Funktionel lidelse, Bodily Distress Syndrome

FUNKTIONEL LIDELSE, BDS, HELBREDSANGST

FUNKTIONEL LIDELSE, BODILY DISTRESS SYNDROME, HELBREDSANGST (HYPOKONDRI)

Min hensigt med disse kapitler er at informere dig om, hvordan det forholder sig på diagnose-, undersøgelses- og behandlingsområdet i dag, hvis du skulle komme i dén situation, at din fysiske diagnose forsøges konverteret til en psykiatrisk diagnose som følge af forskning fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser (FFL). Jeg mener, du har krav på at være informeret. Forskningsklinikken undlader desværre selv at fortælle, at det, de gør, er psykiatrisk behandling i psykiatrisk regi. Mange bliver chokerede, når det går op for dem.
Personligt finder jeg det uredeligt. Jeg finder også deres forskning mangelfuld i forhold til den den store spredning til hele landet, der foregår nu - mens det stadig kun er drejer sig om forskning på begyndelsesstadiet. Det er tankevækkende at lægeverdenen, der ellers bryster sig af deres store videnskabelighed, accepterer dette.
Det, jeg skriver i kapitlet, vil naturligvis afspejle denne holdning.
NÅr dette er sagt, ved jeg også, at der vitterligt ER nogle mennesker, der har glæde af behandlingen på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. Det har jeg naturligvis stor respekt for.
Det, jeg ikke har respekt for, er, at mange forsøges presset ind i psykiatrisk regi UDEN at være blevet ordentligt undersøgt for deres fysiske lidelser, uden mulighed for reel udredning og med udsigt til psykiatriske behandlingsmetoder, for lidelser, der efter mit bedste skøn er fysiske.
De hidtil uforklarede lidelser hører hjemme under flere lægelige specialer, og det gør, at de syge er placeret mellem flere stole, og derfor "falder igennem". de bliver at betragte som vanskelige og sikkert også besværlige, fordi de ikke er "lige til at gå til".
Er du uenig med mig allerede her, er der ingen grund til, at du fortsætter læsningen. 

En psykiatriseringsbølge ruller hen over landet. Det nærmer sig en "tsunami".

En lang række fysiske og anerkendte diagnoser (på et tidspunkt var der 26, men nogle forsvinder og andre kommer til) som bl.a. whiplash, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, irritabel tyktarm, ”hjertesmerter” og bækkenløsning  ønskes af Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser (FFL) konverteret til psykiatriske diagnoser, nemlig funktionel lidelse, Bodily Distress Syndrome og helbredsangst, som end ikke figurerer i WHO´s diagnosklassifikationssystem. Under afsnittet "Diverse" ligger der et dokument lavet af 13 forskellige patientforeninger. Dokumentet beskriver den enkelte patientforenings erfaring med funktionel lidelse. Det er et meget tankevækkende dokument, som viser mangfoldigheden af det, der sker på området i dag. Det viser også, at syge der helbredes 100 % i andre lande, får en psykiatrisk diagnose for deres fysiske lidelse i Danmark.

I en lang årrække er patienter med en lang række diagnoser blevet stigmatiseret i sundhedssystemet. De passer ikke ind i lægernes specialeopdelte afsnit, fordi de har mange forskellige symptomer. Lægevidenskabens diagnoser er normalt retningsgivende for behandling. Med en whiplashdiagnose eller en af de andre diagnoser foreskrives ingen speciel behandling. Der er brug for individuel behandling hos f.eks. rheumatologer, neurologer, ortopædkirurger, neurokirurger. Lidelsen går altså på tværs af specialer. Ingen af specialerne påtager sig ansvaret for koordineringen af undersøgelser og behandling af disse patienter, der som oftest ender hos den praktiserende læge som eneste mulighed. Også i forhold til diagnosticering. Det samme gør sig gældende for de andre lidelser, der annekteres til funktionel lidelse.
Med de eksisterende undersøgelsesmetoder er det heller ikke muligt at diagnosticere lidelsernes årsag.

At give patienterne en psykiatrisk diagnose løser ikke problemet. De får således en diagnose, der foreskriver psykiatrisk behandling.

Psykiatriseringbølgen har mange interesser.
Kommunerne har fået et redskab, som de anvender til at trække syge afgørelse af forsørgelsesgrundlaget i langdrag, fordi der med en psykiatrisk diagnose er nye behandlingsmuligheder, som først skal afprøves. 
Samfundet har muligvis fået de ”syge” placeret. Nu gøres der noget. Selv om det, der gøres ikke er i patienternes interesse.
Forsikringsselskabernes erstatningsansvar ved f.eks. ulykker eller arbejdsskader kan fraviges, idet der ikke findes sikkerhed for, hvornår en psykiatrisk lidelse er opstået. Det er ikke nødvendigvis sket i forbindelse med ulykken eller arbejdsskaden.
Lægemiddelfirmaerne kan se frem til, at en meget stor patientgruppe er potentielle brugere af psykofarmaka.
Det synes, som om ”der er slået mange fluer med ét smæk”.

KLIK PÅ PILEN OG LÆS MERE UNDER AFSNITTENE:
Psykiatrisering
Funktionel Lidelse
TERM
Omgå funktionel lidelse

Her er desuden et lille link med en video fra TV2 Østjylland den 8.4.2014, der fortæller, hvordan Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser ser på det: 

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/04/08?video_id=46028&autoplay=1

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE