 1 promille i Danmark undersøges herfor, mens langt flere undersøges i både Norge og Sverige. http://www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/Udsendelser/2012/09/26165422 Mavesmerter er ifølge DSAM´s skrift funktionel lidelse.

Tidligere har man antaget, at kun mennesker, der har fået påvist forsnævringer i kranspulsårer er i risiko for at få alvorlig hjertesygdom. Forskning på Bispebjerg viser nu, at det ikke er korrekt, og at langt flere kvinder har hjertesmerter uden forsnævringer. De er hidtil ikke blevet taget alvorligt! Også de er med i Per Finks forskningsprojekt. http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1789951.ecehttp://www.hjerteforeningen.dk/index.php?pageid=334&newsid=878 ”Hjertesmerter” er også medtaget under funktionelle lidelser.


2009 KRONISKE SMERTER VED F.EKS. FIBROMYALGI OG WHIPLASH
Læge og ph.d.-studerende Irene Wittrup har i forbindelse med sit ph.d. studie I 2009 undersøgt 39 kvinder med fibromyalgi. Hun fandt bl.a. en immuninflammatorisk reaktion, der kan være med til at trigge en kaskade af symptomer og udtaler, at denne reaktionsmåde også ses hos visse kroniske smertepatienter.

Myter som ”Ondt i livet” aflives
På spørgsmålet om, hvorfor det netop er kvinder, der har været ramt af denne og andre lignende sygdomme svarer Irene Wittrup, at det også er et spørgsmål, forskningen i fremtiden skal besvare, men at der i de senere år også er set en øget forekomst af fibromyalgi også hos mændene. Mænd er f.eks. dårligere end kvinder til at erkende sygdom. ”Desværre har mange af de kvinder, der har haft sygdommen, været mistænkeliggjort for at være hypokondere, at have ondt i livet osv.http://fysio.dk/fafo/Nyheder/Gaden-om-fibromyalgi-maske-lost/ 
Testen skal dog først udvikles.  

12.06 2013 - INFEKTIONER KAN GIVE DEPRESSION
I et stort dansk studie er der påvist sammenhæng mellem infektioner og det mentale helbred. En alvorlig infektion øger risikoen med 62 procent for blandt andet at blive deprimeret. Hos mennersker med autoimmun sygdom er der påvist 45 % højere risiko for depression i forhold til almenbefolkningen. Hos mennesker med alvorlige infektioner er tallet 62 % på forøget risiko for sindslidelse. 

Forskningen bygger på 3,56 mill danskere, hvoraf 90.000 har haft enten depression eller bipolar lidelse (manio-depressiv psykose).
Man mangler dog at årsagen til sammenhængen. 
Nogle af symptomerne på en infektion minder om depression - træthed, nedsat energi, påvirket humør. Derudover ved man, at medicin, der stimulerer immunforsvaret kan give depression.
Noget tyder på, at en betændelsesreaktion kan forskyde nogle balancer i hjernen.
http://videnskab.dk/krop-sundhed/infektioner-kan-skabe-depression

2012 - BETÆNDELSE KAN UDLØSE DEPRESSION
Videnskab skriver den 25. december 2012, at inflammation i kroppen giver to til tre gange øget risiko for depression. Det viser et omfattende dansk studie, der involverer 73.000 danskere. At der er en sammenhæng mellem depression og inflammation er altså tydelig nok, men den bagvedliggende mekanisme ligger stadig hen i det dunkle. 

Det ser ud til, at betændelsesmolekylerne påvirker nogle af de signalstoffer og receptorer i hjernen, der bestemmer vores sindstilstand og regulerer vores humør, og at betændelsesmolekylerne påvirker nogle af de signalstoffer og receptorer i hjernen, der bestemmer vores sindstilstand og regulerer vores humør. Årsagen kendes dog endnu ikke. 
http://videnskab.dk/krop-sundhed/betaendelse-kan-udlose-depression

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

5. SMERTEFORSKNING

2015 SMERTER SKABER REORGANISERING I HJERNEN

Smerteforskerne i Ålborg har nu fundet nye resultater i forhold til patienter med kroniske smerter. De har påført forsøgspersoner en tennisalbue ved indsprøjtning af et stof i albuen. Smerterne hos forsøgspersonerne varede i to dage. Efterfølgende her de undersøgt deres hjerner. Forsøget tog med andre ord udgangspunkt i raske personer.  

 

»De områder i hjernen, der styrer en smertefuld muskel, udvider sig, når man har haft smerten i længere tid. Det betyder, at det bliver sværere for hjernen at kontrollere musklerne, og det kan betyde, at man kan få vedvarende smerter, fordi man overbelaster andre muskler,« forklarer professor Thomas Graven-Nielsen. 
 
Det viste sig, at hjernen efter fire dage begyndte at reagere anderledes. Den begyndte så at sige at reorganiseres efter de kunstigt påførte smerter og lade nye områder i hjernen overtage styringen over musklen i albuen. 
Det sted, der styrer den "syge" muskel i albuen udvides altså til at omfatte et langt større område af hjernen, hvilket normalt er hensigtsmæssigt. 
Forskerne er dog meget overraskede over, at reorganiseringen i hjernen skete så hurtigt. De har hidtil troet, at det tog meget længere tid. 

Reorganiseringen er kroppens måde at finde nye veje på, når der er noget galt. 
»Hvis en smerte forandrer den måde, hjernen kontrollerer musklerne over længere tid, kan det generere mere smerte, fordi andre muskler overbelastes".
"Hvis hjernen har en uhensigtsmæssig kontrol af musklerne, og man så fortsætter med at arbejde, så hænger det dårligt sammen,« siger Thomas Graven-Nielsen og tilføjer, at det kan være med til at forklare kroniske smerter". Det er det, der kan skabe grobund for kroniske smerter. 
Hjernes funktion er fleksibel og kan ændre karakter over tid. Man ved endnu ikke, om udvidelsen af smerteområdet bliver normaliseret over tid eller om det bliver umuligt at omorganisere den igen. 
Det er vigtigt at finde ud af, om det virkelig er det, der sker i hjernen hos mennesker med kroniske smerter. Det forklarer ikke alt omkring udvikling af kroniske smerter, men det er et skridt på vejen. 
Forskerne ved stadig ikke, hvorfor nogle får permanent omorganisering i hjernen og andre ikke; men de ved at hjernes fleksibilitet spiller en rolle. 
Kilde: http://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-giver-forsogspersoner-tennisalbue-videnskabens-skyld?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=fe30daa53d-20150909_AB_test_af_tophistorie9_9_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-fe30daa53d-239834265 

 

 

 

2013 KROPPEN KAN BLIVE OVERFØLSOM OVERFOR SMERTE (se også forskningen vedr. smerter efter knæoperationer underneden)
Dagens medicin skriver: Har man kroniske smerter, risikerer manat udvikle en egentlig overfølsomhed overfor smerter, hvilket kan være årsagen til, at smerter ét sted i kroppen kan udvikle sig til udbredte smertetilstande. Lektor, dr. med. Thomas Graven-Nielsen har fundet ud af dette i en doktorafhandling. Der sker en ændring i centralnervesystemet, der kan blive den egentlige årsag til patientens smertetilstand. Kroppens smertereceptorer bliver mere følsomme. 
Han taler om såkaldt meddelt smerte, som er smerte adskilt fra den egentlige smertende muskel. Problemet er stort hos patienter med smerter i muskler og led. Selv om de muskelsmerter, der har fremkaldt meddelt smerte, forsvinder, består den meddelte smerte stadig. Jo mere meddelt smerte, desto større overfølsomhed overfor smerter. 
Det nye ved denne smerteforskning er, at tidligere smerter i forskning er målt i huden, mens det i denne forskning er målt i muskler. 
Et andet fund i forskningen er, at også varme kan fremkalde muskelsmerter. Denne viden kan anvendes i forbindelse med smertetilstande med øget muskeltemperatur fremkaldt af f.eks. varme eller betændelse. Det vides stadig ikke, hvilke patienter der er disponeret for overfølsomhed overfor smerter. 
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/kroppen-kan-blive-overfolsom-over-for-smerte/

 2013 - SMERTEFORSKNING VISER, AT SMERTER EFTER TO KNÆOPERATIONER KAN MEDFØRE KRONISKE SMERTER I KNÆET
Smerteforskere i Ålborg har påvist, at patienter, der er blevet opereret to gange i deres knæ, efterfølgende kan være så uheldige at udvikle kroniske smerter, og at den ene operation var overflødig, fordi årsagen til knæsmertene skyldes, at patienten har udviklet overfølsomhed overfor smerter. 
Lang tids gentagne smerter kan gøre, at vores centralnervesystem bliver lidt for opmærksomt på f.eks. ømhed andre steder i kroppen. Den oprindelige knæskade er årsag til overfølsomheden. 
Smerterne har også vist sig at forandre smerteregistreringen i hjernen.
Forskerne mener, at man i fremtiden vil kunne screen kroniske smertepatienter for at undersøge, om man kan operere smerten væk. Forskerne ved endnu ikke, om det overfølsomme nervesystem kan normaliseres på sigt. De ved heller ikke, hvorfor nogle udvikler overfølsomheden og andre ikke. 
http://videnskab.dk/krop-sundhed/du-kan-blive-overfolsom-over-smerte
MINE KOMMENTARER: Det lyder, som om det også kan overføres til whiplash!

03.03 2013 - KAN D-VITAMIN HJÆLPE MOD KRONISKE SMERTER
Et lille iransk forskningsprojekt af 62 personer med kroniske smerter blev behandlet med 50.000 IE / uge af vitamin D3 og 1.000 mg calcium / dag i 12 uger. Der var ingen placebogruppe. 53 af de 62 patienter med D-vitaminmangel modtog behandlingen, og deres smertescore faldt med mere end 60 %. 

Hos 47 % af patienterne aftog smerten fuldstændigt. 3/4 blev således "helbredt" for deres kroniske smerter. 
Kilde: Global Journal of Health Science, Vol. 5, nr. 1 (2013).

2012 FORSKNING VISER, AT FEDME GIVER FORØGEDE SMERTER
Overvægtige har flere smerter end normalvægtige viser undersøgelse af over en million mennesker. Spørgsmålet er om deres smerter skyldes deres overvægt eller omvendt. Forskning, der netop er offentliggjort i Obesity, viser, at der er en klar sammenhæng mellem smerte og fedme. Jo tungere, en person er, desto større er risikoen for at lide af smerter. Overvægtiges smerter er forøget med 20 %. Det drejer sig ikke blot om muskelsmerter, men også om andre former for smerter. Smerterne forøges med alderen. 
Man mener, at der udløses komplekse fysiologiske processer i det overskydende kropsfedt, og at disse processer kan udløse inflammation og smerte. Desuden kan depression, som også rammer mange overvægtige, være forbundet med smerter.
Også depression, som rammer mange overvægtige, er forbundet med smerter. 
http://www.sundhedsnyhederne.dk/cms/sundhed/smerter/327-overvaegtige-har-flere-smerter.html 

 

EKSEMPLER PÅ SMERTEFORSKNING I DANMARK

 http://www.hjerneforum.dk/hjerneforskning/smerte

Måling af smerter
I Ålborg har forskningsgruppen specialiseret sig i eksperimentelle metoder. Raske personer kan påføres standardiseret smertepåvirkning og reaktionerne på smerte kan måles, eksempelvis med bestemmelse af smertetærkler eller ved måling af hjernens elektriske signaler efter laserstimulation. (fig. 1).

Hjernens reaktion på smerte
Forskergruppen i Århus belyser smerter, der opstår når det normale sansesystem er ødelagt og når »relærer« i nervesystemet bliver sygeligt aktive. Sådanne smerter ses ved nervebetændelse, ved amputation, ved rygmarvsskade og efter blodprop i hjernen. Med PET teknik kan man nu vise de områder i hjernen, der aktiveres ved smerte. Disse undersøgelser får betydning for at forstå den ommøblering der sker når nervesystemet beskadiges.

Signalstoffer i smerteregulation
Blandt signalstoffer i smerteregulation spiller organismens eget morfinsystem (endofiner) en central rolle. Ved visse kroniske smertetilstande findes nedsat aktivitet i det endorfinerge system. Forskning i signalstoffer åbner derfor for nye behandlinger af kroniske smerte.

Lægemidlers smertestillende virkning
Forskergruppen i Odense arbejder med lægemidlers omsætning i kroppen og den smertestillende virkning af medicin eller dets omsætning.


Nogle danske smerteforskergrupper:

Forskning i smerteinduktion og smertemåling
Lars Arendt-Nielsen og medarbejdere, Center for Sansemotorisk Interaktion, Ålborg Universitet.

Forskning i neurogene smerter
Troels Staehelin Jensen og medarbejdere, Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitet.

Forskning i endorfiner
Flemming Bach, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet, Københavns Universitet.

Forskning i lægemiddelomsætning og smertelindring
Søren Sindrup og medarbejdere, Afdelingen for klinisk farmakologi, Odense Universitet.

Forskning i sensibilisering
Jannick Brennum og Jørgen B. Dahl, Smerteforskningslaboratoriet, Københavns Universitet.

Forskning i hovedpine:
Jes Olesen og medarbejdere, Neurologisk afdeling, KAS Glostrup, Københavns UniversiteT

Funktionel lidelse, Bodily Distress

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE