Forskning i undersøgelser

Forskning i undersøgelser ved whiplash

Det nyeste ligger øverst!!! Men en af de vigtigste - nemlig funktionel skanning, ligger nederst, fordi undersøgelsesmetoden blev opfundet tilbage i 2006. 


INDHOLD: 

8. 2014 Whiplash kan "måles" på hår
7. 2012 - Skanning - upright MRI
6. 2012 - Digital motion X-ray (DMX)
5. 2011 - Smerter hos whiplashskadede visualiseres efter  indsprøjtning af radioaktivt kontrast
4. 2011 - High-speed-X-ray (røntgen) på videooptagelser
3. 2009 - Finske forskere laver funktionelle MR-skanninger af whiplashskadede
2. 2007 - Skader hos afdøde efter trafikulykker kunne ikke ses ved alm. undersøgelser
1. 2006 - Whiplash kan ses ved funktionel MRi-skanning

 

 


8. 2014 - WHIPLASH KAN "MÅLES" PÅ HÅR
Indtil nu har det ikke været muligt at konstatere whiplash ved hjælp af objektive kriterier. Nu er der imidlertid i et lille engelsk/canadisk forskningsprojekt - offentliggjort i  ”Pain Research & Treatment” i 2013 - konstateret, at man kan måle mængden af stresshormon (cortisol) i et hår. Hvis man f.eks. får cortisolindholdet i et hår målt 3 mdr. efter ulykken er håret vokset ca. 3 cm, og man vil da kunne måle, om der er forskel på cortisolmængden før og efter ulykken. 

Hår KAN blive fremtidens håb for whiplashskadede. Kan man konstatere forhøjet cortisol efter ulykken, kan ikke længere påberåbe sig psykisk lidelse som grund til, at nogle whiplashskadede ikke bliver raske efter en ulykke.  Selv om det er et lille forskningsprojekt, er det et meget lovende projekt. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hair-normalized+cortisol+waking+respons

https://whipcon.org/2014/08/18/har-analyse-kan-fa-noglerolle-i-fremtidig-fysisk-whiplash-diagnose/


Og http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3866784/ 

..........................................................................................

7. 2012: SCANNING - UPRIGHT MRI

Dette er tilsyneladende den eneste scanner, der kan "det hele" - lave billeder i alle positioner og under bevægelse. Selv under gang. Det betyder, at scanning kan foretages i vægt-bærende positioner, hvilket kan præcisere lokalisationen af symptomer eller smerter og dermed forbedre muligheden for at stille en korrekt diagnose. 
De scannere, vi har i Danmark, tillader ikke at patienten bevæger sig eller befinder sig i forskellige positioner - kun i rygliggende stilling og uden næsten at trække vejret. Det er ofte i denne position, mange IKKE har smerter!!! 
http://www.clermontradiology.com/upright_mri.html
Jeg er dog ikke sikker på, at man alle de steder, man laver upritht skanninger også kan lave dem under samtidig bevægelse. Kommer nakken ikke ud i yderstillinger som ved funktionel skanning, kan man ikke se f.eks. ledbåndsskader i den øverste del af nakken.


......................................................................................


6. 2012: DIGITAL MOTION X-RAY (DMX)

Dette er en forholdsvis simpel undersøgelse med flouro baseret røntgensystem koblet med digital og optisk teknologi, som tillader undersøgeren at se ryg/nakke under bevægelse vha 30 billeder pr sekund.
Det er altså ikke skanning, men røntgen! Det vil sige, at det primært er knoglevæv, der kan ses, langt mere end bløddele. 

Undersøgelsen giver mulighed for at se, hvordan leddene i ryg og nakke bevæger sig. Således man man se skader på væv, man ellers ikke kan se skader på.Patienten står op og bevæger sig aktivt under undersøgelsen, hvorfor det også er muligt at se skader, som man ikke kan se ved en undersøgelse, hvor patienten ikke bevæger sig.
Det samme gør sig gældende som ved ovennævnte scanning - upright scanning. Undersøgelsen foretages i vægtbærende positioner og under aktivitet og ikke blot i hvilestilling. 

DMX kan være lovende!! Teknikken er en videreførelse af video-fluorocsopi. Problemet med denne teknik er nemlig, at man påfører patienten en stor mængde stråling. 
http://dmxworks.com/
http://www.apexklinikken.no/artikler/dmx.pdf

Lige nu mangler der dog forskning i undersøgelsesmetoden. En dansk forsker, René Lindstrøm, har forsket i nakkens normale bevægelighed ved DMX. Næste skridt er at forske i nakker med skader. Først når den forskning foreligger, er bliver der god mulighed for virkelig at kunne vurdere, hvad der kan ses og ikke ses på DMX. 


Læs evt. mere i "Hvidbog om whiplash..." side 122: 
http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/hvidbog-om-whiplash-piskesmaeld-et-modsvar-til-whiplash-som-funktionel-lidelse.pdf 


Før DMX anvendtes i stedet røntgen i en såkaldt C-bue, som gør, at patienten kan bevæges i C-buen og røntgenbilleder optages samtidig. Det er dog en undersøgelse, der påfører patienten temmelige mange røntgenstråler. 
Men samtidig er det også en undersøgelse, der kunne bruges - også i Danmark - hvis viljen var der til at finde de skader, der kan være efter whiplash!

............................................................................................

5. 2011 SMERTER HOS WHIPLASHSKADEDE KAN VISUALISERES EFTER INDSPRØJTNING AF RADIOAKTIVT KONTRAST

Svenske læger på Smärtecentrum ved Akademisk sygehus i Uppsala har forsket i en ny metode til fotografering af usynlige smerter efter indsprøjtning af radioaktivt kontrast og efterfølgende undersøgelse via en såkaldt PET-metode i en almindelig scanner. Efter indsprøjtning af kontrast kan der således tages snitbilleder af nakken. Kontrasten "ophobes" i de områder, hvor den skadede har smerter og kan derved billedliggøres eller visualiseres.
Det er altså lykkedes forskerne at bevise, at patienter med smerter efter whiplash vitterligt har ondt. 
Undersøgelsesmetoden er først afprøvet på whiplashskadede, men afprøves nu også på patienter med f.eks. tennisalbue.
Det er godt nyt. Alene det faktum at smerten nu kan visualiseres,fortæller både patienter og læger, at der er en fysisk årsag til smerterne
https://dagensmedicin.dk/bevis-for-kroniske-smerter-efter-whiplash/    og
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0019182   og

http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=16539

Mine kommentarer: 
De hidtil anvendte undersøgelsesmetoder i Danmark kan ikke afsløre skader eller bevise, at piskesmældsramte vitterligt HAR smerter. Vi kan derfor kun håbe, at det ad åre bliver en almindelig undersøgelse, der foretages rutinemæssigt ved whiplash. Forskning tager dog tid. Før det bliver anerkendt og accepteret forskning, skal resultaterne eftergøres af et andet forskerhold, som opnår tilsvarende resultater. Ting tager tid; men det er absolut godt nyt. (Se mere om smerter under afsnittet om kroniske smerter).

-----------------------------------------------------------------------------------4. 2011: HIGH-SPEED-X-RAY (RØNTGEN) PÅ VIDEOOPTAGELSER


Ny medicinsk forskning baseret på high-speed x-ray videobåndoptagelser af hvirvelsøjlens bevægelse i simulerede kollisioner, viser at kompression og forskydning, som forekommer 25 millisekunder før hyperextension (overstrækning) kan forårsage skade på facetled. Selv ved lav hastighed. 
Dette står i en bogomtale: Medical Proof of Whiplash af Michael R. Melton. http://www.jamespublishing.com/books/mpw.htm
Facetled er de små led, der sidder mellem hvirvlerne. Skader på disse kan naturligvis afstedkomme smerter. Sådanne skader kan ikke ses på de undersøgelser, der kan foretages i Danmark i dag.

...........................................................................................

3. 2009 - FINSKE FORSKERE LAVER FUNKTIONELLE MR-SCANNINGER AF WHIPLASHSKADEDE (GODKENDT FORSKNING)
Den finske forsker Raija Mikkonens har lavet godkendt forskning af funktionelle scanninger ved whiplashskade. Hun kan visualisere bl.a. svære ledbåndsskader og tryk på rygmarven i den øverste del af nakken. Specielt mellem 1. og 2. nakkehvirvel finder hun ofte skader. Skader, som ikke kan ses ved almindelig scanning, men kun under bevægelse. 

Hendes forskning er "guldrandet" forskning, hvilket betyder, at resultaterne er gentaget af andre forskere, som har fundet de samme skader. Her er et link til forskningen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2807769/  

Du kan bestille tid til en funktionel MRi- scanning på følgende mailadresse: international@docrates.com 

Undersøgelsen varer to dage; men det er muligt at booke et hotelværelse på klinikken i Helsinki, hvor hun arbejder. 

Selve undersøgelsen koster ca. 2350 euro. 

Det kræver IKKE henvisning fra en dansk læge at få en tid til undersøgelse, hvilket jeg tidligere har skrevet på baggrund af andre oplysninger, jeg har fået. Det betyder, at du selv kan bestille undersøgelsen uden at spørge nogle. 

Der er ingen tvivl om, at et undersøgelsessvar fra hende med den forskningsmæssige baggrund, som hun har, vil vægte højere, end en undersøgelse hos en læge uden samme forskningsmæssige baggrund.

................................................................................

2. 2007 - NAKKESKADER HOS AFDØDE EFTER ULYKKER NAKKESKADER BLEV IKKE FUNDET VED ALMINDELIGE UNDERSØGELSER
I Danmark har kiropraktor og ph.d. Lars Uhrenholt forsket i afdøde. Ved dissektion har han fundet skader i nakken, som ikke kunne ses hverken ved almindelig obduktion eller med de undersøgelsesmetoder, der anvendes i dag. Kritikerne mener, at man ikke kan sammenligne døde med levende personer, idet muskelværnet hos levende måske medvirker til at undgå skader. At de skader, han har fundet, hverken kan ses med det blotte øje eller med eksisterende undersøgelsesmetoder, taler dog for sig selv.

 

.......................................................................................

1. 2006 - WHIPLASH KAN SES VED FUNKTIONEL MR-SCANNING

En svensk og en autstralsk læge offentliggør i 2006 en artikel i Pain Res Manage nr 11. Gennem tre patienteksempler viser de, at whiplash kan give skader, der ikke kan se ved almindelige scanninger. De tre patienter får lavet en stivgørende operation og får deres liv tilbage. Læs selv!!! Selv om artiklen er gammel, er den stadig meget aktuel. Den er oversat af Alice Reite, der bor i Norge.
http://www.lfn.no/pdf/PainResManage_2006-No11_BengtJohansson_NikolaiBogduk_Oversettelse-AliceReite.pdf

 Du kan læse meget mere om funktionelle skanninger i "Hvidbog om whiplash..." side 121 på: 
http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/hvidbog-om-whiplash-piskesmaeld-et-modsvar-til-whiplash-som-funktionel-lidelse.pdf
 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE